Dosiahnuté ceny - rekordy pri predaji.

Aktualizovane:  December 2012.

Rekordné dosiahnuté ceny:
(údaje tu uvádzané sa opierajú ibo o moje poznatky)

V tomto blogu by som sa s Vami rad podelil o zaujímavé ceny dosiahnuté pri predajoch mincí, u nás i v zahraničí. Zámerne neuvádzam kvalitu predávaných mincí – označenie kvality mincí je vždy subjektívny nazor toho, kto predáva. Podľa mňa kvalitu mince – ohodnotenie, si vždy robí kupujúci sám. Takisto zámerne neuvádzam ceny dosiahnuté pri predajoch výročných, resp. jubilejných mincí, skúšobných rázb minci, pretože tieto mince sa razili v obmedzenom počte a neboli bežným platidlom. Či dosiahnutá cena zodpovedala reálnej cene ťažko posúdiť.

Dosiahnuté ceny sú uvedené bez dražobnej prirážky.

Československo

Kde Dátum Obdobie Nominál Rok Mincovňa
/značka
Vyv. cena Dos. cena
 ČNS Praha 12/2012 1. ČSR Dukát č.321 1923 Kremnica 300.000 Kč 500.000 Kč
 Aurea Praha 12/2012 1. ČSR 5 Dukát 1936 Kremnica 120.000 Kč 220.000 Kč
Aurea Praha  12/2012  1. ČSR 10 Dukát   1932 Kremnica 85.000 Kč 160.000 Kč
Aurea Praha 5/2012 1. ČSR 25 Halier 1932 Kremnica 70.000 Kč 140.000 Kč
Aurea Praha 5/2012 ČSSR 10 Dukát 1951 Kremnica 950.000 Kč 950.000 Kč
Aurea Praha 5/2012 1. ČSR 1 Dukát č.34 1923 Kremnica 340.000 Kč 460.000 Kč
Aurea Praha 12/2011 1. ČSR 5 Halier 1924 Kremnica 280.000 Kč 460.000 Kč
Aurea Praha 12/2011 1. ČSR 2 Dukát 1938 Kremnica 500.000 Kč 1.000.000 Kč
Aurea Praha 5/2011 1. ČSR 25 Halier 1932 Kremnica 75.000 Kč 240.000 Kč
Aurea Praha 5/2011 1. ČSR 5 Halier 1924 Kremnica 280.000 Kč 460.000 Kč
Aurea Praha 5/2011 ČSR 5 Koruna Al 1951 Kremnica 70.000 Kč 170.000 Kč
HD Rauch Viedeň 5/2011 1. ČSR Dukát 1937 Kremnica 2.000 Eur 7.500 Eur
Nummus Olomouc 2/2011 1. ČSR 5 Korún 1937 Kremnica 95.000 Kč 152.000 Kč
Nummus Olomouc  2/2011 1. ČSR 10 Korún  1933 Kremnica 75.000 Kč 77.000 Kč
Aurea Praha 12/2010 1. ČSR 5  Halier  1924 Kremnica 220.000 Kč 440.000 Kč
Aurea Praha  12/2010 1. ČSR 10 Korún  1933 Kremnica 60.000 Kč 85.000 Kč
Aurea Praha  5/2010 1. ČSR Dukát číslov. 1923 Kremnica 220.000 Kč 260.000 Kč
Aurea Praha  5/2010 1. ČSR 10 Dukát 1930 Kremnica 220.000 Kč 260.000 Kč
Aurea Praha  5/2010 1. ČSR 5 Dukát 1930 Kremnica 160.000 Kč 210.000 Kč
Aurea Praha 5/2010 1. ČSR Dukát 1937 Kremnica 60.000 Kč 170.000 Kč
Aurea Praha 5/2010 1. ČSR 5 Halier 1924 Kremnica 10.000 Eur 12.000 Eur
ČNS Praha 4/2010 ČSR 2 Dukát 1951 Kremnica  150.000 Kč 175.000 Kč
ČNS Praha 4/2010 ČSR 5 Korún Al 1951 Kremnica 50.000 Kč 110.000 Kč
Aukro.cz 3/2010 1. ČSR 10 Korún 1933 Kremnica  1 Kč 55.100 Kč
Aurea Praha 12/2009 1. ČSR 10 Dukát 1935 Kremnica  130.000 Kč 140.000 Kč
Aurea Praha 12/2009 ČSR 5 Korún Al 1951 Kremnica  46.000 Kč 100.000 Kč
Aurea Praha  5/2009 1. ČSR 10 Dukát 1936 Kremnica  160.000 Kč 160.000 Kč
Aurea Praha 5/2009 1. ČSR Dukát - číslov. 1923 Kremnica 190.000 Kč 320.000 Kč
HD Rauch Viedeň 11/2008 1. ČSR 5 Halier 1924 Kremnica 6.000 Eur 11.000 Eur
Aurea Praha  5/2008 1. ČSR 10 Dukát 1938 Kremnica  500.000 Kč 800.000 Kč
Aurea Praha 5/2008 1. ČSR 25 Halier 1932 Kremnica 40.000 Kč 120.000 Kč
Dukát Brno 11/2007 1. ČSR Dukát 1937 Kremnica  55.000 Kč 100.000 Kč
Dukát Brno 11/2007 1. ČSR 5 Dukát 1930 Kremnica 60.000 Kč 164.000 kč
Dukát Brno 11/2007 1. ČSR 10 Dukát 1930 Kremnica 100.000 Kč 210.000 Kč
Meissner-Nemann  12/2006 1. ČSR 2 Dukát 1937 Kremnica ? 1.200.000 Kč

Rakúsko – Uhorsko, Sedmohradsko

Kde Dátum Obdobie Nominál Rok Mincovňa
/značka
Vyv. cena Dos. cena
 Aurea Praha 12//2012 Ferdinand II. 2 Dukát 1670 K.B. 100.000 Kč 320.000 Kč
H.D. Rauch 12/2012 František II. Zecchino 1815 V 6.000 Eur 29.000 Eur
H.D. Rauch 122012 František Jozef I. Dukát 1881 K.B. 20.000 Eur 26.000  Eur
H.D. Rauch 12/2012 Leopold I.. 3 Dukát 1685 Wroclav 25.000 Eur 29.000 Eur
Fruhwald Salzburgld 10//2012 Mária Terézia 4 Dukát 1765   40.000 Eur 82.000 Eur
Fruhwald Salzburgld 10/2012 Leopold II. Sovrano 1792 B 10.000 Eur 15.000 Eur
M&CH Bratiskava 10/2012 Leopold I. 5 Dukát 1670 K.B. 15.000 Eur 25.000 Eur
M&CH Bratiskava 10/2012 František II. Rákoczi Dukát 1705  K.B. 6.000 Eur 12.000 Eur
Kunker Osnabruck 6/2012 František Jozef I. 4 Dukát 1868 A 3.500 Eur 10.500 Eur
Kunker Osnabruck 6/2012 František Jozef I. 4 Dukát 1873   8.000 Eur 17.000 Eur
H.D. Rauch Viedeň 6/2012 František Jozef I. 9 Dukát mil. 1896 K.B. 16.000 Eur 25.000 Eur
H.D. Rauch Viedeň 6/2012 František Jozef I. Dukát 1881 B 15.000 Eur 20.000 Eur
Pannonia Terra Budapešť 6/2012 Ferdinand II. 5 Dukát 1637 Kremnica 8.000 Eur 24.000 Eur
Pannonia Terra Budapešť 6/2012 Ladislav II. 10 Dukát 1506 Kremnica 15.000 Eur 120.000 Eur
Aurea Praha 5/2012 Ferdinand II: 5 Dukát 1627 Praha 240.000 Kč 1.300.000 Kč
Aurea Praha 5/2012 Leopold I. XV. Grajciar 1660 Graz 7.000 Kč 90.000 Kč
Aurea Praha 5/2012 František Jozef I. Miléniový toliar 1896 Kremnica 85.000 Kč 160.000 Kč
Fruhwald Salzburgld
4/2012 Matej II.
10 Dukát
b.l. Praha 50.000 Eur 74.000 Eur
Fruhwald Salzburgld 4/2012 Leopold I.
10 Dukát
1687 N.B. 50.000 Eur 60.000 Eur
Fruhwald Salzburgld 4/2012 Leopold I.
10 Dukát
1661 Praha 50.000 Eur 84.000 Eur
Fruhwald Salzburgld  4/2012 František Jozef I. 1 Korona
1906 K.B. 2.000 Eur 2.200 Eur
Fruhwald Salzburgld 4/2012 František Jozef I. 1 koruna spolk. 1858 V 25.000 Eur 29.000 Eur
Kunker Berlín  2/2012 František Jozef I. Toliar konv.
1851 A 5.000 Eur 7.000 Eur
Kunker Berlín  2/2012 František Jozef I. Toliar Raxalpa 1877  Wien 5.000 Eur 7.000 Eur
 Aurea Praha  12/2011  Matej II.  10 Dukát  1613 Praha 600.000 Kč 2.300.000 Kč
 Aurea Praha  12/2011  Leopold I.  10 Dukát  1661 Praha 500.000 Kč 1.525.000 Kč
 Aurea Praha  12/2011  Rudolf II.  10 Dukát  1603 Praha 600.000 Kč 2.150.000 Kč
 Aurea Praha  12/2011  Ferdinand III. Toliar  1639 Praha 80.000 Kč 150.000 Kč
ČNS Praha             12/2011 Ferdinand III. 10 Dukát 1640 Praha 400.000 Kč 620.000 Kč
H.D. Rauch Viedeň  12/2011  František Jozef I. Koruna spolková 1865 A 45.000 Eur 48.000 Eur
 H.D. Rauch Viedeň  12/2011  František Jozef I.  1/2 Toliar  1853 B 15.000 Eur 17.000 Eur
 H.D. Rauch Viedeň  12/2011  František Jozef I.  100 Korún výr.  1908  b.z. 3.000 Eur 6.000 Eur
 H.D. Rauch Viedeň  12/2011  František Jozef I.  10 Halier 1892 b.z. 3.000 Eur 5.800 Eur
 H.D. Rauch Viedeň  12/2011  František Jozef I.  100 Korún korunov. 1907 K.B. 2.500 Eur 4.500 Eur
 H.D. Rauch Viedeň  8/2011 Jozef II. Dukát 1709 K.B. 4.500 Eur 5.800 Eur
 Pannonia Terra Budapešť  5/2011  František Jozef I. 5 Korún 1906 K.B. 3.500 Eur 4.200 Eur
H.D. Rauch Viedeň 5/2011  Mária Terézia 10 Soveraing 1751 Antverpy 30.000 Eur 46.000 Eur
Pannonia Terra Budapešť 10/2010 Vladislav II. 12 Dukát 1506 Kremnica 15.000 Eur 46.000 Eur
Pannonia Terra Budapešť 10/2010  Ľudovít II.  1 1/2 Toliar 1525 Kremnica 4.000 Eur 24.000 Eur
 Pannonia Terra Budapešť  10/2010  Bocskai Istvan 10 Dukát 1605 N.B. 15.000 Eur 45.000 Eur
 Pannonia Terra Budapešť  10/2010  Bocskai Istvan  Toliar 1605 N.B. 2.000 Eur 8.000 Eur
Pannonia Terra Budapešť  10/2010  Apafi Mihaly 10 Dukát 1663 Sibíň 15.000 Eur 65.000 Eur
Pannonia Terra Budapešť  10/2010  František Jozef I. Zlatník Štiavnica Ag  1878  K.B.  4.000 Eur  7.000 Eur
 Pannonia Terra Budapešť  10/2010  František Jozef I. 10 Grajciar 1867 K.B. 2.000 Eur 4.600 Eur
Pannonia Terra Budapešť  10/2010 František Jozef I.  100 Korún 1907 K.B. 2.000 Eur 4.200 Eur
Aurea Praha  5/2010 František Jozef I.  100 Korún 1907  K.B. 40.000 Kč 95.000 Kč
Aurea Praha  5/2010 Ferdinand I.  Toliar 1529 Jáchymov 65.000 Kč 120.000 Kč
H.D. Rauch Viedeň 5/2010 Leopold I. 10 Dukát 1675 C 50.000 Eur 70.000 Eur
H.D. Rauch Viedeň 5/2010 Leopold I. 10 Dukát 1688 K.B. 40.000 Eur 50.000 Eur
H.D. Rauch Viedeň 5/2010 Mária Terézia 4 Dukát 1779 Karlsburg 5.000 Eur 38.000 Eur
H.D. Rauch Viedeň 5/2010 František Jozef I. 9 Dukát - milenium 1896 K.B. 7.000 Eur 16.000 Eur
Nummus Olomouc 5/2010 František Jozef I. 5 Korún 1906 K.B. 89.000 Kč 89.000 Kč
ČNS Praha  4/2010 Ferdinand III. 10 Dukát 1658 K.B. 200.000 Kč 470.000 Kč

4 dukát 1786 (jozef II) - v stave 1/1  bol z vyvolávacej ceny 22000 Eur predáný za 24000 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
1/2 toliar 1850 A - hlava zľava - v stave 0/0  bol z vyvolávacej ceny 4000 Eur predáný za 6500 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
20 grajciar 1852 E - hlava zľava - v stave 0/0  bol z vyvolávacej ceny 6000 Eur predáný za 12000 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
1/2 koruna 1858 V  - v stave 1/1  bola z vyvolávacej ceny 8000 Eur predáný za 26000 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
20 grajciar 1871 K.B.  - v stave 0/0  bol z vyvolávacej ceny 4000 Eur predáný za 19000 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
Dukát 1877 K.B. - v stave 0/0  bol z vyvolávacej ceny 15000 Eur predáný za 20000 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
Dukát 1881 K.B. - v stave 0/0  bol z vyvolávacej ceny 10000 Eur predáný za 25000 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
4 Forint 1892 K.B. - v stave 0/0  bol z vyvolávacej ceny 8000 Eur predáný za 24000 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
10 korún b.z.  - v stave 0/0  bola z vyvolávacej ceny 15000 Eur predáný za 30000 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
20 korún 1916 b.z. (starý znak)  - v stave 0/0  bola z vyvolávacej ceny 30000 Eur predáná za 38000 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
10 korún 1915 K.B. - v stave 0/0  bola z vyvolávacej ceny 15000 Eur predáná za 18000 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
100 korún 1907 K.B. - v stave 0/0  bola z vyvolávacej ceny 2500 Eur predáná za 4200 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
Toliar 1852 A - hlava zľava v septembri 2009 z vyvolávacej ceny 250000 Kč bol predaný za 450000,-Kč (Aukcia ČNS Praha)
2 toliar 1652 K.B. (Ferdinan III.) v máji 2009 z vyvolávacej ceny 400000 Kč bol predaný za 600000,- Kč (aukcia Aurea – Praha)
1/2 toliar 1853 - (František Jozef I.) – v máji 2009 z vyvolávacej ceny 200000 Kč bol predaný za 280000,- Kč (aukcia Aurea – Praha)
10 dukát 1678 K.B. (Leopold I.) - v máji 2009 z vyvolávacej ceny 800000 Kč bol predaný za 1350000,- Kč (aukcia Aurea – Praha)
1/2 toliar 1660 K.B. (Leopold I.) – apríl 2009: z vyvolávacej ceny 7000 Kč bol predaný za 28000 Kč (Dukát Brno)
1/4 zlatník 1874 b.z. . (František Jozef I.) - apríl 2009 : z vyvolávacej ceny 8000 Kč bol predaný za 32000 Kč (Dukát Brno)
1 krona (Vereinskrone) 1859 V (František Jozef I.) – v novembri 2008 z vyvolávacej ceny 8000 Eur predaná za 28000,- Eur (aukcia H.D. Rauch vo Viedni)

Európa a svet

Kde Dátum Štát Obdobie Nominál Rok Mincovňa
/značka
Vyv. cena Dos. cena
 Aurea Praha  12/2012 Poľsko Vladislav IV. 2 Dukát 1642 Gdaňsk 300.000 Kč 600.000 Kč
H.D.Rauch  12/2012 Nemecko Josef Klemens Toliar 1624 Bonn 20.000 Eur 26.000 Eur
Kunker Osnabruck  6/2012  Nemecko Fridrich Wilhelm III. Dukát 1803 B 75.000 Eur 160.000 Eur
Kunker Osnabruck  6/2012 Nemecko Fridrich Wilhelm 10 Mark 1873  A 30.000 Eur 40.000 Eur
HD Rauch Viedeň  6/2012  Nemecko  Karol V. Toliar 1542 St. Peterburg 3.500 Eur 14.000 Eur
HD Rauch Viedeň  6/2012 Rusko Mikuláš II. 37,5 Rubeľ  1896  St. Peterburg 80.000 Eur 85.000 Eur
HD Rauch Viedeň 6/2012 Taliansko V. Emanuell II:
100 Lír 1878   35.000 Eur 38.000 Eur
Antikkam Žilina 6/2012 Vatikán Pavol III. Scudo b.l. Perugia 250 Eur 2.100 Eur
Kunker Berlín  2/2012  Rusko  Peter I. 1/2 Rubeľ  1725 St. Peterburg 4.000 Eur 13.500 Eur
Kunker Berlín  2/2012 Rusko Mikuláš II. 10 Rubeľ  1896  St. Peterburg 100.000 Eur 140.000 Eur
HD Rauch Viedeň 12/2011 Belgicko Filip V. Ducaton 1704 Antverpy 100.000 Eur 145.000 Eur
HD Rauch Viedeň 12/2011 Poľsko August II. Mocný Toliar 1705 Drážďany 35.000 Eur 38.000 Eur
HD Rauch Viedeň 12/2011 Taliansko Vincenzo I. Ducaton 1595 Mantova 20.000 Eur 23.000 Eur
 HD Rauch Viedeň 12/2011 USA    2,5 Dolár  1915 S 500 Eur 2.100 Eur
Aurea Praha 5/2011 Poľsko Žigmund II. Dukát 1555 Gdaňsk 100.000 Kč 850.000 Kč
HD Rauch  5/2011 China   5 Cents  1897   200 Eur 42.000 Eur
Dukát Brno  11/2010  Rusko Alexander III 3 Rubeľ 1882 HF 12.000 Kč 400.000 Kč
HD Rauch  5/2010 China   10 Cents  1897   200 Eur 27.000 Eur
HD Rauch  5/2010 Poľsko Ladislav IV. Toliar 1624   10.000 Eur 24.000 Eur
HD Rauch 9/2009 Poľsko   5 Zlotých  1930    20 Eur 1.900 Eur
Kunker  2007 Rusko  Alžbeta Dukát 1746   3.000 Eur 220.000 Eur
Aurea Praha 5/2003 Rusko Anna Ivanovna Rubeľ 1730     5.000.000 Kč
                 

otázka

minulý rok sa na Bratislavskej aukcii Macho a Chlapovič predal toliar Gabriela Bethlena za 8000 E z vyvolávacej ceny 3000. Nedávno v marci na aukcii Dukát Brno rovnaká bola ponúkaná za 35 000 Kč - nepredaná a zrejme už druhý krát po sebe. Podľa údajov je tam rozdiel v kvalite, ktorý na fotkách veľmi vidieť nie je. Osobne som ich nevidel. Chcem sa spýtať či ten veľký rozdiel v cene robí iba tá kvalita, lebo nejak tomu nerozumiem. Ďakujem.

Moj nazor na cenu tohto toliara

Osobne si myslím, ze cena u Chlapoviča bola mierne prestrelená aj v pripade, že sa jednalo o mincu v kvalite 0/0 ... Cena tohto toliara podla mna je v stave 0/0 realne niekde medzi 5 -6000 Eur. U Chlapoviča s poplatkami vyšiel na 9.600 ....! Ale pravdou je že mince v 100% kvalite su aj niekoľko krat drahšie ako mince v stave 1/1, alebo 2/2 a tvrdo sa pri nich uplatňuje trhova cena.... Inak ten toliar z Brna bol myslim ponukany pred casom aj u Schimandla v Ceskom Tesine, kde  viacero zberatelov vyjadrilo pochybnosti o jeho pravosti...

chel by som sa spytat ako je

chel by som sa spytat ako je mozne predat na aukcii mincu 10 rublov mikulasa II za 140 000 eur ked je ich plny interner po cca 800 eur?
dakujem za odpoved

No ..

No, neviem kde ste ich videl po 800 Eur..?? Je to veľmi zriedkavo sa vyskytujuca minca, hlavne v stave 0/0. Predpokladam, ze ak niekto na internete ponuka tieto mince, jedna sa o novodely, alebo o 10 ruble 1896 s portetom už zosnulého cára  Alexandra III. (klik), ale aj pri tejto miinci sa mi to zda dosť nízka cena. Katalog World Coins r. 2006 10 rubeľ Mikuláša II.  hodnotil v UNC na 45000 USD a v RL - trhová cena - znamení, že prakticky sa vyskytuje skutočne veľmi zriedka !!!! A odvtedy...
(klik)

???

Uz tu debata o aukcii u Macha bola, zamerne som ju po niekolkych hodinach skryl - neviedla ani zdaleka k tomu k comu sluzi tato kapitola - t.j. informovat o rekordne dosiahnutych cenach pri predaji minci. Na aukcii u Macha v Bratislave som nic take nepostrehol. Pokial mate zaujem o tuto diskusiu po zaregistrovani si ju mozete pozriet v komentaroch. Info o aukcii je uvedene:
www.limitamince.sk/node/1514
Ale skutočne nič také, čo by som mal zaradit ako rekordny predaj mince som tam nenašiel - minca 2 Ks z roku 1939, ktora bola vyrazena v jednom exemplari, ziadny katalog ju nespomina, takyto nominal ani neexistoval, teda  nikde nic az teraz v Bratislave, nie je podla mna klasicka minca pre numizmatika

Chybičky krásy

Veľmi pekný prehľad zaujímavých dražieb, ale našiel som pár chybičiek krásy:

"Takisto zámerne neuvádzam ceny dosiahnuté pri predajoch výročných, resp. jubilejných mincí, skúšobných rázb minci" - napriek tejto vete sa v prehľade sa nachádza veľa skúšobných razieb (5 hal 1924, 25 hal 1932, 5 kor 1951, skúšobný rubeľ Anny Ivanovny 1730)

Toliar z roku 1624 - Ladislav IV. predany za 2400 Eur (vyvolávacia cena 10000 Eur) - pravdepodobne preklep vo vyvolávacej cene

Vdaka

Preklep upravený. S tymi mincami skušobne razby myslím skor razby - nominály,  ktore sa nedostali vobec do obehu- napr. Sokoly,stotinky, zlate guldeny  F.J. I.

otazka

Dobry den, chcel by som sa opytat, aku hodnotu moze mat rovnaka (myslim pre laika rovnaka) ako je na tomto obrazku:
http://www.limitamince.sk/node/1800
ale rok je iny, na mojeje minci je rok 1894
moj mail: eleslovaco@hotmail.com
Dakujem

Cena

Asi Vas sklamem, ale 10 Halier z roku 1894 je prakticky nepredajny. Keby bol v perfektnom - neosuchanom stave, bez akejkolvek stopy obehu mohol by ste zan dostat tak max. 5 Eur...
Posledne drazby tejto mince najdete kliknutim na tento odkaz.