Euromince: Andorra

Andorra dňa 30. júna 2011 podpísala menovú dohodu s Európskou úniou. Na základe tejto dohody môže používať euro ako svoju oficiálnu menu a vydávať vlastné eurové mince.
Andorrská peseta (ADP) - 1 peseta=100 centimov. Konverzný kurz pri prechode na euro: 1 euro=166,386 ADP.

Na všetkých minciach je zobrazených 12 hviezd európskej vlajky.

 

Andorra - pamätné 2 eurové mince:

 

2015

2 e

 25. výročie dohody o colnej spolupráci s EU

85 000 kusov

Hore - mapa Andorry. Vo vnútri zak kniežactva.
Dole - dve opačne orientované šípky symbolizujú dohodu. V šípkach letopočty 1990 a 2015. Vpravo nápis " ANDORRA".
 

2 Eura 2015 Andorra

 30. výročie stanovenia plnoletosti

85 000 kusov

Na minci mladá osoba s hlasovacím lístkom - nápis "ANDORRA". Vľavo roky 1985 - 2015. Okolo celého vzoru nápis - prel.: 30. výročie od stanovenia plnoletosti na 18 rokov.
 

2016

 2 Eura 2016 Andora

 150 rokov Novej reformy z roku 1866

85 000 kusov

Minca ukazuje hlavnú miestnosť v „Casa de la Vall“ (priestory andorrského parlamentu) a zahŕňa nápis „150 ANYS DE LA NOVA REFORMA DE 1866“, rok vydania „2016“ a názov vydávajúceho štátu „ANDORRA“. Táto pamätná minca oslavuje 150 rokov od vydania dekrétu o Novej reforme, jedného z najväčších krokov v histórii Andorry a andorrského parlamentu Consell General, ktorý predstavoval spoločenskú a politickú transformáciu Andorrského kniežatstva.
 

 2 EURA Andorra 2016

 25. výročie andorrského rozhlasu a televízie

85 000 kusov

Na minci je zobrazený mikrofón a anténa, ktoré sú obklopené niekoľkými oblúkmi, ako aj nápis „25è ANIVERSARI DE RÀDIO I TELEVISIÓ D’ANDORRA“, rok vydania „2016“ a názov vydávajúcej krajiny „ANDORRA“. Táto pamätná minca sa vydáva pri príležitosti osláv 25. výročia vzniku andorrských verejnoprávnych médií, ktorý je spojený so začiatkom vysielania andorrského verejnoprávneho rozhlasu a televízie.
 

2017

 2 eura 2017 Andora

 100 rokov andorrskej hymny

85 000 kusov

Vzor zobrazuje reprodukciu časti andorrskej hymny uverejnenej v roku 1914. V ústrednej časti vzoru sú reprodukované prvé noty hymny, ktoré sú po stranách lemované výzdobou v rastlinnom štýle a nápisom „Himne Andorrà“ (Hymna Andorry).
Touto mincou si pripomíname 100. výročie jej prijatia ako národnej hymny Andorry na základe dohody Consell General (Andorrského parlamentu) z 2. apríla 1917.
 

 2 eura 2017 pyr

 Andorra – Pyrenejská krajina

85 000 kusov

V hornej časti sa nachádza trojuholník pozostávajúci z troch zvlnených pásov, ktoré predstavujú zjednodušenú verziu mapy krajiny, s nápismi „Andorra“ a „EL PAÍS DELS PIRINEUS“ (Pyrenejská krajina).
Tieto tri prvky tvoria ochrannú známku vo vlastníctve vlády Andorry, ktorá sa používa na zabezpečenie jednotnej, konzistentnej a koordinovanej podoby všetkej grafickej komunikácie a súčasne na dosiahnutie jednoznačnej a okamžitej identifikácie.
V dolnej časti je uvedený rok vydania „2017“.

2018

2 Eura 2018 Andora2

 25. výročie andorrskej ústavy

75 000 kusov

„Pamätník andorrským mužom a ženám, ktorí sa zasadili za ústavu“, ktorý stojí na námestí andorrského parlamentu Consell General. Zobrazuje siluetu muža a ženy a pripomína prianie andorrských občanov vyjadrené v referende, ktoré sa konalo 14. marca 1993, stať sa demokratickým a sociálnym ústavným štátom, ako sa stanovuje v článku 1 ústavy. Napravo od pamätníka je mapa Andorry s latinským nápisom „VIRTVS VNITA FORTIOR“ (v jednote je sila), čo je štátnym mottom Andorrského kniežatstva. Okolo motívu je nápis „25è ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ 1993-2018“ (25. výročie ústavy 1993 – 2018) a názov krajiny „ANDORRA“.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

 2 eura 2018 Andorra

70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Viac tu: https://www.eumince.sk/mince-2e-commemorative-coins/a2018/

75 000 kusov

Na minci je vyobrazených sedem schodísk - sedem okrskov, alebo administratívnych jednotiek Andorry stvárnených ako vrchy, ktoré sa zvažujú do údolia. V strede pomysleného údolia je názov vydávajú­cej krajiny „ANDORRA“ a rok vydania „2018“. Schodiská sú zároveň konármi stromu ako symbolu ľudstva, ktorého je Andorra neoddeliteľnou súčasťou. Na konároch tohto stromu rastie tridsať listov, ktoré predstavujú tridsať článkov Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Vzor lemuje katalánsky nápis „70 ANYS DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRET SHUMANS“ (70 rokov Všeobecnej deklarácie ľudských práv), ktorý podčiarkuje význam tejto pamätnej udalosti.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej  únie.

 

 

2019

2 eura 2019 Andorra

 Finále SP v Alpskom lyžovaní

60 000 kusov

 

V Andorrskom kniežatstve sa od 11. do 17. marca 2019 konali finálové preteky Svetového pohára v alpskom lyžovaní 2019.
Na minci je v popredí znázornený lyžiar, ako sa spúšťa dolu svahom. Štyri krivky v pozadí, prevzaté z oficiálneho loga týchto finálových pretekov Svetového pohára v alpskom lyžovaní, predstavujú svahy, na ktorých sa súťaží. Vzor dopĺňajú snehové vločky a nápis FINALS DE LA COPA DEL MÓN D’ESQUÍ ANDORRA 2019 (Finále Svetového pohára v alpskom lyžovaní, Andorra 2019).

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

 

2 Eura 2019 Andorra

 600. rokov Rady zeme

60 000 kusov

600. výročie založenia Consell de la Terra (rady zeme).
Na minci horná časť vstupného portálu starého sídla parlamentu - Casa de la Vall a štátny znak. V hornej časti nápis "600 ANYS DEL CONSELL DE LA TERRA", nižšie nápis "ANDORRA", roky 1419 - 2019, uprostred číslo 600.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej  únie.
 

2020

2 Eura 2020 andorra

 27. iberoamerický samit v Andorre

73 500 kusov

Na minci strom z ľudských postáv a kolies. Vedľa stromu logo samitu, okolo vzoru nápis. "XXVII CIMERA IBEROAMERICANA ANDORRA 2020".
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej  únie.
 

2021

 2 Eura 2021 Mer

100. výročie korunovácie Panny Márie Meritxell

73 750 kusov

 

2 Eura 2021 Andorra

 Staráme sa o seniorov

70 000 kusov

".
 

   


 
  Andorrské obehové euromince:  

Nominál   Popis Pozn.
1 cent 1 cent Andorra Na minci je zobrazený pyrenejský kamzík a orol skalný.  
2 cent 2 cent  Andorra Na minci je zobrazený pyrenejský kamzík a orol skalný.  
5 cent 5 cent Andorra Na minci je zobrazený pyrenejský kamzík a orol skalný.  
10 cent 10 cent Na minci centov je zobrazený románsky kostol Santa Coloma.  
20 cent 20 cent Andorra  Na minci centov je zobrazený románsky kostol Santa Coloma.  
50 cent 50 cent Na minci centov je zobrazený románsky kostol Santa Coloma.  
1 euro  1 Euro Andorra Na minci  je zobrazené pôvodné sídlo parlamentu Casa de la Vall, ktoré je zároveň kultúrnou a historickou pamiatkou.  
 2 eura 2 Euro Andorra Na minci sa nachádza štátny znak Andorry a heslo „virtus unita fortior“ (v jednote je sila). Nápis na hrane mince 2 €: 2 **, šesťkrát po obvode hrany.