Euromince: Belgicko

Belgicko ako jedna z 11 zakladajúcich krajín eurozóny, prijalo euro od 1.1.1999. (Fyzicky sa euro bankovky a mince objavili v obehu od 1.1.2002, razba mincí však už prebiehala aj pred rokom 2002) V Belgicku euro nahradilo belgický frank (fr), výmenny kurz bol stanovený na 1 euro = 40.3399 fr.

 

Belgické pamätné 2 eurové mince:

 

2005

 Belgicko - Luxemburgská ekonomická únia

6 000 000 kusov

Zmluva podpísaná 18. decembra 2002 - snaha o prehĺbenie vzťahov oboch krajín. Pôvodná zmluva bola uzavretá 25.7.1921

2006


Obnova Atómia v Bruseli

5 000 000 kusov

Stavba postavená v roku 1958 pri príležitosti medzinárodnej výstavy v Bruseli. (výška 102 metrov)

2007

50.  výročie Rímskej zmluvy

5 000 000 kusov

Spoločný motív.

2008

 

60.  výročie Deklarácie ľudských práv

5 000 000 kusov

Tento dokument bol podpísaný 10. decembra 1948 ako Všeobecná  deklarácia ľudských práv prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN.

2009

10. výročie HMÚ

5 000 000 kusov

Spoločný motív.

200. výročie narodenia Louisa Brailla

5 000 000 kusov

Louis Braille nar. 4. január 1809 - zomrel  6. január 1852, vynálezca tzv. Braillovho písma - systém písania pre slepých

 
 

2010

2 E

Belgické predsedníctvo EU

5 000 000 kusov

vo vnútornej časti mince je zobrazené pamätné logo, štylizované písmená „EÚ“ a „trio.be“. Okolo hlavného motívu sú uvedené slová „BELGIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2010“ (belgické predsedníctvo Rady EÚ 2010) a názov krajiny v troch jazykoch: „BELGIE BELGIQUE BELGIEN“. Medzi logom a názvom krajiny je rok vydania „2010. Vľavo - značka mincovne, vpravo - značka správcu mincovne.

2011

2 eura

Storočnica medzinárodného dňa žien

5 000 000 kusov

Na vnútornej strane mince je zobrazený obraz Isaly Van Diest, prvej ženskéj belgickéj lekárky a Márie Popelín, prvej ženskej belgickéj právničky. Mená a odborné symboly sú uvedené pod podobizňami,na jednej strane a na druhej strane roku 2011.

 
 

2012

2 Eura

 75. výročie hudobnej súťaže kráľovny Alžbety

5 000 000 kusov

Vnútorná časť mince zobrazuje logo hudobnej súťaže kráľovnej Alžbety prekrývajúce jej ľavý profil. Kráľovná Alžbeta súťaž založila v roku 1937. Pozdĺž spodného okraja vnútornej časti mince je v polkruhu uvedený nápis „QUEEN ELISABETH COMPETITION“, zatiaľ čo v hornej časti sú uvedené roky „1937 – 2012“ označujúce 75. výročie súťaže. Písmená „BE“ naľavo od motívu označujú krajinu vydania.


2013

2 Eura 2013 Belgicko

100. výročie založenia kráľovského meteorologického ústavu.

2 000 000 kusov

Na minci zobrazenie čísla 100, v prvej nule skratky KMI a IRM, druhá nula znázorňuje slnko. Hore letopočet 2013, deole označenie vydávajúcej krajiny BE.
Pod číslom 1 značka bruselskej mincovne, hlava archanjela Michaela s prilbicou a značka menového komisára.
 

2014

 2 Eura

100. výročie od začiatku I. svetovej vojny.

1 750 000 kusov

Motívom mince je vlčí mak, pod ním letopočet 2014-18. Nižšie nápis
"The Great War Centenary". Pod ním značka bruselskej mincovne. Hore nápis: "BELGIE-BELGIQUE-BELGIEN.
 

Belgicko 2 Eura 2014

150. výročie od založenia Červeného kríža.

265 000 kusov

Na vnútornej strane mince je znázornený kríž, v strede ktorého je zobrazená číslica „150“. Na zvi­slej časti kríža je nápis „Rode Kruis“ a na vodorovnej časti nápis „Croix-Rouge“. Okolo kríža je zobrazená značka brusel­skej mincovne (hlava archanjela Michala s prilbou), značka správcu mincovne, uvedený rok 2014 a kód krajiny „BE“. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.


2015

2 e

 200. výročie bitky pri Waterloo

0 kusov

Emisia zrušená.
O dôvodoch zrušenia čítajte viac tu (klik).

2 Eura 2015 Belgicko

 Rok 2015 rok Európsky rok rozvoja

2 500 000 kusov

Nápis: 2015 Európsky rok rozvoja ( prekl.) je napísaný v kruhu okolo zemegule. Dole značka vydávajucej krajiny BE, Značka minciara a bruselskej mincovne vľavo.

2016

2 e  2016 Belgia

XXXI. LOH Rio de Janeiro

375 000 kusov

Vo vnútri štylizovaná postava, pod ňou 5 olympijskych kruhov, nápis "TEAM BELGIUM". Na pravo značka bruselskej mincovne a označenie krajiny "BE".
Vľavo letopočet 2016.
 

2 E belgicko 2016

Medzinárodný deň nezvestných detí.

1 020 000 kusov

Vo vnútri mine - Portrét dieťaťa, názov vydávajúcej krajiny v troch jazykoch, letopočet 2016. Na pravej i ľavej strane značka bruselskej mincovne.

2017

 2 Eura 2017 Belgicko

 200. výročie založenia Univerzity v Liege

200 000 kusov

Vo vnútornej časti sa nachádza logo Univerzity v Liege, roky 1817 - 2017. označenie krajiny BE. Dalej značka bruselskej mincovne, značka riaditeľov mincovne a erb obce Herzele.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

 2E 2017 Belgicko

 200. výročie založenia Univerzity v Gente

225 000 kusov

Vo vnútornej časti mince sa nachádza logo Univerzity v Gente, pod ktorým sú uvedené roky 1817 – 2017 a ktoré obklopuje nápis 200 JAAR UNIVERSITEIT GENT – 200 YEARS GHENT UNIVERSITY a označenie krajiny BE. Značka bruselskej mincovne, hlava archanjela Michaela s prilbou, a značka riaditeľov mincovne, erb obce Herzele, sú umiestnené vpravo a vľavo od označenia krajiny. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

 

 

2018

2 Eura 2018 Belgicko

 50. výročie udalostí z mája 1968 v Belgicku

260 000 kusov

Študenti s pamfletom a vlajkou v rukách odkazujú na študentské demonštrácie, ktoré v Belgicku prebiehali v máji 1968 v súvislosti so spoločensko-kultúrnymi zmenami.
Značka utrechtskej mincovne (Hermova palica) sa spoločne s úradnou značkou belgickej mincovne (erbom mesta Herzele), nachádzajú na ľavej strane mince. Rok 2018 a kód krajiny BE sa takisto nachádzajú na ľavej strane, rovnako ako iniciálky autora mince LL, pána Luca Luycxa.
Auditórium na pozadí symbolizuje študentský pohyb.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2 eurá 2018 Belgicko

 50. výročie vypustenia satelitu ESRO-2B

275  000 kusov

 

Satelit ESRO 2B nazývaný tiež „IRIS “, prvý úspešný satelit Európskej organizácie pre výskum vesmíru, vypustený do vesmíru v máji 1968, vy obrazený ako obieha okolo Zeme.

Na obežnej dráhe sústredil na slnečné röntgenové lúče, kozmické žiarenie

a radiačné pásy Zeme.

Vdolnej časti mince sa nachádza značka utrechtskej mincovne (Merkúrova palica) spoločne s úradnou značkou belgic­kej mincovne, erbom mesta Herzele, kódom krajiny BE a iniciálkami LL autora mince -  Luca Luycxa.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

 

2019

2 eurá 2019 Belgicko PB

 450. výročie úmrtia maliara p. Bruegela

450. výročie úmrtia holandského maliara Pietra Bruegela

Viac tu: https://www.eumince.sk/mince-2e-commemorative-coins/a2019/

450. výročie úmrtia holandského maliara Pietra Bruegela

Viac tu: https://www.eumince.sk/mince-2e-commemorative-coins/a2019/

450. výročie úmrtia holandského maliara Pietra Bruegela

Viac tu: https://www.eumince.sk/mince-2e-commemorative-coins/a2019/

155 000 kusov

Na minci je vyobrazený portrét slávneho belgického umelca Pietra Bruegela staršieho a obraz
na maliarskom stojane. Nad nimi meno P. Bruegel,roky 1569, vedľa ktorého sa nachádza malý
krížik označujúci rok úmrtia, a 2019, teda rok vydania mince.Vľavo sa nachádza značka utrechtskej
mincovne Merkúrova palica spoločne s úradnou značkou belgickej mincovne, erbom mesta Herzele, a kódom krajiny BE. Na pravej strane sú umiestnené iniciály LL autora mince, pána Luca Luycxa.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2 eurá 2019 Belgicko EMI

 25. výročie Európskeho menového inštitútu (EMI)

25. výročie Európskeho menového inštitútu (EMI)

Viac tu: https://www.eumince.sk/mince-2e-commemorative-coins/a2019/

155 000 kusov

Na minci v pravo  vyobrazený portrét prvého prezidenta EMI Alexandra Lamfalussyho. Vľavo sa uprostred
nachádza skratka EMI a nad ňou rok 1994, kedy bol založený inštitút a Lamfalussysa stal jeho prvým
prezidentom. Pod nápisom „EMI“ je vyobrazených niekoľko mincí padajúcich jedna na druhú, na ktorých
sa v smere zhora nadol nachádzajú nápisy „€“,   „ECU“ a  „BEF“.Keďže mincu vydáva Belgicko, rozhodli
sme sa pre nápis „BEF“, teda skratku bývalej belgickej národnej meny. Vzor má symbolizovať prechod od
národných mien k jednotnej európskej mene euro, keďže EMI sa sústreďovalo predovšetkým na vytvorenie
Európskeho systému centrálnych bánk vrátane ECB a novej meny. Hore vľavo je umiestnený nápis
„European Monetary Institute“.
Mince bude raziť spoločnosť Royal Dutch Mint, na ľavo sa nachádza značka utrechtskej mincovne
Merkúrova palica spoločne s úradnou značkou belgickej mincovne, erbom mesta Herzele.
Dole je umiestnený kód krajiny BE a o značenie roka 2019.
Napravo sú vpísané iniciály LL autora mince pána Luca Luycxa.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2020

2 Eura 2020

 Medzinárodný rok rastlín

775 000 kusov

 Na minci logo IYPH - listy a rok 2020. Hore nápis v preklade: "Medzinárodný rok zdravia rastlín". Vpravo značka utrechtskej mincovne (mince sa razia v Holandsku). Vľavo je belgická značka riaditeľa mincovne. Dole kód krajiny "BE".
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

 

2 Eura 2020

 Jan van Eyck - 635. výročie narodenia

155 000 kusov

 Portrét Jana Van Eycka, sjeho podpisom, maliarskou paletou  - na nej iniciály autora "LL" a dva štetce.
Dole značka utrechtskej mincovne (mince razí), spolu so značkou belgickej mincovne. Vpravo kód krajiny BE a letopočet 2020.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 
 

2021

2 Eura 2021 Belgicko

 100. výročie založenia BLEU

155 000 kusov

 

Obehové euro mince:

Na rubovej strane všetkých belgických euromincí sa nachádza portrét kráľa Alberta II. a jeho kráľovský monogram "A"
umiestnený pod korunou.
 

1 cent1 cent      2 cent2 cent      5 cent5 cent

10 cent10 cent    20 cent20 cent50 cent50 cent
                                                                                                                     

1 euro1 euro2 eurá2 eurá
                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                               

                                                             

Obehové euro mince zmena panovníka:

Na rubovej strane všetkých belgických euromincí sa nachádza portrét kráľa Filipa Belgický. Vľavo od portrétu označenie krajiny BE a kráľov monogram.  Od roku 2015 Belgicko nebude vydávať do obehu 1 a 2 centové mince. Budú iba súčasťou zberateľských setov.
 

1 cent 20141 cent      2 cent 20142 cent      5 cent 20145 cent

10 cent 201410 cent    20 cent 201420 cent50 cent 201450 cent
                                                                                                                     

1 Euro 20141 euro2 eura 20142 eurá
                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                               

                                                             

Poznámka:
Keďže v dôsledku niektorých doporučení Európskej rady sa musela rubová strana belgických euromincí meniť môžeme sa stretnúť s troma roznymi prevedeniami rubových strán :
1 séria1 séria      2 séria2 séria    3 séria3 séria

Rozoznanie:

Ako rozoznám 2. sériu od 3.?
portrét je tam skoro istý

Vzhľad

Rozdiel je iba v portréte.
Je použitý pôvodny z 1. serie - portret sa nemoze podla pravidiel EK menit castejsie ako raz za 15 rokov.
V druhej sérii vsak pouzili zmenený portét.
Teda je to vlastne 1. seria + znaky z 2. serie.
Od roku 2014 sa razi dalsia séria s portrétom kráľa Filipa Belgického.

uradnici uraduju a výmýšľaju

uradnici uraduju a výmýšľaju sprostosti, mne sa páčili viac staršie motívy mincí, hlavne Španielska

Otázka

prosím Vás aký je rozdiel medzi 2. a 3. sériou ?

Rozdiel

Rozdiel medzi 2. a 3. seriou je v tom ze pri druhej serii spolu s presunutim kralovskeho monogramu a letopočtu z vonkajšieho medzikružia zmenili aj portrét kráľa. Keďže smernica hovorí, že portrét panovníka by sa nemal meniť častejšie ako raz za 15 rokov na minciach 3. série nájdete ten istý portrét ako na minciach 1. série.

Ďakujem

Ďakujem za odpoveď, ja som si myslel že je to zle odfotené preto som tam nevidel žiaden rozdiel. Takže celý ročník 2008 je tvorení druhou sériou alebo sa 3. séria dala do obehu už v roku 2008 ? Ako zberateľ by som chcel mať všetky tri série kedže zatial sa zameriavam len na druhy mincí aj keď tam je nepatrní rozdiel. Podľa rokov začnem zbierať až neskôr preto by sa mi aj táto informácia veľmi hodila.

Asi tak

17. decembra 2008 vydala Europska komisia nové doporučenie  týkajúce se vzhľadu národných strán euromincí. Aby belgické euromince splnili aj toto doporučenie, od začiatku roku 2009 sa razia so zmeneným  motívomm. Zmena sa týka portrétu kráľa Alberta. Takže 3. séria sa dostala do obehu až v roku 2009.

od roku 2010

je zmenená značka minciara na minciach namiesto váh je tam pero.
2008-09 Zn minciara pred letopočtom a zn. mincovne za letopočtom
2010 -,,, Značky sa vymenili

4 druhy

Cize Belgicko ma 4 druhy rubovych stran?

odpoved

nie iba 3 serie

No a už majú 4 série.

No a už majú 4 série, s motívom Kráľa Filipa a monogramom tu je link na foto: http://www.somany.de/euros/php/picture/picture.php?id=BE-3-6&lang=7&lang2=1