Euromince: Cyprus

Cyprus prijal euro 1.1.2008 spolu s Maltou a stali sa tak 14. a 15. krajinou eurozóny.  Na Cypre euro nahradilo cyperskú libru ( ₤), výmenný kurz bol stanovený na 1 euro = 0.585274 ₤. Cyperské euromince obsahujú nápis "ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS", t.j. grécky a turecký názov Cypru, i keď v tureckej časti ostrova sa ako oficialna mena používa turecká líra.
 
 

Cyperské pamätné 2 eurové mince:

 

2009

2 Euro HMU cyprus

 10. výročie HMÚ

1 000 000 kusov

Spoločný motív.

2009

2 Eura 2017 Cyprus

 Pafos 2017 - Európske hlavné mesto kultúry

430 000 kusov

Na minci je zobrazený „staroveký Odeon v Pafose“, malý amfiteáter z druhého storočia n.l. V súčasnosti sa v ňom v lete usporadúvajú hudobno-divadelné predstavenia a budú sa tam konať mnohé podujatia v rámci programu „Pafos 2017 – Európske hlavné mesto kultúry“. Na vnútornej časti národnej strany mince je uvedený názov vydávajúcej krajiny „ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS“ a výraz „Πάφος 2017 – Πολιτιστική πρωτεύουσα Ευρώπης“ (t. j. Pafos 2017 – Európske hlavné mesto kultúry).

2020

2 Eura 2020 Cyprus

30. výročie ústavu neurológie a genetiky

412 000 kusov

 Motívom mince je neurón so synapsiami.Okolo v kruhu nápis (preklad): KYΠΡΟΣ - KIBRIS“ a výraz „ΙΝΣΤΙTOYΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΊΑΣ & ΓΕΝΕΤΙKHΣ KYΠΡΟY 1990-2020
"CYPERSKÝ NEUROLOGICKÝ a GENETICKÝ INŠTITÚT 1990-2020".
 


 

 60. výročie nezávislosti

??? 000 kusov

 

  

Cyperské obehové euro mince:

Nominál   Popis Pozn.
1 cent  1 cent  Na rube obrázok muflóna.  
2 cent  2 cent  Na rube obrázok muflóna.  
5 cent  5 cent  Na rube obrázok muflóna.  
10 cent  10 cent  Na rube znázornená cyperská loď Kyrénia.  
20 cent 20 cent  Na rube znázornená cyperská loď Kyrénia.  
50 cent 50 cent  Na rube znázornená cyperská loď Kyrénia.  
1 euro 1 euro  Na rube zobrazený Pomolský idol - viac ako 5000 rokov stará socha v tvare kríža.  
 2 eura 2 Eurá  Na rube zobrazený Pomolský idol - viac ako 5000 rokov stará socha v tvare kríža.