Euromince: Estónsko

Estónsko prijalo euro 1.1.2011 a stalo sa 17. krajinou eurozóny. Stalo sa prvou ex-sovietskou republikou, ktorá prija spoločnú európsku menu.  V Estónsku euro nahradilo estónskú korunu (kr), výmenný kurz bol stanovený na 1 euro = 15,6466 kr.
 

Estónske pamätné 2 eurové mince:

 

 

2016

2 Eura 2015 Estonsko

 100. výročie narodenia

500 000 kusov

Minca vydaná k 100 - tému výročiu narodenia šachového veľmajstra Paula Keresa.

2017

2 Eura Estónsko 2017

 Estónska nezávislosť

1 500 000 kusov

Minca znázorňuje vinúci sa kmeň duba, na ktorého jednej strane sú zobrazené vetvy a na druhej strane listy. Vetvy stromu predstavujú obdobie revolúcií a útrap, ktoré vydláždili Estónsku cestu za nezávislosťou. Listy predstavujú silu, dosiahnuté úspechy a dlhovekosť Estónska. V dolnej časti vľavo od kmeňa sa nachádza slovo „MAAPÄEV“ (Dočasné národné zhromaždenie Estónska) a nad ním rok „1917“. V dolnej časti vpravo sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „EESTI“ a pod ním rok vydania mince „2017“.

2018

2 Eura 2018 Estonsko

 100 rokov založenia estónskeho a lotyšského štátu a obnovenia litovského štátu

100 rokov nezávislosti pobaltských krajín Estónska, Litvy a Lotyšska

Viac tu: https://www.eumince.sk/mince-2e-commemorative-coins/a2018/

1 500 000 kusov

Tri pobaltské štáty sú symbolicky zobrazené ako vrkoč. Spája ich spoločná história: minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Na minci je zobrazená štylizovaná číslica predstavujúca 100. výročie a heraldické symboly všetkých troch štátov. Vľavo sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „EESTI“, vpravo rok vydania „2018“. Motív bol vybraný na základe verejného hlasovania vo všetkých troch pobaltských krajinách.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2 E 2018 ESTI2

 100 rokov nezávislosti Estónska

100 rokov nezávislosti pobaltských krajín Estónska, Litvy a Lotyšska

Viac tu: https://www.eumince.sk/mince-2e-commemorative-coins/a2018/

1 317 800 kusov

Minca súčasne zobrazuje čísla 18 a 100 - čas, kedy Estónsko získalo nezávislosť a zároveň vyjadrujú ostatných sto rokov. V pravo dole je v polkruhu uvedený text „SADA AASTAT EESTI VABARIIKI“, za ním názov krajiny „EESTI“ a rok vydania „2018“.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2019

2 Eurá 2019 Estónsk

150. výročie Estónskeho festivalu piesni

1 000 000 kusov

Minca je inšpirovaná pochodom na oslavu hudby, ktorý sa hýbe ako vlny na mori, sprevádzaný hrdými jasavými pokrikmi a prehliadkou ľudových krojov. Spája hudbu, ľudové kostýmy a rôzne miesta, na ktorých tento prímorský štát usporadúva veľkolepú a pôsobivú oslavu hudby. Na vzore sú takisto zobrazené úvodné noty estónskej národnej hymny a v spodnej časti je nápis „Laulupidu 150“ (Oslava hudby 150). V hornej časti sa nachádza rok vydania mince „2019“ a pod ním názov vydávajúcej krajiny „EESTI“.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

 

 

2 Eura 2019 Tart

 100. výročie založenia univerzity v Tarte

1 000 000 kusov

.Pochod na oslavu hudby, ktorý pripomína pohyb vĺn na mori. Na minci sú zobrazené aj úvodné tóny národnej hymny. Dole nápis "LAULUPIDU 150", rok vydania 2019 a názov krajiny EESTI.
Vo vonkajšom prstenci - 12 hviezd vlajky EU.

 

2020

2 Eura 2020

 200 rokov od objavenia Antarktídy

750 000 kusov

 Na minci - plachetnica s nápismi "Fabian Gottlieb von Belingshausen" , "ANTARKTIKA", "EESTI", rok vydania 2020.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

 

2 Eura 2020

 100 rokov mierovej zmluvy z Tartu

1 000 000 kusov

 Na minci je strom s listami, ktoré zakrývajú nápis "TARTU RAHU" (mierová zmluva z Tartu). Nápis "ESTI" - vydávajúca krajina a dátum vydania 02.02.2020.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

2021

Estonsko 2021

 Ugrofínske národy

 kusov

 
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

 

 Estonsko 2021 VLK

 Vlk

1 000 000 kusov

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Estónske obehové euromince:

 Estónske euromince obsahujú jeden spoločný dizajn pre všetkých osem mincí. Výber návrhu prebehol verejným hlasovaním. Prvé mince boli vyrazené v polovici roka 2010 vo Fínsku.

Nominál   Popis Pozn.
1 cent Estónsko 1,2 a 5 cent Na minci je motív je mapy Estónska a pod ňou nápis „Eesti“ ( Estónsko). Motív je obklopený 12 hviezdami symbolizujúcimi EÚ a na motíve sa nachádza rok 2011.Motív,  vybrala verejnosť z 10 návrhov.Autor návrhu Lembit Lohmus.   
2 cent Estónsko 1,2 a 5 cent Na minci je motív je mapy Estónska a pod ňou nápis „Eesti“ ( Estónsko). Motív je obklopený 12 hviezdami symbolizujúcimi EÚ a na motíve sa nachádza rok 2011.Motív,  vybrala verejnosť z 10 návrhov.Autor návrhu Lembit Lohmus.  
5 cent Estónsko 1,2 a 5 cent Na minci je motív je mapy Estónska a pod ňou nápis „Eesti“ ( Estónsko). Motív je obklopený 12 hviezdami symbolizujúcimi EÚ a na motíve sa nachádza rok 2011.Motív,  vybrala verejnosť z 10 návrhov.Autor návrhu Lembit Lohmus.  
10 cent Estónsko 10 cent Na minci je motív je mapy Estónska a pod ňou nápis „Eesti“ ( Estónsko). Motív je obklopený 12 hviezdami symbolizujúcimi EÚ a na motíve sa nachádza rok 2011.Motív,  vybrala verejnosť z 10 návrhov.Autor návrhu Lembit Lohmus.   
20 centt Estónsko 20 cent Na minci je motív je mapy Estónska a pod ňou nápis „Eesti“ ( Estónsko). Motív je obklopený 12 hviezdami symbolizujúcimi EÚ a na motíve sa nachádza rok 2011.Motív,  vybrala verejnosť z 10 návrhov.Autor návrhu Lembit Lohmus.   
50 cent Estónsko 50 cent Na minci je motív je mapy Estónska a pod ňou nápis „Eesti“ ( Estónsko). Motív je obklopený 12 hviezdami symbolizujúcimi EÚ a na motíve sa nachádza rok 2011.Motív,  vybrala verejnosť z 10 návrhov.Autor návrhu Lembit Lohmus.   
1 euro Estónsko 1 euro Na minci je motív je mapy Estónska a pod ňou nápis „Eesti“ ( Estónsko). Motív je obklopený 12 hviezdami symbolizujúcimi EÚ a na motíve sa nachádza rok 2011.Motív,  vybrala verejnosť z 10 návrhov.Autor návrhu Lembit Lohmus.   
 2 eura Estónsko 2 euro Na minci je motív je mapy Estónska a pod ňou nápis „Eesti“ ( Estónsko). Motív je obklopený 12 hviezdami symbolizujúcimi EÚ a na motíve sa nachádza rok 2011.Motív,  vybrala verejnosť z 10 návrhov.Autor návrhu Lembit Lohmus.