Euromince: Fínsko

V roku 1998 bolo Fínsko jednou z 11 krajín EÚ, ktoré splnili konvergenčné kritéria, čo mu umožnilo prijať euro od 1.1.1999. (Fyzicky sa euro bankovky a mince objavili v obehu od 1.1.2002, razba mincí však už prebiehala aj pred rokom 2002) Vo Fínsku euro nahradilo fínsku marku (mk), výmenny kurz bol stanovený na 1 euro = 5.94573 mk.
 

Fínske pamätné 2 eurové mince:

Fínsko s Luxemburskom sú jedinými krajinami eurozóny, ktoré v období 2004-2009, pravidelne každý rok vydali svoju národnú 2 eurovú pamätnú mincu.

2004

 Piate rozšírenie EU

1 000 000 kusov

Štylizovaný pilier s 10- timi klíčkami, ktoré majú pripomínať 10 nových členských štátov EU, o ktoré sa únia v roku 2004 rozšírila.

2005

60. výročie vzniku OSN

2 000 000 kusov

Motív holubice (skladačka) ako symbol mieru.

2006

100. výročie zavedenia rovného volebného práv

2 500 000 kusov

Na rube mince - dve tváre (mužská a ženská) oddelené tenkou, krivou čiarou.

2007

 90 rokov vyhlásenia fínskej nezávislosti

2 000 000 kusov

Na rube zobrazených 9 ludi v člne, ktorí veslujú dlhými veslami na vode. Sú tu aj dva letopočty - hore 2007, dole 1917.

50. výročie Rímskej zmluvy

1 400 000 kusov

 Spoločný motív, nápis "Soumi Finland".

2008

60.  výročie Deklarácie ľudských práv

1 500 000 kusov

Postava človeka videná otvorom v tvare srdca. Nápis: "HUMAN RIGHTS" (ľudské práva).

2009

10. výročie HMÚ

1 400 000 kusov

Spoločný motív, nápis "Soumi Finland".

200. výročie prvého zasadania fínskeho parlamentu

1 600 000 kusov

Na rube zobrazený štít katedrály v Porvoo, kde sa zišiel prvý stavovský snem vo Fínsku. Hore letopočet 1809, dole 2009.

 

2010

2010

 150 rokov od zavedenia fínskej marky

1 600 000 kusov

Na ľavej strane mince sa nachádza štylizovaný motív leva zo štátneho znaku Fínska a letopočet „2010“. Na pravej strane je značka mincovne a čísla symbolizujúce hodnoty mincí. V dolnej časti sú uvedené písmena FI ako označenie emitenta..

2011

2 Eurá

 200 rokov Suomenn Pankki

1 600 000 kusov

Minca vydaná pri príležitosti 200. výročia založenia fínskej centrálnej banky nesie motív labute – fínskeho národného vtáka. Rok vydania „2011“ a rok „1811“, v ktorom ruský cár Alexander I. rozhodol o zriadení „úradu pre výmenu peňazí, úvery a vklady“ vo fínskom meste Turku. Bola to prvá fínska banka.Ako centrálna banka začala pôsobiť na konci 19. storočia, keď Fínsko zaviedlo vlastnú menovú jednotku

2012

Finsko 2012 2 Eura

 150. výročie narodenia  Heleny SCHJERFBECKOVEJ

2 000 000 kusov

Minca vydaná pri príležitosti 150. výročia narodenia fínskej maliarky. Minca zobrazuje autoportrét umelkyne s nápisem Helene SCHJERFBECK po levé strane a letopočty 1862–1946 po pravé strane. Vľavo v spodnej části mince je letopočet 2012 a označení vydávajúceho štátu FI.

2013

2 Eura 2013 Finsko A

150. výročie Fínskeho parlament

1 000 000 kusov

Minca vydaná pri príležitosti 150. výročia pravidelného zasadnutia parlamentu - rok 1863

2013

2 Eura 2013 Finsko B

 125. výročie narodenia  F. E.
Sillanpää

1 500 000 kusov

125. výročia narodenia fínskeho spisovateľa, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru - Frans Eemil Sillanpää (*16.9.1888, †3.6.1964)
 

2014

2 Eura 2014 Fínsko

 100. výročie narodenia  spisovateľky Tove Janssonovej

1 500 000 kusov

100. výročie narodenia  spisovateľky, T. Janssonovej. Pod portrétom roky 1814- 2001. Vľavo označenie krajiny "FI", vpravo letopočet 2014 a značka mincovne.
 
2 Eura Fínskio

 100. výročie narodenia  dizajnéra Ilmariho Tapiovaaru

1 000 000 kusov

Vľavo sa náchádza meno dizajnéra s datumami narodenia a úmrtia. Pravú časť mince vypĺňa detali nabytku typický pre I. Tapiovaaru. Vpravo označenie krajiny FI, rok 2014 a značka mincovne.
 

2015

2 eura

 150. výročie narodenia Jeana Sibelia

1 000 000 kusov

Vo vnútri mince obloha s hviezdami, vpravo vrcholce stromov. Vľavo text: JEAN SIBELIUS a rok 2015. Vpravo označenie krajiny "FI" a značka mincovne.
 
2 Eura

 
150. výročie narodenia Akseli Gallen-Kallelu

500 000 kusov

Hore - plávajúca labuť v tuneli mŕtvych.
Vpravo označenie krajiny "FI", dole rok narodenia umelca 1865 a rok vydania 2015. Vo vnútornom prsteni mince - meno umelca
 

2016

2 E 2016 FI

 90. výročie úmrtia Eino Leino

1 000 000 kusov

Na minci vyobrazený plameň a kutáč smerujúci vpravo hore. Nápis "EINO LEINO" v polkruhu spolu s 2016. Vľavo dole označenie krajiny "FI" a mincovne.
 
2 e 2016

 
100. výročie narodenia G.H.von Wrighta

1 000 000 kusov

Na minci dórsky stĺp, vľavo dubová ratolesť. Nápis: "GEORG HENRIK VON WRIGHT v polkruhu zľava doprava. Rok 2016 - hore vpravo, vľavo označenie krajiny "FI" a značka mincovne.

2017

 2 Eura 2017 Fínsko

 100 rokov nezávislého Fínska

2 500 000 kusov

Mozaika vo vnútri mince znázorňuje obrysy Fínska. Vľavo vertikálne napis SUOMI FINLAND, rok nezávislosti 1917 a rok vydania 2017. Vpravo v strede
označenie krajiny "FI" a značka mincovne.
 

2 E 2017 Finsko

 Fínska príroda

1 000 000 kusov

Na vnútornej strane mince je motív, ktorý tvorí kartografická podoba Mesiaca, ako ho vidieť z ostrova Harmaja. V hornej časti Mesiaca je vrana, ktorá sedí na konári. Rok vydania „2017“ je umiestnený dolu v strede. Vľavo v strede sa nachádza označenie vydávajúcej krajiny „FI“. Vpravo v strede sa nachádza značka mincovne.Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

 

2018

2 eura 2018 Finsko

 Fínsky národný park Koli

1 000 000 kusov

Pohľad zvrchu na fínsky národný park Koli. Rok vydania „2018“ je umiestnený dolu v strede. Na ľavej strane mince je v strede uvedené označenie vydávajúcej krajiny „FI“ a na pravej strane uprostred je značka mincovne.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 
2 eura 2018 Finsko sauna

 
Fínska saunová kultúra

1 000 000 kusov

Typická fínska krajina - s typickou fínskou saunou na pobreží jazera umiestnenou v strede. Rok vydania „2018“  dole v strede. Označenie vydávajúcej krajiny „Fi“ je umiestnené v strede vľavo a značka mincovne je v strede vpravo.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2019

2 Eurá 2019 Fínsko

 Ústavný zakon z roku 1919

500 000 kusov

 Tri kruhové polia - symboly zákonodárstvo, výkonná moc a súdnictvo.
Vľavo rok vydania 2019, vpravo označenie krajiny "Fi" a značka mincovne.
Vo vonkajšom prstenci 12 hviezd vlajky EU.
 

2020

2 E 2020 Finsko

 100. výročie univerzity v Turku

800 000 kusov

Na minci je mriežka - spojenie univezity a spoločnosti. V strede hore letopočet 2020.Vpravo značka mincovne, pod ňou označenie vydávajúcej krajiny „FI“.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 
2 E 2020 Finsko

 
100. výročie narodenia Väino Linna

800 000 kusov

Tento rok uplynulo 100 rokov od narodenia spisovateľa. Na mici je Linnová tvár pri práci v továrni,, tiež vlákna a tkaniny, ktoré pretkávajú jeho knihy.
Vľavo nápis: "„VÄINÖ LINNA", Dole rok vydania 2020 a označenie krajiny "FI"
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

Fínske obehové euromince:

Fínske euromince obsahujú rok razby a nie rok uvedenia do obehu. Preto najstarší rok uvedený na fínskych eurominciach je 1999 (a nie 2002, odkedy sú euromince oficiálne v obehu).

Nominál   Popis Pozn.
1 cent  1 cent  Na rube národný motív - fínsky heraldický lev..  
2 cent  2 cent  Na rube národný motív - fínsky heraldický lev.  
5 cent 5 cent  Na rube národný motív - fínsky heraldický lev.  
10 cent 10 cent   Na rube národný motív - fínsky heraldický lev.  
20 cent 20 cent   Na rube národný motív - fínsky heraldický lev.  
50 cent 50 cent   Na rube národný motív - fínsky heraldický lev.  
1 euro 1 euro  Rub: dve labute letiace nad fínskou krajinou.  
 2 eura 2 Eurá Na rube plody a listy morušky.
Hrana mince obsahuje nápis SUOMI FINLAND a tri levie hlavy.
 

Poznámka:
zmenaV roku 2007, kvoli doporučeniu Európskej rady, boli nepatrne pozmenené rubové motívy na fínskych obehových euro minciach.
Pribudol nápis Fi - skratka názvu Finand a pribudol symbol mincovne, ktorá mince razi. Táto zmena je považovaná iba za úpravu dizajnu.