Euromince: Fínsko

V roku 1998 bolo Fínsko jednou z 11 krajín EÚ, ktoré splnili konvergenčné kritéria, čo mu umožnilo prijať euro od 1.1.1999. (Fyzicky sa euro bankovky a mince objavili v obehu od 1.1.2002, razba mincí však už prebiehala aj pred rokom 2002) Vo Fínsku euro nahradilo fínsku marku (mk), výmenny kurz bol stanovený na 1 euro = 5.94573 mk.
 

Fínske pamätné 2 eurové mince:

Fínsko s Luxemburskom sú jedinými krajinami eurozóny, ktoré v období 2004-2009, pravidelne každý rok vydali svoju národnú 2 eurovú pamätnú mincu.

2004

 Piate rozšírenie EU

1 000 000 kusov

Štylizovaný pilier s 10- timi klíčkami, ktoré majú pripomínať 10 nových členských štátov EU, o ktoré sa únia v roku 2004 rozšírila.

2005

60. výročie vzniku OSN

2 000 000 kusov

Motív holubice (skladačka) ako symbol mieru.

2006

100. výročie zavedenia rovného volebného práv

2 500 000 kusov

Na rube mince - dve tváre (mužská a ženská) oddelené tenkou, krivou čiarou.

2007

 90 rokov vyhlásenia fínskej nezávislosti

2 000 000 kusov

Na rube zobrazených 9 ludi v člne, ktorí veslujú dlhými veslami na vode. Sú tu aj dva letopočty - hore 2007, dole 1917.

50. výročie Rímskej zmluvy

1 400 000 kusov

 Spoločný motív, nápis "Soumi Finland".

2008

60.  výročie Deklarácie ľudských práv

1 500 000 kusov

Postava človeka videná otvorom v tvare srdca. Nápis: "HUMAN RIGHTS" (ľudské práva).

2009

10. výročie HMÚ

1 400 000 kusov

Spoločný motív, nápis "Soumi Finland".

200. výročie prvého zasadania fínskeho parlamentu

1 600 000 kusov

Na rube zobrazený štít katedrály v Porvoo, kde sa zišiel prvý stavovský snem vo Fínsku. Hore letopočet 1809, dole 2009.

 

2010

2010

 150 rokov od zavedenia fínskej marky

1 600 000 kusov

Na ľavej strane mince sa nachádza štylizovaný motív leva zo štátneho znaku Fínska a letopočet „2010“. Na pravej strane je značka mincovne a čísla symbolizujúce hodnoty mincí. V dolnej časti sú uvedené písmena FI ako označenie emitenta..

2011

2 Eurá

 200 rokov Suomenn Pankki

1 600 000 kusov

Minca vydaná pri príležitosti 200. výročia založenia fínskej centrálnej banky nesie motív labute – fínskeho národného vtáka. Rok vydania „2011“ a rok „1811“, v ktorom ruský cár Alexander I. rozhodol o zriadení „úradu pre výmenu peňazí, úvery a vklady“ vo fínskom meste Turku. Bola to prvá fínska banka.Ako centrálna banka začala pôsobiť na konci 19. storočia, keď Fínsko zaviedlo vlastnú menovú jednotku

2012

Finsko 2012 2 Eura

 150. výročie narodenia  Heleny SCHJERFBECKOVEJ

2 000 000 kusov

Minca vydaná pri príležitosti 150. výročia narodenia fínskej maliarky. Minca zobrazuje autoportrét umelkyne s nápisem Helene SCHJERFBECK po levé strane a letopočty 1862–1946 po pravé strane. Vľavo v spodnej části mince je letopočet 2012 a označení vydávajúceho štátu FI.

2013

2 Eura 2013 Finsko A

150. výročie Fínskeho parlament

1 000 000 kusov

Minca vydaná pri príležitosti 150. výročia pravidelného zasadnutia parlamentu - rok 1863

2013

2 Eura 2013 Finsko B

 125. výročie narodenia  F. E.
Sillanpää

1 500 000 kusov

125. výročia narodenia fínskeho spisovateľa, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru - Frans Eemil Sillanpää (*16.9.1888, †3.6.1964)
 

2014

2 Eura 2014 Fínsko

 100. výročie narodenia  spisovateľky Tove Janssonovej

1 500 000 kusov

100. výročie narodenia  spisovateľky, T. Janssonovej. Pod portrétom roky 1814- 2001. Vľavo označenie krajiny "FI", vpravo letopočet 2014 a značka mincovne.
 
2 Eura Fínskio

 100. výročie narodenia  dizajnéra Ilmariho Tapiovaaru

1 000 000 kusov

Vľavo sa náchádza meno dizajnéra s datumami narodenia a úmrtia. Pravú časť mince vypĺňa detali nabytku typický pre I. Tapiovaaru. Vpravo označenie krajiny FI, rok 2014 a značka mincovne.
 

2015

2 eura

 150. výročie narodenia Jeana Sibelia

1 000 000 kusov

Vo vnútri mince obloha s hviezdami, vpravo vrcholce stromov. Vľavo text: JEAN SIBELIUS a rok 2015. Vpravo označenie krajiny "FI" a značka mincovne.
 
2 Eura

 
150. výročie narodenia Akseli Gallen-Kallelu

500 000 kusov

Hore - plávajúca labuť v tuneli mŕtvych.
Vpravo označenie krajiny "FI", dole rok narodenia umelca 1865 a rok vydania 2015. Vo vnútornom prsteni mince - meno umelca
 

2016

2 E 2016 FI

 90. výročie úmrtia Eino Leino

1 000 000 kusov

Na minci vyobrazený plameň a kutáč smerujúci vpravo hore. Nápis "EINO LEINO" v polkruhu spolu s 2016. Vľavo dole označenie krajiny "FI" a mincovne.
 
2 e 2016

 
100. výročie narodenia G.H.von Wrighta

1 000 000 kusov

Na minci dórsky stĺp, vľavo dubová ratolesť. Nápis: "GEORG HENRIK VON WRIGHT v polkruhu zľava doprava. Rok 2016 - hore vpravo, vľavo označenie krajiny "FI" a značka mincovne.

2017

 2 Eura 2017 Fínsko

 100 rokov nezávislého Fínska

2 500 000 kusov

Mozaika vo vnútri mince znázorňuje obrysy Fínska. Vľavo vertikálne napis SUOMI FINLAND, rok nezávislosti 1917 a rok vydania 2017. Vpravo v strede
označenie krajiny "FI" a značka mincovne.
 

2 E 2017 Finsko

 Fínska príroda

1 000 000 kusov

Na vnútornej strane mince je motív, ktorý tvorí kartografická podoba Mesiaca, ako ho vidieť z ostrova Harmaja. V hornej časti Mesiaca je vrana, ktorá sedí na konári. Rok vydania „2017“ je umiestnený dolu v strede. Vľavo v strede sa nachádza označenie vydávajúcej krajiny „FI“. Vpravo v strede sa nachádza značka mincovne.Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

 

2018

2 eura 2018 Finsko

 Fínsky národný park Koli

1 000 000 kusov

Pohľad zvrchu na fínsky národný park Koli. Rok vydania „2018“ je umiestnený dolu v strede. Na ľavej strane mince je v strede uvedené označenie vydávajúcej krajiny „FI“ a na pravej strane uprostred je značka mincovne.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 
2 eura 2018 Finsko sauna

 
Fínska saunová kultúra

1 000 000 kusov

Typická fínska krajina - s typickou fínskou saunou na pobreží jazera umiestnenou v strede. Rok vydania „2018“  dole v strede. Označenie vydávajúcej krajiny „Fi“ je umiestnené v strede vľavo a značka mincovne je v strede vpravo.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2019

2 Eurá 2019 Fínsko

 Ústavný zakon z roku 1919

500 000 kusov

 Tri kruhové polia - symboly zákonodárstvo, výkonná moc a súdnictvo.
Vľavo rok vydania 2019, vpravo označenie krajiny "Fi" a značka mincovne.
Vo vonkajšom prstenci 12 hviezd vlajky EU.
 

2020

2 E 2020 Finsko

 100. výročie univerzity v Turku

800 000 kusov

Na minci je mriežka - spojenie univezity a spoločnosti. V strede hore letopočet 2020.Vpravo značka mincovne, pod ňou označenie vydávajúcej krajiny „FI“.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 
2 E 2020 Finsko

 
100. výročie narodenia Väino Linna

800 000 kusov

Tento rok uplynulo 100 rokov od narodenia spisovateľa. Na mici je Linnová tvár pri práci v továrni,, tiež vlákna a tkaniny, ktoré pretkávajú jeho knihy.
Vľavo nápis: "„VÄINÖ LINNA", Dole rok vydania 2020 a označenie krajiny "FI"
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

2021

Finsko 2021OU

 Žurnalistika

800 000 kusov

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 
Fínsko 2021ALA

 
100. výročie samosprávy na Alandských ostrovoch

800 000 kusov


Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

Fínske obehové euromince:

Fínske euromince obsahujú rok razby a nie rok uvedenia do obehu. Preto najstarší rok uvedený na fínskych eurominciach je 1999 (a nie 2002, odkedy sú euromince oficiálne v obehu).

Nominál   Popis Pozn.
1 cent  1 cent  Na rube národný motív - fínsky heraldický lev..  
2 cent  2 cent  Na rube národný motív - fínsky heraldický lev.  
5 cent 5 cent  Na rube národný motív - fínsky heraldický lev.  
10 cent 10 cent   Na rube národný motív - fínsky heraldický lev.  
20 cent 20 cent   Na rube národný motív - fínsky heraldický lev.  
50 cent 50 cent   Na rube národný motív - fínsky heraldický lev.  
1 euro 1 euro  Rub: dve labute letiace nad fínskou krajinou.  
 2 eura 2 Eurá Na rube plody a listy morušky.
Hrana mince obsahuje nápis SUOMI FINLAND a tri levie hlavy.
 

Poznámka:
zmenaV roku 2007, kvoli doporučeniu Európskej rady, boli nepatrne pozmenené rubové motívy na fínskych obehových euro minciach.
Pribudol nápis Fi - skratka názvu Finand a pribudol symbol mincovne, ktorá mince razi. Táto zmena je považovaná iba za úpravu dizajnu.