Euromince: Francúzsko

Francúzsko ako jedna z 11 zakladajúcich krajín eurozóny, prijalo euro od 1.1.1999. (Fyzicky sa euro bankovky a mince objavili v obehu od 1.1.2002, razba mincí však už prebiehala aj pred rokom 2002) V Francúzsku euro nahradilo francúzsky frank (F), výmenny kurz bol stanovený na 1 euro = 6.55957 F.

 

Francúzske pamätné 2 eurové mince:

 

2007

 50.  výročie Rímskej zmluvy

9 400 000 kusov

Spoločný motív, nápis "RÉPUBLIQUE FRANÇAISE".

2008

Francúzske predsedníctvo Rade EÚ

20 000 000 kusov

Hlavný motív na rube je nápis: "2008 PRÉSIDENCE FRANÇAISE UNION EUROPÉENNE“

2009


10. výročie HMÚ

10 000 000 kusov

Spoločný motív, nápis "RÉPUBLIQUE FRANÇAISE".

 
2010

2 euro 70. výročie apelu Ch. de Gaulle počas II. svetovej vojny
70. výročie výzvy („Appel du 18 juin“), ktorú po páde Francúzska predniesol generál Charles de Gaulle, vodca slobodných francúzskych síl, prostredníctvom londýnskeho rádia BBC dňa 18. júna 1940. De Gaulle v tejto výzve adresovanej francúzskemu ľudu vyhlásil, že vojnu ešte nemožno považovať za skončenú. Výzva sa považuje za moment zrodenia francúzskeho odboja a začiatok boja proti okupácii Francúzska počas druhej svetovej vojny.

20 000 000 kusov

 

 
2011

2 eura 30. výročie Festivalu hudby - Fete de la Musique

Vo vnútornej časti mincového poľa je zobrazená skupina veselých ľudí so štylizovaným znázornením hudobného nástroja a notami poletujúcimi vo vzduchu na vyjadrenie atmosféry oslavujúcej Sviatok hudby, ktorý sa od roku 1981 oslavuje vo Francúzsku v deň letného slnovratu.

10 000 000 kusov

 

 
2012

2 Eura 2012 Francúzsko 100. výročie narodenia kňaza Abbé Pierre

Sto rokov od narodenia francúzského katolíckého kňaza, kapucína a nositele Rádu čestnej légie - Abbé Pierra.

10 000 000 kusov

 

2013

2 Eura 2013 france 150. výročie narodenia P. de Coubertina

10 000 000 kusov

 

Na vnútornej strane mince je zobrazená tvár mladého Pierra de Coubertina. Na pozadí dí sú štylizované olympijské kruhy, ktoré vytvárajú rámec pre siluety postáv
symolizujúce olympijské športy.
Na ľavej strane je označenie vydávajúcej krajiny „RF“ a rok „2013“. V hornej časti je v polkruhu umiestnený nápis „PIERRE  DE COUBERTIN"

2014

2 Eura 2014 France 70. výročie vylodenia spojencov v Normandii

3 000 000  kusov

 

 

Nápis  „D-DAY“, znázornený výsadkový čln a zároveň aj tankový kanón. Nad kanónom sa nachádzajú dátumy 1944–2014 a pod ním nápis „70e
 anniversaire du débarquement“ (70. výročie vylodenia). Veľmi charakteristické stopy bagančí, ktoré nosili príslušníci americkej, britskej a kanadskej armády, postupne zmýva vlna a tieto stopy miznú. Na vlne je vyrytý citát od Verlaina - prklad:„ten nárek zlý, keď do huslí jeseň kvíli, skľučuje, srdcu je zle v tej chvíli“


 

Francuzsko 2 Eura 2014 AIDS
Svetový deň boja proti AIDS

3 000 000  kusov

  Ústredným motívom mince je červená stužka - symbol boja proti AIDS.
Hore nápis 1 er decembre (1 december) Unesco vyhlásilo za Svetový deň boja proti AIDS. Dole rok vydania a označenie RF.

 

2015

2 E 70 rokov budovania mieru v Európe

4 000 000 kusov

Na minci moderné grafické zobrazenie holubice. Holubica nesie olivovú ratolesť, symbol mieru, na ktorej sú listy nahradené dvanástimi hviezdami európskej vlajky. Každá z 28 krajín Európskej únie je zastúpená svojím kódom ISO. V spodnej časti mince sú uvedené písmená RF. Na ľavej strane sú značky mincovne a na pravej strane rok 2015

 

2 Eura 2015 France

 225. výročie sviatku federácie

4 000 000 kusov

Na minci dievčina Marianne - symbol republiky vo frygickej čiapke. Vpravo je naskicovana kokarda, pod ňou písmená RF, v strede rok vydania, vľavo strofa z básne.

2016

 2 eura 2016 FR

 XV. ME vo futbale

9 980 000 kusov

V strede mince je pohár H. Delaunaya uprostred mapy Francúzska. Napravo iniciály RF V hornej  časti  je nápis: „UEFA EURO 2016“, hore je letopočet.
Dole vystupuje do popredia lopta.

2 E Miterand

 100.  výročie narodenia a  Francoisa  Mitterranda.

10 020 000 kusov

Motívom je tvár F. Mitterranda z profilu, vpravo jeho osobný emblém. Letopočty 1916 - 2016, dole značka krajiny "RF"

2017

2 Eura 2017 France

 100.  výročie úmrtia A. Rodina

10 020 000 kusov

Parížska mincovňa Monnaie de Paris vzdáva hold významnému sochárovi Augustovi Rodinovi pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia. Motív mince zobrazuje naproti sebe Augusta Rodina a jeho najznámejšiu sochu Mysliteľ. Iniciály RF označujúce République française (Francúzska republika) sú znázornené v hornej časti mince v takej podobe, akoby ich vytesal sochár. Meno sochára „A. Rodin“ a roky „1917–2017“ zodpovedajúce výročiu sú zapísané na umelcovej brade. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie


2E 2017 France

 25. výročie ružovej stužky

10 200 000 kusov

Na minci je zobrazený prsník ženy, ktorý si symbolicky chráni dlaňou a ružovou stužkou. Je obklopený nápisom „25e ANNIVERSAIRE DU RUBAN ROSE“ (25. výročie ružovej stužky). Na pravej strane sa takisto nachádzajú roky „1992 – 2017“, označenie vydávajúcej krajiny „RF“ a značka mincovne.

2018

2 E 2018 Francuzsko

 Francúzska nevädza

15 000 000 kusov

Motívmotívom mince je vzor kvetu nevädze. Obkolesuje ho nápis: „Le Bleuet de France, fleur de mémoire et de solidarité“ (Francúzska nevädza, kvet pamiatky a solidarity). V spodnej časti vzoru sú uvedené dátumy „1918 – 2018“, iniciály „RF“ a značka mincovne a minciara.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie., nápis "RÉPUBLIQUE FRANÇAISE".

2e Francúzsko 2018

 Simone Veil

15 000 000 kusov

Na minci portrét Simone Veilovej, ikony boja za práva žien. Simone Veilová, rodená Jacobová, nás opustila v júni 2017 vo veku 89 rokov. Potom čo prežila deportáciu do Osvienčimu, sa stala jedným z najdôležitejších aktérov pri budovaní Európy.
Na golieri má uvedené registračné číslo deportácie. V pozadí je znázornený Európsky parlament, jej meno, kľúčové dátumy, označenie krajiny „RF“, dátum vydania „2018“ a značky mincovní.

2019

20eurá 2019 Francúzsko BM

 30.  výročie pádu Berlínského múru

15 000 000 kusov

 Berlínsky múr s otvorom uprostred, ktorým prelietajú holubice (alegória medzinárodného uzmierenia) a prechádza oslavujúci dav. V pozadí sa nachádza Brandenburská brána, ktorá je typickým symbolom Berlína. Na jednej strane múru je nápis „30. výročie pádu Berlínskeho múru/30 Jahre Mauerfall“. V spodnej časti návrhu je uvedený rok vydania „2019“ a napravo označenie vydávajúcej krajiny „RF“ (République Française).

2 Eura 20196 France

 60.  výročie komixu Asterix

310 000 kusov

 Motív znázorňuje Asterixa z profilu - má na sebe známu prilbu s krídlami. Je obklopený vavrínmi a rímskym nápisom, ktorý odkazuje na jeho výročie 60 rokov. V hornej časti je nápis „ASTERIX“ a pod ním je označenie vydávajúcej krajiny „RF“ (République Française). Rok vydania „2019“ sa nachádza v dolnej časti, spolu s francúzskou značkou mincovne a iniciálami rytca.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

 

2020

2 Eura 2020

 Charles de Gaulle

18 062 000 kusov

 Motívom mince sú dva portréty štátnika ( general a prezident ). V lotrínskom kríži na minci vpísané datumy narodenia a úmrtia.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

 

 2 Eura 2020 France

 Zdravotný výskum

310 000  kusov

Ľudská tvár v guli s nápisom "UNION" otočená k fragmentom DNA, vpravo hore označenie krajiny "RF", dole značka mincovne a rok vydania 2020.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie
 

2021

Francuzsko 2021 UNCF

 75. výročie UNICEF

7 500 000 kusov

Alegória práce organizácie "UNICEF" s rukami ako jej kľúčovým prvkom
a číslicou 75.
Hore nápis "UNICEF" s dátumami a mottom organizácie: "Pre každé dieťa."
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

2 Eura 2021 France

 LOH Paríž 2024

 000 kusov

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

Francúzske obehové euromince:

Francúzske obehové euromince obsahujú rok razby a nie rok uvedenia do obehu. Preto sa pri francúzskych eurominciach môžeme stretnút s ročníkmi 1999, 2000 a 2001. T.j. z rokov ešte pred uvedením eura do obehu.

Nominál   Popis Pozn.
1 cent 1 cent  Na rube Marrianne - symbol Francúzskej republiky, stelesňujúci slobodu.  
2 cent 2 cent  Na rube Marrianne - symbol Francúzskej republiky, stelesňujúci slobodu.  
5 cent 5 cent  Na rube Marrianne - symbol Francúzskej republiky, stelesňujúci slobodu.  
10 cent 10 cent  Na rube Rozsievačka, motív prevzaty z bývalého franku.  
20 cent 2 séria  Na rube Rozsievačka, motív prevzaty z bývalého franku.  
50 cent 50 cent  Na rube Rozsievačka, motív prevzaty z bývalého franku.  
1 euro 1 euro  Zobrazenie štylizovaného stromu v a francúzske motto „Liberté Egalité Fraternité“ ( Sloboda, rovnosť, bratstvo)  
 2 eura 2 euro  Zobrazenie štylizovaného stromu v a francúzske motto „Liberté Egalité Fraternité“ ( Sloboda, rovnosť, bratstvo)