Euromince: Írsko

V roku 1998 bolo Írsko jednou z 11 krajín EÚ, ktoré splnili konvergenčné kritéria, čo mu umožnilo prijať euro od 1.1.1999. (Fyzicky sa euro bankovky a mince objavili v obehu od 1.1.2002). V Írsku euro nahradilo írsku libru (IR£), výmenny kurz bol stanovený na 1 euro = 0.787564 IR£.
 
 

Írske pamätné 2 eurové mince:

Írsko je jednou z mála krajín eurozóny, ktoré doteraz nevydali svoju národnú pamätnú 2 eurovú mincu. Obe doteraz vydané 2 eurové pamätné mince boli vydané spoločne s ostatnými krajinamy eurozóny.

2007

50. výročie Rímskej zmluvy

4 820 000 kusov

Spoločný motív, nápis "ÉIRE".

2009

10. výročie HMÚ

5 000 000 kusov

Spoločný motív, nápis "ÉIRE".

  

2016

 2 Eura 2016 Irsko

100. výročie nezávislosti Írskej republiky.

4 400 000 kusov

V strede mince je socha Hibernie ( starogrécke označenie Írska) - symbol Írska. Zľava rok 1916, sprava 2016. Dole názov vydávajúcej krajiny "EIRE"  a rok vydania 2016.

2019

2 eura 2019 IRSKO

100. výročie prvého stretnutia v Dáil Éireann

1 000 000 kusov

Vzor zobrazuje prvé zasadnutie Dáil Éireann v tzv. Okrúhlej miestnosti (Round Room). Írsky parlament sa konštituoval 21. januára a celé zasadnutie prebehlo v írskom jazyku na zdôraznenie symbolického charakteru stretnutia. Nad početným zhromaždením prvých volených Dáil írskeho národa sa klenie veľká Okrúhla miestnosť v budove s názvom Mansion House. Tradičným unciálnym písmom sú uprostred vzoru vpísané slová „An Chéad Dáil“ a v hornej časti rok „1919“. V dolnej časti je uvedený názov krajiny a rok vydania „ÉIRE 2019“.

Írske obehové euromince:

Všetky írske obehové euromince majú rovnaký design - znázorňujú tradičnú írsku harfu, nazývanú Cláirseach. 

 

Nominál   Popis Pozn.
1 cent  1 cent  Na rube mince je keltská harfa, tradičný symbol Írska od stredoveku, ktorá je aj v štátnom znaku Írska. Nápis "ÉIRE" je vľavo, letopočet vpravo.  
2 cent  2 cent Na rube mince je keltská harfa, tradičný symbol Írska od stredoveku, ktorá je aj v štátnom znaku Írska. Nápis "ÉIRE" je vľavo, letopočet vpravo.  
5 cent 5 cent  Na rube mince je keltská harfa, tradičný symbol Írska od stredoveku, ktorá je aj v štátnom znaku Írska. Nápis "ÉIRE" je vľavo, letopočet vpravo.  
10 cent  10 cent  Na rube mince je keltská harfa, tradičný symbol Írska od stredoveku, ktorá je aj v štátnom znaku Írska. Nápis "ÉIRE" je vľavo, letopočet vpravo.  
20 cent 20 cent  Na rube mince je keltská harfa, tradičný symbol Írska od stredoveku, ktorá je aj v štátnom znaku Írska. Nápis "ÉIRE" je vľavo, letopočet vpravo.  
50 cent  50 cent  Na rube mince je keltská harfa, tradičný symbol Írska od stredoveku, ktorá je aj v štátnom znaku Írska. Nápis "ÉIRE" je vľavo, letopočet vpravo.  
1 euro  1 euro Na rube mince je keltská harfa, tradičný symbol Írska od stredoveku, ktorá je aj v štátnom znaku Írska. Nápis "ÉIRE" je vľavo, letopočet vpravo.  
 2 eurá  2 euro  Na rube mince je keltská harfa, tradičný symbol Írska od stredoveku, ktorá je aj v štátnom znaku Írska. Nápis "ÉIRE" je vľavo, letopočet vpravo.