Euromince: Lotyšsko

Lotyšsko prijalo euro 1.1.2014 ako 17. krajina v poradí. V Lotyšsku euro nahradilo lotyšský lat (lvl), výmenny kurz bol stanovený na 1 euro = 0.702804 lvl. Lotyšsko razí svoje mince v zahraničí (napr. ročník 2014 v Nemecku - mincovňa Baden-Wuttemberg).

Lotyšské pamätné 2 eurové mince:

2014

2 eura Riga 2014

Riga - európske hlavné mesto kultúry 2014

1 000 000 kusov

Na averze v strede panoráma Rigy s historickým centrom. Hore nápis EIROPAS KULTURAS GALVASPILSETA. Dole názov mesta a rok vydania: Riga 2014
 

 

2015

2 Eura Lotyšsko 2015

Predsedníctvo Lotyšska EU

2 000 000 kusov

Minca zobrazuje  oficiálne logo lotyšského predsedníctva Rady Európskej únie. Nápis  LATVIJAS PREZIDENTŪRA ES PADOMĒ (LOTYŠSKÉ PREDSEDNÍCTVO RADY EÚ)

 

 

 

2 Eura Lotyšsko 2015

30. výročie ornitologickej spoločnosti v Lotyšsku

 Na minci bocian čierny - symbol ochrany prírody v Európe. Dole nápis LATVIJA a rok vydania 2015

1 000 000 kusov

 

2016

2 E

 Lotyšský poľnohospodársky priemysel

1 010 000 kusov

Na  minci lotyšská hnedá krava - symbol poľnohospodárstva. Vľavo letopočet 2016., pod ním v strede  "LATVIJA".

 2 E

 Vidzeme

1 030 000 kusov

Na  minci erb historického regiónu Lotyšska - Vidzeme. Hore nápis "LATVIJA",
dole pod erbom v polkruhu  - "VIDZEME", vpravo rok vydania 2016.

2017

2 Eura 2017 Lotyšsko Kurzeme

 Kurzeme

530 000 kusov

Erb oblasti Kurzeme. V hornej časti mince sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „LATVIJA“ a v jej dolnej časti je umiestnený nápis „KURZEME“. Na pravej strane je uvedený rok vydania „2017“.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie

 2 Eura 2017 LATGALE

 Latgale

530 000 kusov

Motív zobrazuje erb oblasti Latgale. V hornej časti mince sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „LATVIJA“ a v jej dolnej časti je umiestnený nápis „LATGALE“. Na pravej strane je uvedený rok vydania „2017“.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2018

2 Eura 2018 Lotyšsko

100 rokov založenia estónskeho a lotyšského štátu a obnovenia litovského štátu

100 rokov nezávislosti pobaltských krajín Estónska, Litvy a Lotyšska

Viac tu: https://www.eumince.sk/mince-2e-commemorative-coins/a2018/

500 000 kusov

Tri pobaltské štáty sú symbolicky zobrazené ako vrkoč. Spája ich spoločná história: minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Na minci je zobrazená štylizovaná číslica predstavujúca 100. výročie a heraldické symboly všetkých troch štátov. Vľavo sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „LATVIJA“, vpravo rok vydania „2018“. Motív bol vybraný na základe verejného hlasovania vo všetkých troch pobaltských krajinách.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2 Eura 2020

Region Zemgale

100 rokov nezávislosti pobaltských krajín Estónska, Litvy a Lotyšska

Viac tu: https://www.eumince.sk/mince-2e-commemorative-coins/a2018/

519 000 kusov

Erb regiónu Zemgalsko.
Hore označenie krajiny "LATVIJA", dole región "ZEMGALE", vpravo rok vydania 2018.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie
 

2019

2 eura

Národný znak Lotyšska

307 000 kusov

Vychádzajúce slnko ako motív mince - symol nezávislého Lotyšska z roku 1917. V ňom písmená "B" a "L" (nezávislé Lotyšsko). Dole nápis "LATVIJA" a "2019".
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

 
 

2020

2 Eura 2020

Lagtalská keramika

312 000 kusov

Tradičná lagtalská keramika - hlinený viacramenný svietnik. Hore nápis "2020, LATVIJA", dole "LAGTALES KERAMIKA"
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie

 

2021

Lotyšsko 2021

100 rokov uznania Lotyšska

412 000 kusov

Umelecký nápis: "100 Latvija de iure 2021
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie

 

Lotyšské obehové euromince:

     
 

Nominál   Popis Pozn.
1 cent  1 cent Na rube malý štátny znak Lotyšska.  
2 cent  2 cent Na rube malý štátny znak Lotyšska.  
5 cent 5 cent Na rube malý štátny znak Lotyšska.  
10 cent 10 cent
Na rube veľký štátny znak Lotyšska..  
20 cent 20 cent Na rube veľký štátny znak Lotyšska.  
50 cent 50 Cent  Na rube veľký štátny znak Lotyšska.  
1 euro 1 euro Lotyšsko Na rube  motív lotyšskej panny - sedliackého dievčaťa,  prevzatý z niekdajšej AG mince 5 laty spred II. svetovej vojny.  
 2 eura 2 Eura Lotyšsko Na rube  motív lotyšskej panny - sedliackého dievčaťa,  prevzatý z niekdajšej AG mince 5 laty spred II. svetovej vojny.
Na hrane mince je uvedený nápis DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU (BOH ŽEHNAJ LOTYŠSKO). Autorom návrhu je Guntars Sietiņš.