Euromince: Malta

Malta prijala euro 1.1.2008 spolu s Cyprom a stali sa tak 14. a 15. krajinou eurozóny.  Na Malte euro nahradilo maltskú líru (Lm, lokálne používali aj znak ₤), výmenný kurz bol stanovený na 1 euro = 0.4293 Lm.
 
 

 

Maltské pamätné 2 eurové mince:

 

2009

 10. výročie HMÚ

700 000 kusov

Spoločný motív, nápis "MALTA".

 

2011

2 eura

 Ústavné dejiny Malty

430 000 kusov

 Táto minca je prvou zo série piatich mincí, ktoré majú byť vydané počas piatich rokov na označenie významných udalostí v ústavnej histórii Malty.  V strede mince je zobrazená ruka dávajúca hlas do volebnej urny.Hore z ľava nápis MALTA First elected rappresentatives 1849 (Prvé voľby v roku 1849),dole rok 2011.Dvanásť hviezd Európskej únie lemuje medzikružie mince.

 

2012

Malta 2 Eura

 MALTA - väčšina v rade zástupcov

400 000 kusov

 Minca zobrazuje osem mužov pred maltským parlamentom vo Vallete. V hornej časti mince je nápis MALTA -Majority representation 1887(MALTA - väčšina v rade zástupcov 1987) .V spodnej časti mince je rok vydania 2012.Vo vonkajšom prstenci mince je dvanásť hviezd Európskej únie.

 

2013

2 Eura 2013 Malta

 1921 - Autonómna vláda Malty

542 500 kusov

 Zobrazenie mapy maltských ostrovov a zástupcov obyvateľstva. Pod motívom sa nachádza rok „2013“. Vo vrchnej časti sú v polkruhu umiestnené slová „MALTA — Self-government 1921“.
Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie.

2014

2 Eura 2014 Malta

50 rokov nezávislosti  od Veľkej Británie

400 000 kusov

Minca pripomínajúca ústavu z roku 1964, ktorou bola vyhlásená nezávislosť Malty.  Pamätník predstavuje mladú ženu symbolizujúcu Maltu nesúcu maltskú vlajku. Vpravo je v polkruhu nápis „MALTA – Independence 1964“ a v spodnej časti je rok vydania „2014“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie..

2014

2 Eura Malta vyr.

200 rokov od založenia PZ Malta

300 000 kusov

 

Maltský policajného zboru, ktorý bol zriadený v roku 1814 - je tak jedným z najstarších v Európe. Na národnej strane mince je znázornený odznak maltského policajného zboru s nápisom „200 rokov maltského policajného zboru“ a dátumy 1814 – 2014. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2015

2 e

 100. výročie 1. letu z Malty

300.000 kusov

Dňa 13. 2. 1915 kpt. Kilmer vzlietol z prístavu Grand Harbour na hydropláne prepravovanom na lietadlovej lodi HMS Ark Royal. Po 55 minútach letu lietadlo pristálo v prístave. Na minci je zobrazený hydroplán kapitána Kil­mera v pozadí so Senglea Point, jedným z výrazných znakov prístavu Grand Harbour. V hornej časti je v polkruhu nápis FIRST FLIGHT FROM MALTA . Vpravo sú roky 1915 – 2015. Vľavo dole sa nachádza nápis 100TH ANNIVERSARY a v spodnej časti iniciály autora vzoru NGB.

2 e

 Vyhlásenie Maltskej republiky 1974

400 000 kusov

Minca je posledná zo série piatich mincí pripomínajúcich míľniky maltského ústavného vývoja. Malta bola vyhlásená za republiku 13. decembra 1974 v nadväznosti na ústavné zmeny, ktoré odsúhlasila väčšina v maltskom parlamente. Návrh reprodukuje mramorovú dosku pripevnenú na priečelí Prezidentského paláca vo Vallette, ktorá oslavuje prechod Malty od monarchie k republike. Vpravo hore sa v polkruhu nachádza nápis MALTA – Republic 1974. V dolnej časti je uvedený rok 2015.

2016

2 E

 Chrámy Ggantija

350.000 kusov

Chrámy Ggantija megalitický chrámový komplex na ostrove Gozo - postavené asi v 36. storočí pn.l. ( staršie ako pyramídy).
Vpraco hore nápis " GGANTIJA TEMPLES " , pod ním 3600 - 3200 BC, vľavo dole MALTA 2016 a značka mincovne a rytca po stranách.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

 

2 e

 Nadácia „Malta Community Chest Fund“ v spoločnosti

380 000 kusov

 Minca má pripomínať úlohu, ktorú v spoločnosti zohráva nadácia „Malta Community Chest Fund“ prostredníctvom programu pre študentov stredných škôl s názvom „From Children in Solidarity“. Tento program identifikuje spoločenskú úlohu detí v piatich rozličných oblastiach, pričom prvou témou je „Solidarita láskou“. Autorkou motívu je študentka strednej školy Sarah Ciliová, ktorá tému vyjadrila pomocou dvoch rúk spojených do tvaru srdca s vyobrazením maltskej vlajky. V spodnej časti motívu je nápis „MALTA 2016“. Na ľavom i pravom zápästí sú znázornené dve štylizované vyobrazenia ľudského tela. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

2017

2 Eura 2017 Malta

 Chrámy Hagar Qim

405 000 kusov

Vyobrazené prehistorické chrámy Hagar Qim. V pravej hornej časti sú pod sebou uvedené nápisy „HAGAR QIM“ a „TEMPLES“ a pod nimi roky „3600-3200 BC“. Vľavo dole sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „MALTA“ a pod ním rok vydania „2017“. Vpravo dole sú iniciály umelca „NGB“.Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

2 eura 2017 Malta

 Solidarita a mier

380 000 kusov

Motívom mince je solidarita a mier. Autorom motívu je študent, a tento motív znázorňuje dve deti, ktoré držia maltskú vlajku, a holubicu mieru, ktorá letí ponad ne. V spodnej časti sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „Malta“ a vpravo je rok vydania „2017“.

2018

2 Eura 2018 Malta

 Dedičstva UNESCO – chrámy Mnajdra

320 000 kusov

Prehistorické chrámy Mnajdra - lokalita svetového dedičstva UNESCO. Mnajdra je prehistorická lokalita pozostávajúca z troch chrámov, ktoré obkolesujú oválne nádvorie. Najstaršie časti tohto komplexu pochádzajú približne z obdobia rokov 3600 – 3 200 pred Kristom. V pravej hornej časti mince sa jeden pod druhým nachádzajú nápisy „MNAJDRA“, „TEMPLES“ a roky „3600 – 2500 BC“. V ľavej dolnej časti názov „MALTA“ a pod ním je uvedený rok vydania „2018“.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

2 Eura 2018 Malta KD

 Kultúrne dedičstvo

320 000 kusov

 

Autorkou mince je žiačka, zobrazuje námety vlastné maltskému dedičstvu - náznak pravekých chrámov, ktoré sú najstaršími samostatne stojacimi stavbami na svete, dóm a veža kostola predstavujúce typický prvok siluety maltského mesta a dediny, ako aj zobrazenie tradičnej maltskej loďky, ktorá sa plaví pod maltskou vlajkou. V hornej časti vnútorného kruhu mince sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „Malta“ , dole rok „2018“.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2019

2 Eurá 2019 Malta TA HAGRAT

320 000 kusov

 Chrám TA HARGAT z dedinky Mgarr z rokov 3600-3200 p.n.l.
Hore sa nachádza nápis "TA’HAĠRAT TEMPLES 3600-3000 BC“., dole "MALTA" a rok vydania 2019.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 


2 Eura 2019 Malta

 Príroda a životné prostredie

320 000 kusov

Autor - študent strednej školy znázornil ovocný strom a štylizované slnko. Vľavo nápis "MALTA", pod ním rok vydania 2019.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2020

2 Eura 2020 Malta

 Skorba

170 000 kusov

Na minci chrámový komplex Skorba na severozápade Malty. V hornej časti nápis "SKORBA TEMPLES 3600-2500 BC", dole "MALTA " a letopočet 2020.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

2 Eura 2020 Malta

 Hry (Solidarita pre deti)

220 000 kusov

Na minci zmes tradičných hier maltských detí (guľky, vĺčik, púšťanie šarkanov). Nápis "MALTA" a rok vydania 2020.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

2021

2 Eura 2021 Malta

Hrdinovia pandémie

72 500 kusov

.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

1

 Tarxien

181 000 kusov

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

Maltské obehové euro mince:

Nominál   Popis Pozn.
1 cent  1 cent
 Na rube mince je zobrazený oltár z prehistorického chrámu Mnajdra, ktorý bol postavený okolo roku 3600 pred n. l. na miernej vyvýšenine nad morom.  
2 cent  2 cent Na rube mince je zobrazený oltár z prehistorického chrámu Mnajdra, ktorý bol postavený okolo roku 3600 pred n. l. na miernej vyvýšenine nad morom.  
5 cent  5 cent  Na rube mince je zobrazený oltár z prehistorického chrámu Mnajdra, ktorý bol postavený okolo roku 3600 pred n. l. na miernej vyvýšenine nad morom.  
10 cent  10 cent Na rube je zobrazený štátny znak Malty – štít s heraldickou podobou maltskej štátnej vlajky, na ktorom je zvršok veže predstavujúci maltské opevnenia a označujúci mestský štát. Po ľavej strane štítu je olivová a po pravej palmová vetvička – symboly mieru tradične spájané s Maltou. Vetvičky sú pod štítom zviazané páskou, na ktorej je nápis „Repubblika ta’ Malta“ (Maltská republika).  
20 cent  20 cent  Na rube je zobrazený štátny znak Malty – štít s heraldickou podobou maltskej štátnej vlajky, na ktorom je zvršok veže predstavujúci maltské opevnenia a označujúci mestský štát. Po ľavej strane štítu je olivová a po pravej palmová vetvička – symboly mieru tradične spájané s Maltou. Vetvičky sú pod štítom zviazané páskou, na ktorej je nápis „Repubblika ta’ Malta“ (Maltská republika).  
50 cent  50 cent  Na rube je zobrazený štátny znak Malty – štít s heraldickou podobou maltskej štátnej vlajky, na ktorom je zvršok veže predstavujúci maltské opevnenia a označujúci mestský štát. Po ľavej strane štítu je olivová a po pravej palmová vetvička – symboly mieru tradične spájané s Maltou. Vetvičky sú pod štítom zviazané páskou, na ktorej je nápis „Repubblika ta’ Malta“ (Maltská republika)..  
1 euro  1 euro Hlavným motívom rubovej stranyje znak, ktorý používa Rád maltézskych rytierov. Počas vlády rádu na Malte v rokoch 1530 a 1798 sa s týmto ostrovom začal spájať osemcípy kríž, ktorý sa dnes označuje ako maltézsky kríž.  
 2 eurá  2 Eurá Hlavným motívom rubovej strany je znak, ktorý používa Rád maltézskych rytierov. Počas vlády rádu na Malte v rokoch 1530 a 1798 sa s týmto ostrovom začal spájať osemcípy kríž, ktorý sa dnes označuje ako maltézsky kríž.