Euromince: Monako

Monako síce nie je členom EÚ, ale spolu s ďalšími dvomi mikroštátmi - Vatikánom a San Marínom, má právo používať euro ako svoju menu a raziť vlastné mince. Monako nie je formálne členom eurozóny a nemá ani svojho zastupcu v Európskej centrálnej banke.  Euro bolo v Monaku zavedené do obehu od 1.1.2002.

 

Monacké pamätné 2 eurové mince:

Monako nevydalo európske-spoločné pamätné 2 eurové mince - 50. výročie Rímskej zmluvy a 10. výročie HMÚ.

 

2007

 25 rokov od úmrtia Grace Kelly

20 001 kusov

Na rubovej strane je z ľavého profilu zobrazená tvár kňažnej Grace. Názov
„MONACO“, za ktorým následuje mincová značka, rok „2007“ a značka vedúceho ryteckej dielne sú vpísané do polkruhu v pravej spodnej vnútornej časti. Meno umelca (R.B.BARON) je vpísané pod vlasmy kňažnej.

2011

Monaco

 Svadba princa Alberta a Charlene

148 000 kusov

Vo vnútornej časti mince sú v strede zobrazené portréty princa Alberta a Charlene. V dolnej časti je uvedený názov vydávajúcej krajiny „MONACO“ a rok vydania „2011“. Značka mincovne je uvedená pred názvom krajiny „MONACO“ a značka rytcov za rokom „2011“.

2012

 2 eura Monaco 2012

500. výročie zvrchovanosti Monaka

110 000 kusov

Na minci je portrét Luciena 1. Grimaldiho.Nad portrétom je nápis v tvare oblúka  „SOUVERAINETE DE MONACO“ ohraničený letopočtami „1512“ a „2012“. Na začátku a na konci textu sú vyryté dva drobné ornamenty. V dolnej části je vľavo od portréta je zobrazeny roh hojnosti, značka parížskej mincovne, a na pravej strane je „kvietok“, znak ryteckej dielne. Nad značkou je vyrytý nápis „Lucien I er “

2013

2 Eura 2013 Monaco

 

20. výročie vsupu Monaca do OSN.

1 249 131 kusov

Zobrazená holubica s olivovou ratolesťou, v strede oblúka na ľavej strane roh hojnosti a na pravej strane punc ako značka dielne parížskej mincovne. V hornej časti je v polkruhu uvedený názov vydávajúcej krajiny „MONACO“ a v spodnej časti je v polkruhu uvedený nápis „1993 ADMISSION À L'ONU 2013“
. Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie.

2015

 2 Eura 2015 Monako

800. výročie postavenia prvého hradu na brale

10 000 kusov

Na minci je veža postavená na brale. Hore názov vydávajúcej krajiny MONACO a značka parížskej mincovne. Dole nápis - v preklade "založenie pevnosti" a roky 1215 a 2015

2016

2 eura 2016 Monaco

 150 rokov založenia Monte Carla

15 000 kusov

Na rubovej strane je Karol III. v pozadí Monte Carlo. Hore názov krajiny " MONACO ", po bokoch značka rytca a mincovne.  Dole v polkruhu nápis:
"1866 Charles III. FONDE MONTE CARLO 2016".
Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie.

2017

2 Eura 2017 Monaco

 

Karabinieri kniežaťa

 

15 000 kusov

Karabinieri a v pozadí monacký palác. V hornej časti je uvedený nápis „MONACO“ a po jeho bokoch značka mincovne a značka rytca. V dolnej časti sa nachádzajú roky „1817 – 2017“ a pod nimi nápis „CARABINIERS DU PRINCE“.Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2018

2 E 2018 Monaco

 250. výročie narodenia sochára F.J. Bosia

16 000 kusov

Na rubovej strane je z  profilu zobrazená tvár sochára, vpravo socha nymfy Salmacis. Hore názov štátu „MONACO“.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2019

2 Eura 2019 Monaco

 200 rokov od nástupu kniežaťa Honore V.

15 000 kusov

Na minci je podobizeň princa Honoré V. Na ľavej strane je nápis „HONORÉ V“ a na pravej názov vydávajúcej krajiny „MONACO“. V dolnej časti mince je v polkruhu uvedený nápis „1819 – Avènement – 2019“.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2020

2 eurá 2020 monaco

 300. rokov od narodenia princa Honoré III.

15 000 kusov

Podobizeň princa Honoré III.Vľavo nápis "HONORÉ III,vpravo "MONACO“, dole v polkruhu nápi "1720 - Naissance - 2020".
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2021

2 Eura 2021 Monaco

 10. výročie svadby princa Alberta II. a Charlene Wittstock

15 000 kusov

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Monacké obehové euromince I. séria (do 2006):

Euromince sú v obehu od roku 2002, ale prvá sada monackých euromincí má vyrazený rok 2001. T.j. na minciach je uvedený rok razby a nie rok uvedenia do obehu.
 

Nominál   Popis Pozn.
1 cent 1 cent

Erb monackých kniežat.

 
2 cent 2 cent

Erb monackých kniežat.

 
5 cent 5 cent

Erb monackých kniežat.

 
10 cent 10 cent

Pečať monackých kniežat.

 
20 cent 20 cent

Pečať monackých kniežat.

 
50 cent 50 cent

Pečať monackých kniežat.

 
1 euro 1 euro

Portréty kniežaťa  Rainera III. a jeho nástupcu kniežaťa Alberta II.

 
 2 eura 2 euro

Portrét kniežaťa  Rainera III.

 

 
 

Monacké obehové euromince II. séria (od 2006):

Po nástupe Alberta II. na trón v roku 2006, boli schválené nové motívy na mince. Prvé mince s novými motívmi boli vydané v decembri 2006.
 
 

Nominál   Popis Pozn.
1 cent  1 cent  Erb monackých kniežat.  
2 cent  2 cent  Erb monackých kniežat.  
5 cent 5 cent  Erb monackých kniežat.  
10 cent  10 cent  Monogram kniežaťa Alberta II.  
20 cent  20 cent  Monogram kniežaťa Alberta II.  
50 cent  50 cent  Monogram kniežaťa Alberta II.  
1 euro  1 euro  Portrét Alberta II.  
 2 eurá  2 Eurá  Portrét Alberta II.