Euromince: Nemecko

Nemecko ako jedna z 11 zakladajúcich krajín eurozóny, prijalo euro od 1.1.1999. (Fyzicky sa euro bankovky a mince objavili v obehu od 1.1.2002) V Nemecku euro nahradilo nemeckú marku (DM), výmenny kurz bol stanovený na 1 euro = 1,95583 DM.

 

Nemecké pamätné 2 eurové mince:

Nemecko začalo s vydávaním svojich pamätných 2 eurových mincí v roku 2006. V rokoch 2006 až 2021 bude postupne vydaných 16 mincí v sérii s názvom "16 krajín Spolkovej republiky Nemecko". Okrem mincí z tejto série, Nemecko takisto vydalo obe európske-spoločné pamätné 2 eurové mince - 50. výročie Rímskej zmluvy a 10. výročie HMÚ.

2006

2 euro

 Holstentor v Lubecku

30 000 000 kusov

V strede mince je zobrazený Holstentor v Lubecku a nápis "SCHSLEWIG - HOLSTEIN" pod bránou v prostrednej časti. Mincová značka je vľavo, iniciály autora - HH - sú vpravo. V dolnej časti medzikružia je nápis: „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“, hore je letopočet.

2007

2 Euro RZ

50. výročie Rímskej zmluvy

30 000 000 kusov

Spoločný motív, nápis: "50 JAHRE EUROPA BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND".

2008

2 Eurá

Schwerinský zámok

30 000 000 kusov

V strede mince je zobrazený Schwerinský zámok a nápis „MECKLEMBURG–VORPOMMERN“ pod zámkom.. Mincová značka je hore, iniciály autora - HH - sú dole. V dolnej časti medzikružia je nápis: „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“ hore je letopočet.

2 Eurá

 Chrám sv. Michala v Hamburgu

30 0000 000 kusov

V strede rubovej časti mince je chrám sv. Michala v Hamburgu, vpravo hore značka mnicovne. V dolnej časti medzikružia je nápis: „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“ hore je letopočet.

2009

2 Eurá

10. výročie HMÚ

30 000 000 kusov

Spoločný motív, nápis„BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“.

2 Eurá

Kostol Ludwigskirche v Saarbruckene

30 000 000 kusov

Na rubovej strane v strede je zobrazený kostol sv. Ľudovíta v Saarbruckene. Pod ním je nápis "SAARLAND" - názov spolkovej krajiny a mincová značka. Iniciály autora sú vpravo od kostola FB. V dolnej časti medzikružia je nápis: „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“ hore je letopočet.

2010

2 euro

Radnica v Brémach

30 000 000 kusov

Minca znázorňuje  radnicu v Brémach, vpredu je Rolandova socha. Vpravo dole je nápis: „BREMEN“, vľavo značka mincovne.

2011

2 eura

Katedrála v Kolíne

30 000 000 kusov

Na minci je zobrazená Kolínska katedrála. Rok vydania sa nachádza v dolnej časti mince delený hviezdičkou „20*11“. Pod motívom radnice je nápis „NORDRHEIN-WESTFALEN“ a na obruči sa nachádza 12 hviezd

 

2012

2 Eura 2012 Nemecko

Zámok Neuschwanstein

30 000 000 kusov

Zámok Neuschwanstein v Allgäu pri Füssene. Rok vydania sa nachádza v dolnej časti mince delený hviezdičkou "20*12". Pod motívom radnice je nápis „Bayern“ a vo vonkajšom medzikruží sa nachádza 12 hviezd.

 

2013

2 Eura Nemecko 2013

 
Cisterciánsky kláštor Maulbronn

30 000 000 kusov

Nemecká spolková krajina Bádensko-Württembersko. Pod motívom kláštora je nápis Baden--WURTTEMBERG. Hore je letopočet.

2014

2 Eura 2014 Deut

 Kostol sv. Michala v Hildesheime

30 000 000 kusov

Nemecká spolková krajina Dolné Sasko.
Na minci je vyobrazený Kostol svätého Michala v Hildesheime v Dolnom Sasku, ktorý je od roku 1985 na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Hore na minci sa nachádza rok vydania „2014“ a vľavo značka mincovne (A, D, F, G, J). Dole je uvedený nápis „NIEDERSACHSEN“ a pod ním označenie vydávajúcej krajiny „D“. Vpravo hore sú iniciály rytca OE (Ott Erich). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

2015

2 E

 Kostol sv. Pavla vo Frankfurte

30 000 000 kusov

Nemecká spolková krajina Hessensko.
Pohľad na kostol sv. Pavla vo Frankfurte. nápisy HESSEN, rok 2015, značka mincovne, štátu a iniciály rytca HH - Heinz Hoyer.
Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

2 e

 25. výročie zjednotenia Nemecka

30 000 000 kusov

Ľudia v popredí, ktorí stelesňujú nový začiatok a pokrok smerom k lepšej budúcnosti, stoja pred Brandenburskou bránou, symbolom nemeckej jednoty. Stvárnenie výroku Wir sind ein Volk (sme jeden národ) – kolek­tívneho prejavu vôle nemeckých občanov – predstavuje cestu smerom k znovuzjednoteniu Nemecka. Na vnútornej strane sa ďalej nachádza značka príslušnej mincovne , kód vydávajúcej krajiny,značka rytca BW.Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2016

2 Eura 2016 D

 Zwinger Drážďany

30 000 000 kusov

Spolková krajina Sasko.
Vyobrazeny pohľad z  vnútorného nádvoria palácu Zwinger v Drážďanoch. V dolnej časti medzikružia je nápis: " SACHSEN “, kód krajiny D hore je letopočet 2016.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie

2017

 2 Eura 2017 Nemecko

 Porýnie - Falcko

30 000 000 kusov

Na minci zobrazená najzachovalejšia mestská brána z čias Rímskej ríše na sever od Álp. Pod ňou nápis: " RHEINLAND-PFALZ", pod ním kód vydávajúcej krajiny D. Vľavo značka mincovne, vpravo hore značka autora - CH. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie

2018

2 E 2018 Nemecko Berlin

Berlín - zámok Scharlottenburg

30 000 000 kusov

Spolková krajina Berlín (zámok Scharlottenburg).
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2 E 2018 Nemecko H Schmidt

 100-té výročie narodenia  Helmuta Schmidta (1918 – 2015)

30 0000 000 kusov

Helmut Schmidt v charakteristickej póze pri rozhovore. Vpravo hore je v polkruhu uvedený nápis „HELMUT SCHMIDT“ a uvedené roky „1918 – 2015“. Značka príslušnej mincovne sa nachádza pod rokmi. Vľavo uvedený kód vydávajúcej krajiny „D“, pod ním rok vydania „2018“. V dolnej časti sú uvedené iniciály umelca.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2019

2 eurá 2019 nemecko

 70. výročie založenia Spolkovej rady

30 000 000 kusov

Detailne zobrazenie budovy Spolkovej rady.
Vo vnútornej časti mince sa hore nachádza značka príslušnej mincovne,
iniciály umelca a rok „2019 “.V spodnej časti vnútorného kruhu mince
je uvedený nápis „BUNDESRAT“ a kód vydávajúcej krajiny Nemecko „D“.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2 Eurá 2019 Nemecko BM

 30. výročie pádu Berlínského múru

30 000 000 kusov

Na minci Berlínsky múr s otvorom, ktorým prelietajú holubice  a prechádza oslavujúci dav lidí.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2020

2 Eura 2020

Spolková krajina Branderburgsko

30 000 000 kusov

Motívom mince je zámok Sanssouci.
V dolnej časti medzikružia je nápis: „BRANDENBURG“ hore je letopočet a značka mincovne.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2 Eura 2020

 50. výročie pokľaknutia kancelára W. Brandta vo Varšave

30 0000 000 kusov

.W. Brandt na znak pokory kľačí pred pred pomníkom hrdinov geta vo Varšave. Na reliéfe symboly - sedemramenný svietnik, obete geta, pokľaknutie. Vo vnútri iniciály autora a označenie mincovne a kód krajiny.
Vpravo dole nápis " 50 JAHRE KNIEFALL VON WARSCHAU".
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

 

2021

Nemecko 2021

 Sasko - Anhaltsko

30 000 000 kusov

V strede mince je Magdeburgská katedrála - 1. gotická katedrála na nemeckom území. Pod ňou nápis " SACHSEN-ANHALT", pod ním kód krajiny"D".Vľavo značka mincovne, rok vydania 2021. Vpravo značka rytca.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Nemecké obehové euromince:

Nemecké obehové euromince sú razené v piatich mincovniach. Mincová značka je reprezentovaná veľkým tlačeným písmenom:

  • A - Berlín
  • D - Mníchov
  • F - Stuttgart
  • G - Karlsruhe
  • J - Hamburk
Nominál   Popis Pozn.
1 cent  1 cent  Na rube národný motív: vetvička nemeckého dubu. Tento symbol pochádza z roku 1837, kedy sa v Nemecku vytvorila jednotná hospodárska oblasť.  
2 cent  2 cent  Na rube národný motív: vetvička nemeckého dubu. Tento symbol pochádza z roku 1837, kedy sa v Nemecku vytvorila jednotná hospodárska oblasť.  
5 cent 5 cent  Na rube národný motív: vetvička nemeckého dubu. Tento symbol pochádza z roku 1837, kedy sa v Nemecku vytvorila jednotná hospodárska oblasť.  
10 cent 10 cent
  Na rube motív - Branderburgská brána, symol rozdelenia a jednoty (nápadná, kvadrigou korunovaná stavba.  
20 cent 20 cent Na rube motív - Branderburgská brána, symol rozdelenia a jednoty (nápadná, kvadrigou korunovaná stavba.  
50 cent 50 cent   Na rube motív - Branderburgská brána, symol rozdelenia a jednoty (nápadná, kvadrigou korunovaná stavbaň.  
1 euro 1 euro  Rub: znázornená nemecká orlica. Symbol suverenity. Od roku 1950 štátny znak Spolkovej Republiky Nemecko.  
 2 eura 2 Eurá Rub: znázornená nemecká orlica. Symbol suverenity. Od roku 1950 štátny znak Spolkovej Republiky Nemecko. Hrana obsahuje nápis "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT", v preklade "Jednota and spravodlivost and sloboda". Týmito slovami začína nemecká hymna.  

Prosím o radu,v ktorých

Prosím o radu,v ktorých rokoch sa obehove nemecke euromince nevyrábali? alebo boli len pre sady?

Mám 1 cent mincu, nie však z červeného kovu, ale zo žltého

Mám 1 cent mincu, nie však z červeného kovu, ale zo žltého - takého ako sú 10,20,50 cent. Viete mi povedať čo to je za minca ? dakujem

Kov?

Netusim. Skuste poslat foto na mail: limitamince@gmail.com

Přeji všem dobrý den. Rád

Přeji všem dobrý den.
Rád bych věděl,zda uváděná emise 30 000 000 kusú se dělí mezi mincovny rovnoměrně,nebo jsou jisté diference.Děkuji.

nemecké emisie

RWK

teraz som natrafil na túto stránku minimálne v roku 2012 nebolo rozdelenie rovnomerné, keď desať rokov eura vydali z nejakých dôvodov v náklade 30 750 000 vydel som aj ako sa to delí, tiež zháňam náklady nemeckých mincovní a neviem sa k nim dostať, asi by bolo treba vyskúšať cez nemecký google toto skúsim ...

Nemecké mincovne.

Dobry den,
Od roku 2009 bol náklad mincí rozdeleny podla mincovni takto:
Berlín - A : 6 165 000
Mnichov - D : 6 465 000
Stuttgard - F : 7 365 000
Karlsruhe - G : 4 365 000
Hamburg - J : 6 465 000
A taketo mnozstvo vydanych minci  platí pri vsetkych rocnikoch rovnako.

prosím,viete mi povedať,čo je

prosím,viete mi povedať,čo je to za minca....hodnota 2€ vzadu napis 50 jahre staates vertrag r. 2005 a je na nej osem podpisov,? milan.debnar@centrum.sk

2 Eura Rakusko

Dobry večer,
podľa toho čo píšete sa zrejme jedna o 2 Eurovu mincu z Rakuska - rok 2005.
Pozrite tento odkaz, najdete viac info. ( klik )

chcem sa spýtať akú má minca

chcem sa spýtať akú má minca hned tá prvá s nápisom Bundes Republic hdnotu ???§

2006
2 euro

Holstentor v Lubecku

V strede mince je zobrazený Holstentor v Lubecku a nápis "SCHSLEWIG - HOLSTEIN" pod bránou v prostrednej časti. Mincová značka je vľavo, iniciály autora - HH - sú vpravo. V dolnej časti medzikružia je nápis: „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“, hore je letopočet.

Cena

Tato 2 Eurova minca, nema zatial vysoku cenu...

Pozrite odkaz s ponukami klik