Euromince: Portugalsko

Portugalsko je jednou z 11 krajín EÚ, ktoré splnili konvergenčné kritéria v roku 1998, čo mu umožnilo prijať euro od 1.1.1999. (Fyzicky sa euro bankovky a mince objavili v obehu od 1.1.2002). V Portugalsku euro nahradilo portugalské escudo ($), výmenny kurz bol stanovený na 1 euro = 200,482 $.
 
 

Portugalské  pamätné 2 eurové mince:

 

2007

2 eurá

Predsedníctvo Portugalska Rade EÚ

2 000 000 kusov

Ústredným motívom na rube mince je korkový dub.Pod konármi stromu vľavo je štátny znak, vpravo v troch riadkoch názov štátu: POR TU GAL. Dole nápis: PRESIDENCIA DO CONSELHO DA UE.

2 Euro RZ

50. výročie Rímskej zmluvy

2 000 000 kusov

Spoločný motív, nápis "PORTUGAL".

2008

2 Eurá

60 rokov od podpísania  všeobecne deklarácie ľudských práv

1 035 000 kusov

Na minci v hornej polovici je portugalský štátny znak,  slovo PORTUGAL a letpočez 2008. V dolnej časti je geometrický obrazec a nápis: „60 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS“

2009

2 Eurohmu

10. výročie HMÚ 

1 285 000 kusov

Spoločný motív, nápis "PORTUGAL".

2 Eurá

Hry portugalsky hovoriacich krajín.

1 250 000 kusov

 Na rube - gymnasta so stuhou, nad ním štátny znak Portugalska umiestnený v polkruhovom nápise "PORTUGAL". Dole v polkruhu nápis: „2. os JOGOS DA LUSOFONIA LISBOA“

2010

2 euro

100 rokov od založenia Portugalska

100. výročie pádu konštitučnej monarchie kráľa Manuela II. a vyhlásenie Portugalskej republiky po revolúcii z 5. októbra 1910.

2 035 000 kusov

 
 

2011

2 Eura Portugal

500. výročie narodenia portugalského moreplavca a objaviteľa F. M. Pinta

Pinto, portugalský prieskumník v ázijských moriach a krajinách. Na vnútornej strane mince je zobrazená plachetnica. Meno moreplavca spolu s rokmi 1511 a 2011 je v hornej časti mince.Vonkajší kruh zobrazuje 12 hviezd európskej vlajky únie.

520 000 kusov

2012

2 Eura 2012 Portugalsko

Guimaraes - hlavné mesto európskej kultúry
Vo vnútornej časti mince je štylizovaným spôsobom zobrazený Afonso Henriques, prvý portugalský kráľ, spolu so svojím mečom a hradom mesta Guimarães, ktoré sa považuje za miesto zrodu nezávislého portugalského národa v 12. storočí. V ľavej časti mince sa nachádza názov „PORTUGAL“ a nad ním portugalský štít. V spodnej pravej časti mince je uvedený nápis „GUIMARÃES 2012“ a logo mesta Guimarães ako európskeho hlavného mesta kultúry 2012. Pozdĺž spodného okraja vnútornej časti mince sú uvedené značka mincovne „INCM“ a meno autora návrhu „JOSÉ DE GUIMARÃES“

520 000 kusov

2013

2 Eura 2013 portugal

250. výročie výstavby "Veže duchovných"
Veža zobrazená z pohľadu človeka na ulici, vedľa typická panoráma mesta Porto. Vpravo dole portugalský štátny znak, vľavo znak mincovne a meno umelca INCM HUGO MACIEL.

525 000 kusov

2014

2 Eura AGRI

Medzinárodný deň rodinného hospodárstva.
V strede mince nástroje bežne používané pre poľnohospodárstvo spolu s ponohospodárskymi produktami. Vľavo nápis: AGRICULTURA FAMILIAR, vpravo PORTUGAL, rok vydania 2014. Dole značka mincovne INCM.
Vonkajší kruh zobrazuje 12 hviezd európskej vlajky únie.

500 000 kusov

2014

2 Eura 2014

40. výročie karafiátovej revolúcie.
Na averze 2 krivky - znázorňujú obrys karafiátu - symbol revolúcie. Na hornej strane nápis PORTUGAL a štátny znak. V strede dátum 25. apríl , dole počet rokov, ktoré od revolúcie uplynuli - 40 a rok vydania 2014.
Vonkajší kruh zobrazuje 12 hviezd európskej vlajky únie.

500 000 kusov

2015

2 E
500 rokov od nadviazania kontaktu s Timorom

Na minci loď zo XVI. storočia, ako symbol príchodu portugalských moreplavcov.

Napravo hore figuruje rok  1515 a názov vydávajúcej krajiny PORTUGAL. Vľavo dole je nápis TIMOR a rok 2015
V dolnej časti sa nachádza podpis umelca F. Fonseca. Vonkajší kruh zobrazuje 12 hviezd európskej vlajky únie.

520 000 kusov

 

150. výročie založenia portugalského ČK

Návrh spočíva na známom kríži, symbole organizácie, ktorý sa niekoľkokrát opakuje na znak šírenia humanitárnej činnosti v Portugalsku aj v zahraničí. Obrys ruky na pozadí symbolizuje rôzne druhy pomoci, ktoré táto organizácia ľuďom poskytuje, najmä lekárskej, ale okrem iného aj v podobe spolupráce, budo­vania a podpory. Na ľavej strane je v polkruhu  nápis CRUZ VERMELHA PORTUGUESA. V hornej časti je vyobrazený štátny znak a názov vydávajúcej krajiny PORTUGAL, v spodnej časti roky 1865 a  2015. Vonkajší kruh zobrazuje 12 hviezd európskej vlajky únie.

 

520 000 kusov

2016

2 eura 2016 Potrugal B
XXXI. LOH Rio De Janeiro

Na minci lumelecké dielo "Srdce z Viany" symbol klenotov severného Portugalska.
Vľavo v polkruhu nápis: "JOANA VASCONCELOS" Dole značka mincovne INCM.

Vonkajší kruh zobrazuje 12 hviezd európskej vlajky únie.

650 000 kusov

 

2 eura

50. výročie mostu 25. apríla

Motívom mince je obrázok mosta V hornej časti vpravo názov vydávajúcej krajiny PORTUGAL, v spodnej časti roky 1966 a  2016, nápis "PONTE 25 DE ABRIL". Dole - vľavo značka mincovne, v strede meno autora. Vonkajší kruh zobrazuje 12 hviezd európskej vlajky únie.

 

520 000 kusov

2017

 2 eura 2017 Portugalsko

150 rokov verejnej bezpečnosti

520 000 kusov

Minca zobrazuje ľudské postavy a budovy, symbolické znázornenia občanov a miest, kde je verejná bezpečnosť predovšetkým zaistená a zjednodušený znak polície. Vo vnútornej časti mince sa nachádzajú  roky  „1867“ a rok vydania „2017“, vydávajúca krajina „PORTUGAL“, motív („SEGURANÇA PÚBLICA“ – Verejná bezpečnosť), tri hlavné pojmy týkajúce sa občianstva („DIREITOS“, „LIBERDADES“ a „GARANTIAS“ – Práva, Slobody a Záruky) a meno autora JOSÉ DE GUIMARÃES.
Vonkajší kruh zobrazuje 12 hviezd európskej vlajky únie
 Portuhalsko 2017 2E

150. výročie narodenia spisovateľa Raúla Brandãa

520 000 kusov

Na minci tvár Raúla Brandãa. Na ľavej strane sa nachádza nápis RAÚL BRANDÃO a pod ním roky „1867“ a „2017“. Vpravo dole je uvedený nápis vydávajúcej krajiny „PORTUGAL“ a vpravo hore je zobrazené meno autora „LUIS FILIPE DE ABREU“, po ktorom nasleduje značka mincovne „INCM“. Vonkajší kruh zobrazuje 12 hviezd európskej vlajky únie.

2018

 Portugalsko 2018 2E A

250. výročie založenia Národnej tlačiarne

520 000 kusov

Nápis: „1768-2018 IMPRENSA NACIONAL DUZENTOS E CINQUENTA 250 ANOS PORTUGAL MMXVIII“, pričom písmená a čísla nápisu predstavujú knihy vystavené v knižnici. V dolnej časti vnútorného kruhu je na ľavej strane uvedené meno umelca „Eduardo Aires“ a na pravej strane značka mincovne „INCM“.
Vonkajší kruh zobrazuje 12 hviezd európskej vlajky únie
 Portugalsko 2017 2E A

250. výročie založenia botanickej záhrady Ajuda

500 000 kusov

Na minci je veľmi stará dracéna, ktorá sa nachádza v botanickej záhrade Ajuda a je zároveň jej symbolom. V hornej časti vzoru je v polkruhu v smere zľava doprava uvedený nápis „250 ANOS JARDIM BOTÂNICO DA AJUDA“. V dolnej časti sa v polkruhu v smere zľava doprava nachádza nápis „PORTUGAL 2018“. Pod motívom stromov na ľavej strane sú uvedené iniciály umelca „J. FAZENDA“ a na pravej strane značka mincovne „INCM“.Vonkajší kruh zobrazuje 12 hviezd európskej vlajky únie.

2019

2 eurá 2019 portugalsko mag

500 rokov od oboplávania zeme

750 000 kusov

 Vyobrazený F. DE MAGALHAES. Vpravo v polkruhu nápis " CIRCUM NAVEGACAO" pod ním "1519 FERNAO DE MAGALHAES". Vľavo rok vydania 2019 a "PORTUGAL".
Vo vonkajšom prstenci 12 hviezd vlajky EU.
 

2 eurá 2019 portugalsko mad

600. výročie objavenia Madeiry

520 000 kusov

 Na minci ostrov Madeira a ostrov Porto Santo. V polkruhu nápisy "600 anos do Descobrimento da Madeira e de Porto Santo“ a Portugal "2019".
Vo vonkajšom prstenci 12 hviezd vlajky EU.
 

2020

2 Eura 2020 Portugal UNI

730. výročie Univerzity of Coimbra

360 000 kusov

 Motívom mince je veža Univerzity v Coimbre s nápisom (preklad): "UNIVERZITA V COIMBREE 730 ROKOV PORTUGALSKO 2020"
Vo vonkajšom prstenci 12 hviezd vlajky EU.
 

2eura osn

75. rokov OSN

510 000 kusov

Na minci logo OSN, hore letopočet 2020,  napisy "PORTUGAL a UN 75 YEARS"
Vľavo názov mincovne "CASA DA MOEDA", vpravo meno rytca " ANDRÉ LE"
Vo vonkajšom prstenci 12 hviezd vlajky EU.

2021

2 Eura 2021 Portugalsko EU

Portugalské predsedníctvo v rade EU

750 000 kusov

Na minci znázornenie prepojenia portugalského hlavného mesta s hlavnými mestami štátov EU,
Vo vonkajšom prstenci 12 hviezd vlajky EU.
 

2 Eura 2021 Portugalsko OH

Portugalský tím na OH v Tokiu

510 000 kusov

Vo vonkajšom prstenci 12 hviezd vlajky EU.
 

Portugalské obehové euromince:

Portugalské obehové euromince majú tri rôzne pôdoby, ale všetky znázorňujú kráľovské pečate z rôznych období.

Nominál   Popis Pozn.
1 cent  1 cent  Na rube kráľovská pečať z roku 1134.  
2 cent  2 cent  Na rube kráľovská pečať z roku 1134.  
5 cent 5 cent Na rube kráľovská pečať z roku 1134.  
10 cent 10 cent
  Na rube kráľovská pečať z roku 1142.  
20 cent 20 cent   Na rube kráľovská pečať z roku 1142..  
50 cent 50 cent   Na rube kráľovská pečať z roku 1142.  
1 euro 1 euro  Na rube kráľovská pečať z roku 1144.  
 2 eura 5 cent Na rube kráľovská pečať z roku 1144.