Euromince: San Maríno

Aktualizované:

San Maríno síce nie je členom EÚ, ale spolu s ďalšími dvomi mikroštátmi - Vatikánom a Monakom, má právo používať euro ako svoju menu a raziť vlastné mince. San Maríno nie je formálne členom eurozóny a nemá ani svojho zastupcu v Európskej centrálnej banke.  Euro bolo v San Maríne zavedené do obehu od 1.1.2002.

 

 

Pamätné 2 eurové mince San Marína:

San Maríno nevydalo európske-spoločné pamätné 2 eurové mince - 50. výročie Rímskej zmluvy a 10. výročie HMÚ.

2004

2 eurá

 Bartolomeo Borghesi

110 000 kusov

Busta historika a numizmatika v strede mince, obkolesená nápisom "SAN MARINO" (vpravo), vľavo meno "BARTOLOMEO BORGHESI" , znak mincovne "R" s iniciálmi rytcu "E.L.F:", ročník emisie vo vonkajšom kruhu v strede dolu.

2005

2 eurá

Svetový rok fyziky 2005

130 000 kusov

Motív: alegorická maľba G. Galileiho známa ako štúdium planet.Rok vydania je napísaný pod glóbusom stojacom na stole. Značka mincovne („R“) je umiestnená vľavo od obrazu a iniciály rytca („LDS“) sú umiestnené vpravo. Nápis „SAN MARINO“ tvorí polkruh nad obrazom, zatiaľ čo nápis „ANNO MONDIALE DELLA FISICA“ tvorí polkruh pod obrazom. Vonkajšiu časť mince tvorí 12 hviezd oddelených vonkajšími rohmi štylizovaného atómu na pozadí celej mince.

2006

2 Eurá

500. výročie smrti Krištofa Kolumbusa

120 000 kusov

V strede mince je portrét Krištofa Kolumba, otočeného doprava, pred dvoma loďami, s ktorými plával pri svojej prvej výprave v roku 1492. V strednej časti hore je nápis „SAN MARINO“ s kompasovou ružicou , uprostred je značka mincovne „R“ a dole nápis „1506 — 2006“ a iniciálami návrhára („LDS“).

2007

2 eurá

 200 rokov od narodenia G. Garibaldiho

130 000 kusov

V strede je vyobrazený Giuseppe Garibaldi, po obvode vnútornej časti mince je na ľavej strane vyrazené meno štátu SAN MARINO a rok vydania 2007 na pravej strane. Po obvode vnútornej časti sú zároveň iniciály autora vzhľadu mince: E.L.F. a značka mincovne „R“.

 

2008

2008

Európsky rok medzikultúrneho dialógu

130 000 kusov

Vyobrazených 5 ľudských postáv a svätých kníh rôznych spoločenstiev, predstavené kultúry 5 svetadielov.Dole nápis: „ANNO EUROPEO DEL DIALOGO INTERCULTURALE“

 

2009

2009

Európsky rok kreativity a inovácií

130 000 kusov

Na vnútornom kruhu mince sú zobrazené objekty reprezentujúce vedecký výskum: knihy, kompas, skúmavky a banky. Vľavo sú tri emblematické pierka Republiky San Maríno. Napravo je umiestnená značka mincovne a rok emisie. Na vrchu je nápis CREATIVITÁ INOVAZIONE.

 

2010

2010

500 rokov od smrti Sandra Botticelli

130 000 kusov

Sandra Botticelli vlastným menom Alessandr di Mariano Filipepi ( narodený 1.3.1445 - zomrel 17.5.1510) známy talianský renesančný maliar.

2011

2 E

500. výročie narodenia Giorgia Vasariho

130 000 kusov

Minca pripomína 500. výročie narodenia Giorgia Vasariho (30. júl 1511 – 27. jún 1574), maliara, spisovateľa a architekta, známeho autora biografií talianskych umelcov, ktorý sa v súčasnosti považuje za ideologického zakladateľa literatúry dejín umenia. Vnútorná časť mince zobrazuje jeho maľbu „Judita stína hlavu Holofernovi“. V strede spodnej časti mince sú uvedené roky „1511-2011“, vľavo sa nachádza meno „G. VASARI“ a vpravo označenie krajiny „SAN MARINO“. Značka mincovne „R“ je uvedená naľavo od hlavného motívu.

 

2013

2 Eura 2013 San Marino

500. výročie úmrtia maliara Pinturicchiho

115 000 kusov

V popredí freska: Ježiš v rozhovore s učencami, pod freskou nápis SAN MARINO, vľavo písmeno R - značka talianskej mincovne, nad freskou v polkruhu nápis PINTURICCHIO a roky 1513 a 2013. Pod freskou je meno autorky návrhu „MOMONI“, nad freskou je v polkruhu uvedený nápis „PINTURICCHIO“ a pod ním roky „1513“ a „2013“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

 

2014

20 Eura 2014 San Maríno

90. výročie úmrtia skladateľa G. Pucciniho

100 000 kusov

.90. výročie úmrtia talianskeho hudobného skladateľa Giacoma Pucciniho (*22.12.1858, †29.11.1924).
 
San Maríno 2014  Eura

500. výročie úmrtia architekta Bramanteho

110 000 kusov

500. výročie úmrtia Donato "Donnino" di Angelo di Pascuccio -  taliansky renesančný architekt a maliar.

2015

2 E
750. vyročie Danteho Alighieriho 

100 000 kusov

 Vzor Danteho podľa fresky od Botticelliho. Vpravo zvislo nápis DANTE, vpravo v polkruhu SAN MARINO,  Medzi nápismi značka mincovne R a roky 1265 a 2015 a iniciály autorky AM.

2 Eura

 25. výročie zjednotenia Nemecka

100 000 kusov

Ústredným motívom mince je Branderburská brána v dvoch vyhotoveniach navzájom prepletených ako dve spojené ruky - symbol zjednotenia. Vľavo značka mincovne "R", iniciály umelca "ES". V kruhu nápisy: 25. výročie znovuzjednotenia Nemecka ( prekl.) , "San Marino" a "MMXV" - rok vydania

2016

 2E

550 výročie úmrtia Donatella

85 000 kusov

V popredí socha Dávida od Donatella. Hore v strede značka mincovne "R". Vpravo nápis "SAN MARINO", Dole nápis "DONATELLO s letopočtami 1446-2016" , dolu iniciály autora MB.

 2 E W.S.

400. výročie umrtia W. Shakespeara

85 000 kusov

Motívom je portét umelca. Vpravo dátumy "1616 -2016", názov krajiny San Maríno, vpravo dolu iniciály autora MB, vľavo v polkruhu "Wiliam Shakespeare", dole vľavo značka mincovne "R".

 

2017

 2 Eura 2017 San Maríno

 750. výročie naroodenia Giotta

80 000 kusov

Vľavo detail veže s hodinami - architektonické dielo Giotta na dóme Santa Maria del Fiore vo Florencií. Vpravo detail portétu Giotta, dole písmeno R (rímska mincovňa), vpravo iniciály autorky LDS. Vo vonkajšom prstenci 12 hviezd vlajky Európskej únie.

 

Obehové euromince San Marína:

 

Nominál   Popis Pozn.
1 cent  1 cent Tretia veža Il Montale  
2 cent  2 cent Socha slobody  
5 cent 5 cent Prvá veža La Guaita  
10 cent 10 cent
Sanmarínska bazilika  
20 cent 20 cent Svätý Marino  
50 cent 50 cent Tri veže La Guaita, La Cesta a Il Montale  
1 euro 2 cent Štátny znak San Marína  
 2 eura 2 euro Vládna budova