Euromince: Španielsko

V roku 1998 bolo Španielsko jednou z 11 krajín EÚ, ktoré splnili konvergenčné kritéria, čo mu umožnilo prijať euro od 1.1.1999. (Fyzicky sa euro bankovky a mince objavili v obehu od 1.1.2002, razba mincí však už prebiehala aj pred rokom 2002). V Španielsku euro nahradilo španielsku pesetu (Pts), výmenny kurz bol stanovený na 1 euro = 166,386 Pts.
 

Španielské pamätné 2 eurové mince:

 

2005

2 eurá

400. výročie prvého vydania Dona Quijota

8 000 000 kusov

Uprostred mince je zobrazený Don Quijote držiaci kopiu pred veternými mlynmi. Vľavo je vtlačený nápis „ESPAÑA“ (Španielsko) a pod ním značka mincovne („M“ s korunou).

2007

2 Euro RZ

50. výročie Rímskej zmluvy

8 000 000 kusov

 Spoločný motív, nápis  "ESPAÑA"

2009

2 Eurohmu

10. výročie HMÚ

8 000 000 kusov

Spoločný motív, nápis  "ESPAÑA"

2010

2 euro

Historické centrum Cordoby

8 000 000 kusov

1. minca zo série UNESCO - Svetové kultúrne dedičstvo.

 
 

2011

2 eura

Grenada-Alhambra, Generalife, Albayzin

8 000 000 kusov

2. minca zo série UNESCO - Svetové kultúrne dedičstvo.
Leví dvor v Alhambre, komplex opevnených palácov v meste Granada. V roku 1984 vyhlásený za lokalitu svetového dedičstva UNESCO.

 
 

2012

espaňa

Katedrála v Burgos

8 000 000 kusov

Vnútorná časť mince zobrazuje Katedrálu Panny Márie ,mohutnú španielsku katedrálu v kastílskom meste Burgos. Je postavená v gotickom slohu a venovaná Panne Márii. Stavba katedrály začala na začiatku 13. storočia (1221) a trvala až do doby 15. a 16. storočia.

Pre svoju mimoriadnu kultúrnu hodnotu bola celá stavba v roku 1984 zaradená na zoznam svetového dedičstva UNESCO.

 

2013

2 Eura 2013 Espaňa

Kláštor El Escorial
seminár, kostol a palác. Monumentálna stavba , ktorá slúžila ako kráľovské sídlo. Štvrtá zo série španielskych pamiatok UNESCO (na zoznam UNESCO zaradená  v novembri 1984). V hornej časti je do oblúka veľkými písmenami uvedený názov vydávajúcej krajiny „ESPAŇA“. Vpravo je uvedený rok vydania „2013“ a značka mincovne. Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie.

8 000 000 Kusov

 

2014

2 Eura 2014 ESP.

UNESCO - Park Guell

8 000 000 kusov

UNESCO – Park Güell (dielo Antonia Gaudího)
V popredí jašterica symbol parku, v pozadi detail pavilónu, vľavo rok 2014, vpravo značka mincovne. Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie.
 

2014

2 Eura 2014 Espaňa

Zmena panovníka na tróne

12 000 000 kusov

Prekrývajúce sa portréty kráľa Felipe VI. a kráľa Juana Carlosa I. V spodnej časti ESPAŇA - 2014, vpravo značka mincovne. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.
 

2015

2 Eura

UNESCO - jaskyňa Altamira

8 000 000 kusov

Obrázok zobrazuje maľbu bizóna z jaskyne Altamira, ktorá sa nachádza v Kantábrii. V hornej časti obrázku je do oblúka veľkými písmenami uvedené slovo ESPAÑA, v spodnej časti je uvedený rok 2015 a vpravo sa nachádza značka mincovne.

 

2016

2 E 2016 Es

 UNESCO - Akvadukt v Segovii

8 000 000 kusov

V popredí mince je zobrazený akvadukt v Segovii. Hore nápis " ESPAŇA", pod ním letopočet 2016, vpravo hore značka mincovne.

2017

2 Eura 2017 Espaňa

Pamiatky Ovieda a kráľovstva Astúrie

4 000 000 kusov

Na minci je v popredí zobrazený kostol Santa Maria del Naranco. V hornej časti vnútorného kruhu je do oblúka napísaný názov vydávajúcej krajiny „ESPAÑA“ a pod ním je vpravo uvedený rok vydania „2017“. Vľavo vnútorného kruhu sa nachádza značka mincovne. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie.

2018

2 E 2018 Španielsko

Pamiatky UNESCO – Santiago

300 000 kusov

Motívom je socha sv. Jakuba ako ústrednú postavu na plátne katedrály Puerta Santa v Santiagu de Compostela. Na ľavej strane je v polkruhu slovo „ESPAÑA“, vľavo dole je rok vydania „2018“ a pod ním je značka mincovne.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2 E 2018 Španielsko

50. jubileum kráľa FILIPA VI

400 000 kusov

Erb kráľa Filipa VI. Vľavo v polkruhu nachádza slovo „ESPAÑA“, dole rok vydania 2018. Vpravo dole je v polkruhu uvedený nápis „50 ANIVERSARIO DE S.M. FELIPE VI“. Vpravo hore sa nachádza značka mincovne.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2019

2 eura 2019 španielsko

Pamiatky UNESCO - mesto Ávile

1 000 000 kusov

Uprostred mince je vyobrazený detail ávilských hradieb.V hornej časti sa nachádza slovo „ESPAÑA“ vpísané
po obvode kruhu, rok vydania „2019“ a značka mincovne.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2020

2 Eura 2020

Pamiatky UNESCO - Muderajská aragónska kultúra

4 000 000 kusov

 Veža EL SALVADORE DE TERUEL v strede mince. Vľavo označenie krajiny "ESPAŇA". Vpravo značka mincovne a rok vydania 2020. Hore nápis "ARQUITECTURA MUDERAJ DE ARAGÓN".
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

2021

Španielsko 2021

Pamiatky UNESCO - Toledo

4 000 000 kusov

Výhľad na Puerta del Sol a detail synagogy. Vľavo nápis "ESPAŇA" a rok raby 2021, vpravo hore značka mincovne.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

Španielske obehové euromince I. séria (1999-2009):

Španielské euromince obsahujú rok razby a nie rok uvedenia do obehu. Preto najstarší rok uvedený na španielských  eurominciach je 1999 (a nie 2002, odkedy sú euromince oficiálne v obehu).

Nominál   Popis Pozn.
1 cent  1 cent  Na rube katedrála v Santiagu de Compostela  
2 cent  2 cent   Na rube katedrála v Santiagu de Compostela  
5 cent 5 cent   Na rube katedrála v Santiagu de Compostela  
10 cent 10 cent
  Na rube portrét Miguela de Cervantesa.  
20 cent 20 cent   Na rube portrét Miguela de Cervantesa.  
50 cent 50 cent   Na rube portrét Miguela de Cervantesa.  
1 euro 1 euro  Portrét Juana Carlosa I.  
 2 eura 2 euro .Portrét Juana Carlosa I.  

 

Španielske obehové euromince II. séria (od 2010):

Podľa odporúčaní Europskej komisie, bola vykonaná úprava designu španielských obehových euromincí.

Nominál   Popis Pozn.
1 cent  1 cent esp.  Na rube katedrála v Santiagu de Compostela  
2 cent  2 cent esp.   Na rube katedrála v Santiagu de Compostela  
5 cent 5 cent esp.   Na rube katedrála v Santiagu de Compostela  
10 cent 10 cent esp.
  Na rube portrét Miguela de Cervantesa.  
20 cent 20 cent esp.   Na rube portrét Miguela de Cervantesa.  
50 cent 50 cent esp.   Na rube portrét Miguela de Cervantesa.  
1 euro 1 euro esp.  Portrét Juana Carlosa I.  
 2 eura 2 euro esp. .Portrét Juana Carlosa I.  

 

Španielske obehové 1 a 2 euromince III. séria (od január 2015):

( vzory pre ostatné nominály ostali nezmenené ).

1euro 1 Euro

Na minci v hodnote 1 EUR sa nachádza podobizeň novej hlavy štátu, jeho veličenstva kráľa Felipeho VI., z profilu zľava. Vľavo je do kruhu veľkými písmenami uvedené meno vydávajúcej krajiny a rok vydania . ESPAÑA 2015 a vpravo značka mincovne.

 
2eura 2 eura .

Na  minci v hodnote 2 EUR sa nachádza podobizeň novej hlavy štátu, jeho veličenstva kráľa Felipeho VI., z profilu zľava. Vľavo  je do kruhu veľkými písmenami uvedené meno vydávajúcej krajiny a rok vydania ESPAÑA 2015 , vpravo značka mincovne.