Falza a novoražby

Pravosť mincí:
Pri zbierani mincí, zberateľ by nemal zabúdať, že prakticky všetky vzácnejšie a vzácne mince sa falšovali a budú sa falšovať. Niektoré sa falšujú ryteckými zásahmi v letopočte - z bežného ročníka sa "vyrobí" vzácny, ďalšie sa falšujú razbou z falošných razníc, alebo sa môžu odlievať. Toto sa týka takmer všetkých vzácnejších ročníkov mincí. Preto pozor na tzv. výhodné nákupy!!

Z minci platných na našom území sa najčastejšie vyskytuju falza týchto nominálov a ročníkov:
5 halier rok 1924

5_halier_1924
 
 
 

Nakres
  na obrázku hore - naša najvzácnejšia minca. Jej vysoká cena a malý počet mincí z tohto ročníka viedol k vydaniu novorazieb, ale aj k výrobe falošných mincí, . Na dolnom obrázku načrtnutý nákres jej falzifikátu - úpravou letopočtu.

Veľmi zaujímave  čítanie k 5 Halieru ročník 1924 nájdete na tomto odkaze (klik). Prevzate z ČNS Tábor.
 

25 hal 1932

5 Kč 1937

10 Kč 1933

20 Ks 1939 1 kus Au mince - dar prezidentovi!!!
(na burze kúpite max. pozlátenú !!!!)

1 Kč 1947 - hliníková

5 Kč 1951

5 Kč 1952

3 hal 1962

50 hal 1969

Tieto nominály sa v prevažnej väčšine falšuju  úpravou letopočtu (pod lupou vidieť upravené kritické miesta), alebo odstránením bodiek - 50 halier 1969. Falšovanie mincí má veľmi nepriaznivý dosah aj na cenu originálnych mincí. Záujemcu o kúpu môže odradiť od kúpy originálneho exemplára domienka, či sa nahodou nejedná o falzifikát. Preto takéto mince je lepšie nakupovať od známych obchodníkov, alebo na numizmatických aukciách.
Falšovanie mincí nie je však iba vydobytkom dnešných dni. S peňazokazeckými dielňami mali problémy už v stredoveku. Napr. pri archeologickom výskume na hrade Strečno (okr. Žilina), bola nájdená peňazokazecká dielňa s vystrihnutými kotúčikmi z medených pásikov. Podobných prípadov, môžme na Slovensku nájsť niekoľko - hrad Jasenov.

NOVORAZBY:
Pri kúpe novorazieb zo zlata, si treba uvedomiť, že nekupujete mincu do zbierky, ale kupujete drahý kov - zlato, ktorý sa v nej nachádza. Cena takejto novorazby nemá numizmatickú hodnotu bežne sa označujú aj ako investičné zlato.  Bývajú  razené aj niektoré oficiálne novorazby vzácnych ročníkov, ktoré slúžia zberateľom na doplnenie a kompletizáciu svojej zbierky. Sú však vyrazené v presne stanovenom množstve a už pri razbe sú odlíšené od originálu väčšinou značkou, puncom . Ich cena je niekoľkonásobne nižšia ako cena originálu.
Z obdobia, ktorému je na tejto stránke venovaná najväčšia pozornosť sa najčastejšie stretávame s nižšie spomenutými novorazbami. Pozor nie každý predávajúci upozorňuje kupujúceho, že sa jedná o novorazbu!
Obdobie Františka Jozefa I.
Razby zo zlata:

1 dukát                            1868 K.B.
1 dukát                            1870 K.B.   
1 dukát                            1915
4 dukát                            1873 - strelecké závody vo Viedni
4 dukát                            1915
4 Gulden/4 Florin              1892
8 Gulden/8 Florin              1892
10 korún (rakúska)            1912
20  korún (rakúska)           1915
100 korún (rakúska)          1915
100 korún (uhorská)          1908        -  novorazba značená UP i bez zn. Postava cisára lesklá a matná
                                                                    ( foto hrany ).
20 korún (uhorská)            1914 K.B. - oficiálna novorazba z roku 1946 (18940 ks)
100 korún (uhorská)          1907 K.B. - korunovačná

Razby zo striebra:

Toliar levantsky                  1780 S.F.
Zlatník strelecký                1885
Zlatník kutnohorský            1887 - razila mincovňa Kremnica v roku 1974. Na rube signované R 74 Kolarsky
Toliar Ferdinanda I.           1896 K.B. - novoražba z roku 1970 so značkou UP, alebo NP i bez
                                                        (podobne všetky miléniove razby - existujú ako novorazby. Väčšina je značená UP.).                                                                        Tieto razby majú však charakter medailií.
10 grajciar                        1868 K.B. - značená X
20 grajciar                        1868 K.B. - značená X
20 grajciar                        1870 K.B. - značená X
5 korún                             1909 K.B. - značená UP, alebo NP