Mincovne na území Rakúska-Uhorska

Pre laické ozrejmenie som sa rozhodol na tejto stránke uviesť niektore – najbežnejšie označenia mincovní, ktorých mince obiehali aj na území Slovenska. Okrem tu uvedených samozrejme sa môžete stretnuť aj s inými označeniami (hlavne poľské, české a ruské), ale tie ktoré som uviedol, sú asi najčastejšie (zoradené abecedne podľa mesta).

Mapu väčšiny mincovní nájdete tu:

Značka

Mesto

V

Benátky (Venézia)

Z.V.

Benátky (Venézia)

G

Graz (1761-1763)

H

Gunzburg

H-A

Hall (1746-1765)

H 

Hall (1760-1780)

F

Hall (1765-1780)

E

Karlovský Belehrad – dnes Alba Julia v Rumunsku

GY.F.

Karlovský Belehrad – dnes Alba Julia v Rumunsku (od roku 1868)

CM

Košice (1682 - 1704 )

B

Kremnica

K 

Kremnica (1761-1780)

K-M

Kremnica (1763-1765)

C-M

Kremnica (1779)

K.B.

Kremnica 

G.M.

Mantova

LB

Miláno

M

Miláno

O

Oravica (v skutočnosti Sziklov - Rumunsko)

P

Praha 

C

Praha (do roku 1857)

D

Salzburg (1806 - 1809)

S

Smolník (do roku 1817)

NB

Velká Baňa – dnes Baia Mare v Rumunsku

G 

Velká Baňa – dnes Baia Mare v Rumunsku 

A

Wiedeň

W

Wiedeň (do roku 1781)

W-I

Wiedeň

bez značky

Wiedeň (za vlády F. Jozefa I. 1848 - 1916, od roku 1872)

Z

Záhreb (1849)