Nápisy na minciach

NapisyLogoZ historických dôvodov sa pri starých minciach stretávame s latinským textom. Nie každý nápis je ľahko čitateľný pre časté používanie skratiek, takže pre zberateľa  je problém správne idenfikovať čo text na minci znamená. Nasledujúca tabuľka obsahuje často používané nápisy, s ktorými sa možno stretnúť najmä pri rakúských minciach.
 

Skratka Latinsky Slovensky
A. AB. ABB. ABBA Abba, Abbatissa, Abbatis opát, opátstvo, alebo kláštor
AD. ARCH ID Archidux arcivojvoda
AE. AER ARC. EP Archiepiscopus arcibiskup
AR. ARG Argentum, Argenteus striebro, strieborný
AVG Augustus cisár
AV. AVR Aurum. Aurea zlatý, zlatá
AV. AVS. AVST Austria, Austnae Rakúsko, rakúský
BA. BAV. BAVA Bavaria, Bavariae Bavorsko, bavorský
B. BO. BOH Bohemia, Bohemiae Čechy, český
BO. BOR. BORUS Borusia, Borusiae Prusko, pruský
C. CO. COM Comes gróf
C. Cl . CIV. CM Civitas mesto
0. DV. DVX. DX Dux vojvoda
D. G.. DEI G. Dei Gratia z milosti božej
D. DO. DOM. DOMI Dominus pán
E. EP. EPIS. ES Episcopus biskup
E. EL, ELEC Elector kurfirst
E. ET et a
GAL Galicia, Galiciae Halič, haličský
GE. GER. GERM Germania, Germaniae Nemecko, nemecký
H. HV. HVNG Hungaria, Hunganae Maďarsko (Uhorsko), maďarský
IM. IMP Imperator císár
LA. LAN. LAND Landgravius lantkrab
MAR. MARCH March" markgróf, markgrófstvo
MA. MO.. MAR MOR. Marchio Moraviae markgróf moravský
M. MO. MON Moneta mince
P. PA. PAL Palatinus palatín
P. PR. PRI. PC. PRIN Princeps knieža
P. M.. PONT. MAX. Pontifex maximus pápež
PO. POL. POLO Polonia, Poloniae Poľsko, poľský
R. RE. REX Rex kráľ
R. 1. S. A Romanorum Imperator Semper Augustus rímsky císar rozmnožitel ríše
SA. SAX. SAXO Saxonia, Saxoniae Sasko, saský
S. Sl. SIL. SILE Silesia, Silesiae Sliezsko, sliezský

Príklady niektorých nápisov:
 
František I. (1792 - 1835)
Na hrane:
- LEGE ET FIDE - znamená Zákonom a vernosťou
- IVSTITIA REGNORVM FVNDAMENTVM - znamená Spravodlivosť základ kráľovstva

Ferdinand V. (1835 - 1848)
Opis na minci Toliar 1835 A:
FERDINANDVS I.D.G. AVSTRIAE IMPERATOR. - HVNG. BOH. LOMB. ET VEN. GAL. LOD. IL. REX. A. A. 1835 - znamená
Ferdinand I. z Božej milosti cisár rakúsky. Uhorský, český, lombardský a benátsky, halíčsky, vladimerský, illýrsky kráľ, arcivojvoda rakúsky 1835
Na hrane:
RECTA TVERI - znamená Právo chrániť.

Mária Terézia
Toliar 1780:

M. THERESIA D.G. R. IMP. GE. HV. BO. REG. ARCH. AVST. DVX BUR. SI. MA. MO. - Maria Theresia Dei Gratiae Romanorum Imperator, Germaniae, Hungariae, Bohemiae Regina, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Sileiae, Marchio Moraviae. znamená Mária Terézia, z milosti božej rímská cisárovna, kráľovna nemecká, uhorská a česká, arcivojvodkyňa rakúská, vojvodkyňa burgundská a sliezská, markgróf moravský