Vzácnosť a kvalita mincí

Cenu mincí zásadným spôsobom ovplyvňuje niekoľko faktorov. Vzácnosť má asi najväčší význam pre numizmatika. Problém je pri velkom počte mincí určiť aký bol skutočný počet razených mincí. A podľa tohoto stanovovať vzácnost… Tento počet býva často neznámy. Tiež tieto počty neuvádzajú koľko mincí v rámci vyvoja meny bolo znehodnotených (napr. v roku 1921 bolo zošrotovaných asi 100 miliónovkusov drobných mincí Rakúsko-Uhorska). Objektívnejšie je snáď vzácnost posudzovať podľa výskytu mince na trhu

R
Minca, ktorá sa nevyskytuje bežne.
 
 
 
(napr. 20 halier Slovenskej republiky z roku 1941)
 
 
RR
Vzácna minca, zriedkavo sa vyskytuje.
 
 
 
(napr. 20 halier Slovenskej republiky z roku 1942 -medený)
 
RRR
Minca veľmi vzácna, vyskytuje sa ojedinele.
 
 
 
(napr. 10 Koruna z roku 1933)
 
 
RRRR
Minca, ktorých je známych iba niekoľko kusov
 
 
 
(napr. 5 halier z roku 1924)
 
 
U
Známy iba 1 kus - vidite iba v múzeu....
 
 
 
(napr. RakúskoUhorská zlatá 20 koruna z roku 1918)
 
 
 

Kvalita mincí:

Pre zberateľa majú význam iba mince v dobrej zachovalosti. Každé ohodnotenie stavu je však VŽDY subjektívne!!! Preto pred kúpou mince, by si zberateľ mal sám overiť jej skutočný stav.Aj keď je pravda, že hlavne renomované spoločnosti a aukčné domy sa snažia stav mince ohodnotiť objektívne.V poslednej dobe vzrástol záujem o bežné ročníky mincí v špičkovej zachovalosti (napr. medené grajciare F.J. I môžu ľahko dosiahnúť cebnu aj 50 – 60 Eur, ak ich stav je 0/0 !!). Takisto narastá záujem o mince v Proof kvalite.

0/0
Minca v razobnom lesku, nebola v obehu.
 
Ostré detaily, žiadne poskodenie.
1/1
Mimoriadne krásna.
 
Perfektne zachovalá minca, min. opotrebovanie,
 
ťažko postrehnuteľné drobné vady.
2/2
Krásna zachovalosť.
 
Minca nepatrne ošúchaná, detaily dobre viditeľné.
3/3
Minca zachovalá.
 
Minca zachovalá, viditľné stopy obehu, detaily mierne
Proof
Minca vyrazená špeciálnym razidlom, pre zberateľské
 
účely.
 
 

Ďalšie poškodenie - hlboké vrypy, porušenie hrany mince, stopa po ušku, alebo stopa po osadení mince do šperku výrazne znižujú celkový stav mince !!!
 

Materiál: aj keď sa na prvý pohľad nezdá, ale aj cena materiálu môže mať zásadný vplyv na cenu mice. Toto tvrdenie platí hlavne pri zlatých minciach. Napríklad uhorská 100 koruna z roku 1907 obsahuje 30 gramov zlata, čo zákonite zvyšuje aj jej trhovú cenu.