5 halier 1924 vystavený na Slovensku.

5_halier_1924 5 Halier 1924

(foto ilustračné)

Od 21. januára do 13. marca 2010 možno na výstave s názvom: "Z akvizícií múzea 1994 - 2009", ktorá prebieha v Kremnici na Štefánikovom námesti, medzi množstvom exemplárov, ktoré potešia každého numizmatika uvidieť na vlastné oči aj najdrahšiu našu mincu 5 halier rok 1924.

V roku 2010 si mesto Kremnica pripomína 120 rokov od oficiálneho založenia kremnického múzea, ktore založil historik Pavol Križko, ten v roku 1890 od mestského archívu odčlenil predmety muzeálnej povahy, zaviedol múzejné katalógy a pripravil prvú expozíciu.
Tak dnes po 120 rokoch si v Kremnici môžme pozrieť množstvo exponátov ( mincí a iných druhov platidiel, medailí, bankoviek, ...), medzi ktorými môžme vidieť aj našu najvzácnejšiu mincu, o ktorej vzniku a dôvodu uchovania minimálneho počtu exemplárov sa môžme iba dohadovať - 5 halier 1924.
Keďže múzeum od 50. rokov 20. storočia čoraz aktívnejšie dokumentovalo činnosť kremnickej mincovne, stalo sa v roku 1976 špecializovaným Múzeom mincí a medailí s celoštátnou pôsobnosťou. Následne bola vybudovaná nová, na svoju dobu moderná expozícia baníctva, mincovníctva a medailérstva. Po viacerých organizačných zmenách po roku 1989 sa múzeum napokon v roku 1994 dostalo do správy Národnej banky Slovenska.