Popis mince

Dôležité numizmatické a peňažnícke pojmy s ktorými sa pri zberaní mincí stretávame.

Numizmatika: disciplína historickej vedy, ktorá skúma mince v ich dejinnom, ekonomickom, politickom, kultúrnom a technickom význame. Ľudovo sa názvom numizmatika označuje zbieranie mincí.
Minca: peňažná známka razená, alebo liata z kovu (zlato, striebro, nikel, meď a pod.) Má predpísaný tvar, veľlkosť,  hmotnosť, druh mincového kovu (zliatiny). Nesie označenie nominálnej hodnoty, pomenovanie vydavateľa.
Mincové pole: plocha hotovej mince vo vnútri obruby.
Hrana mince: rozumie sa ňou obvod mince s vyvýšenou obrubou.Akékoľvek poškodenie hrany mince výrazne znižuje trhovú cenu mince!
Obruba: plošina na obvode mince vyvýšená nad reliéf obrazu vystupujúci z mincového poľa. Chráni plastiku mince proti zvýšenému opotrebovaniu.
Averz: líce, predná /hlavná/ strana mice. Býva na nej portét, alebo označenie nominálnej hodnoty. Pozor: pri československých minciach neplatí - na averze je zásadne štátny znak!
Reverz:  rub, druhá strana mince, na ktorej je vyobrazený spravidla  štátny znak, symbol štátu.
Popis_mincePerlovec: označenie pre vyvýšenú ozdobu okolo kraja mince.
Mincová značka: zvláštna značka, alebo písmeno na minci, ktoré označujú jej výrobcu (mincovňu, mincmajstra).
Patina: oxidáciou vzniknutý prirodzený povlak na minciach.