Euromince: Rakúsko

Rakúsko ako jedna z 11 zakladajúcich krajín eurozóny, prijalo euro od 1.1.1999. (Fyzicky sa euro bankovky a mince objavili v obehu od 1.1.2002). V Rakúsku euro nahradilo rakúsky šiling (öS), výmenný kurz bol stanovený na 1 euro = 13.7603 öS.
 

Rakúske pamätné 2 eurové mince:

2005

2 Eura 2005 A 50. výročie vyhlásenia nezávislosti Rakúska

7 000 000 kusov

Na minci sú sú zobrazené pečate a podpisy prehlásenia nezávislosti Rakúska podpísané ministrami zahraničných vecí okupačných krajín Spojencov, Vysokými komisármi 4 sektorov a ministrom zahraničia Rakúska 15. mája 1955.Nad pečaťami je nápis „50 JAHRE STAATSVERTRAG“ a pod nimi rok vydania. V pozadí sú zvislé pruhy symbolizujúce vlajku Rakúska (červená-biela-červená)

2007

2 Eura 2007 A

50. výročie Rímskych zmlúv

9 000 000 kusov

50. výročie Rímskej zmluvy

2009

2 Eura 2009 A 10. výročie HMÚ

6 000 000 kusov

Spoločný motív všetkých krajín HMU.

2016

2 Eura 2016 A

200 výročie založenia OeNB

16 000 000 kusov

V strede  na minci rímsky boh Merkúr, vpravo Fortuna. V pozadí budova OeNB = Národnej banky Rakúska. Vľavo od Merkúra roky 1816 a 2016 - 200 rokov od založenia OeNB.

2018

2 E Rakusko 2018 100 rokov Rakúskej republiky

18 100 000 kusov

Na minci socha Pallas Atény pred budovou rakúskeho parlamentu postavenou v gréckom štýle vo Viedni. Bohyňa múdrosti je symbolom rakúskeho parlamentarizmu a stelesňuje poznanie, rozum a strategické nadanie. Na ľavej strane sa nachádza rok „2018“ a pod ním text „100 JAHRE“ (100 rokov). Vpravo dole je v polkruhu uvedený text „REPUBLIK ÖSTERREICH“

 

Rakúske obehové euromince:

Nominál   Popis Pozn.
1 cent  1 cent
Na rube - horec, kvet rakúskych Álp.  
2 cent  2 cent Plesnivec alpínsky.  
5 cent 5 cent  Prvosienka jarná.  
10 cent  10 cent Dóm svätého Štefana vo Viedni, symbol gotiky.  
20 cent  20 cent  Viedeňský belvéder, symbol baroka.  
50 cent  50 cent  Viedenská secesna budova, symbol secesie.  
1 euro  1 euro Na rube mince je slávny hudobný skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart , ktorý sa narodil v Salzburgu.
 
 2 eurá  2 euro  Na rube mince je radikálna rakúska pacifistka a prvá žena, ktorej v roku 1905 bola udelená Nobelová cena za mier - Bertha von Suttner(narodená 9.6.1834 v Prahe - zomrela 21.6.1914 vo Viedni).