Euromince: Grécko

Grécko prijalo euro od 1.1.2001. (Fyzicky sa euro bankovky a mince objavili v obehu od 1.1.2002) V Grécku  euro nahradilo grécku drachmu (Δρ), výmenny kurz bol stanovený na 1 euro = 340.750 Δρ. Nakoľko Grécko vstúpilo do eurozóny až v roku 2001 (a nie v 1999, ako ostatní zakladajúci členovia), čast svojich euromincí z roku 2002 vyrazilo v zahraničí - vo Fínsku, Francúzsku a Španielsku.

 

Grécke pamätné 2 eurové mince:

 

2004

2004

 LOH v Aténach 2004

50 000 000 kusov

Na rube mince Discobolos, vľavo nápis: „ATHENS 2004“ a päť olympijskych kruhov.

2007

2007

50. výročie Rímskej zmluvy 

4 000 000 kusov

Spoločný motív, nápis "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ", t.j. "Grécka republika".

2009

2009

10. výročie HMÚ

4 000 000 kusov

Spoločný motív, nápis "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ", t.j. "Grécka republika".

2010

2 Euro Bitka pri maratóne

2500. výročie bitky pri Maratóne

2 500 000 kusov

V strede mince sa prekrýva obraz štítu a bežca-bojovníka symbolizujúceho boj za slobodu a vznešené ideály, ktoré bitka pri Maratóne predstavuje. Vták na štíte je symbolom zrodenia západnej civilizácie v jej súčasnej podobe.

2011

2 E

Letné špeciálne olympijské hry – Atény 2011

1 000 000 kusov

Vnútorná časť mince zobrazuje symbol hier – žiariace slnko ako zdroj života na zdôraznenie dokonalosti a sily športovcov, ktorí sa na hrách zúčastňujú, pričom dokonalosť znázorňuje olivová ratolesť a silu špirála vychádzajúca zo stredu slnka. Na pravej strane je pozdĺž vonkajšieho okraja vnútornej časti mince uvedený nápis „XIII SPECIAL OLYMPICS W.S.G. ATHENS 2011“ a názov krajiny vydania „ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ“

2013

2 Eura 2013 Grecko

100 rokov pripojenia Kréty

750 000 kusov

 Vo vnútornej časti mince sú krétski vzbúrenci držiaci vztýčenú grécku vlajku symbolizujúc tak boj Kréty o zjednotenie s Gréckom. Vo vrchnej časti je veľkými písmenami oblúkom napísaný názov vydávajúcej krajiny „Helénska republika“ v gréčtine. V spodnej časti sa nachádza nápis: „100 rokov zjednotenia Kréty a Grécka“ v gréčtine. Vpravo: „1913 – 2013“ a monogram gréckej mincovne. Monogram autora G. Stamatopoulosa, „ΣΤΑΜ“, sa nachádza na druhej strane.
Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie.
2 Eura 2013 grecko B

2400 rokov od založenia Platónskej akadémie

750 000 kusov

Na minci je  portrét Platóna. Vľavo: nápis „2 400 rokov od založenia Platónovej akadémie“ a „Helénska republika“ v starej gréčtine. Vpravo: „2013“ a monogram gréckej mincovne. Monogram autora G. Stamatopoulosa, „ΣΤΑΜ“, sa nachádza na druhej strane.
Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie.

2014

2 Eura 2014 Grecko A

400 rokov od smrti Domenikosa Theotokopoulosa

750 000 kusov

 Na minci portét Domenikosa Theotokopoulosa (maliar, sochár, architekt), za ním postava z jeho prác. Na ľavej strane je uvedený rok 2014 a charakteristický podpis umelca „Domenikos Theotokopoulos Epoiei“. Celý návrh obopína kruh v podobe nápisu „DOMENIKOS THEOTOKOPOULOS 1541 – 1614“ a názvu vydávajúcej krajiny „HELÉNSKA REPUBLIKA“.
Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie.
2 Eura 2014 Grecko ostr

150. výročie pripojenia Iónskych ostrovov ku Grécku

750 000 kusov

Sedemcípa hviezda s textom v gréčtine: 150 rokov od zjednotenia Iónskych ostrovov s Gréckom 1864-2014. Medzi cípmi hviezdy symboly Iónskych ostrovov. Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie.

2015

 2 Eura 2015 Grécko

75. výročie úmrtia S. Luise - víťaza OH 1896

750 000 kusov

Na vzore mince Spyros Louis pred Panaténskym štadiónom, s pohárom ktorý získal za výhru v maratóne na OH 1896.
Dole nápisy v gréčtine, rok vydania 2015 a monogram umelca.
 

2016

 2 Eura 2016 Grecko

125. výročie narodenia Dmitrisa Mitropulosa

750 000 kusov

Na minci je portrét Dimitriho Mitropoulosa na pozadí hudobných nôt. Pozdĺž ľavého vnútorného okraja mince sú v gréčtine uvedené nápisy „120. VÝROČIE NARODENIA DIMITRIHO MITROPOULOSA“ a „HELÉNSKA REPUBLIKA“. V ľavej hornej časti mince sa nachádza rok vydania „2016“ a palmeta (značka gréckej mincovne). Vpravo dole je monogram umelca (George Stamatopoulos). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.
 
 2 Eura 2016 Grecko

150. výročie  obliehania kláštora Arkadii

750 000 kusov

. V strede mince je v gréčtine uvedený nápis „KLÁŠTOR ARKADI“ a pozdĺž ľavého vnútorného okraja mince nápis „HELÉNSKA REPUBLIKA“. V pravej hornej časti mince sa nachádza rok vydania „2016“ a pod nápisom v strede je palmeta (značka gréckej mincovne). Vpravo dole je monogram umelca (George Stamatopoulos). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.
 

2017

2 Eura 2017 Grécko

 60. výročie úmrtia Nikosa Kazantzakisa

750 000 kusov

Portrét Nikosa Kazantzakisa, jedného z najvýznamnejších gréckych spisovateľov 20. storočia, z profilu. Pozdĺž vnútorného kruhu mince vľavo je vyrytý nápis „HELÉNSKA REPUBLIKA“ a meno „NIKOS KAZANTZAKIS“ (v gréčtine). V hornej časti sa nachádza rok vydania mince „2017“ a v strede mince vľavo palmeta (značka gréckej mincovne). Vpravo dole je takisto zobrazený monogram umelca (George Stamatopoulos).
Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.
 

2E 2017 Grecko

 Nálezisko Philippi - UNESCO

750 000 kusov

Časť Baziliky B a lineárne motívy inšpirované okrajovým vzorom z antickej gréckej mozaiky, ktorá bola objavená na nálezisku. Pozdĺž vnútorného kruhu mince sú vyryté nápisy „ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKO PHILIPPI“ a „HELÉNSKA REPUBLIKA“ (v gréčtine). V pozadí je takisto vyrytý rok vydania mince „2017“ a napravo sa nachádza palmeta (značka gréckej mincovne). Vľavo dole je zobrazený monogram umelca (George Stamatopoulos). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

2018

2 Eura 2018 Grecko

 Kostis Palamas – 75. výročie úmrtia

750 000 kusov

Portrét gréckeho básnika Kostisa Palamasa (1859 – 1943). Pozdĺž okraja vnútornej časti mince vľavo sú v gréčtine uvedené nápisy „HELÉNSKA REPUBLIKA“ a meno „KOSTIS PALAMAS“. Na minci je vyobrazená aj palmeta (značka gréckej mincovne) a rok vydania „2018“. Vpravo dole je zobrazený monogram umelca (George Stamatopoulos).
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

2 Eura 2018 Grecko b

 70. výročia spojenia Dodekanéz s Gréckom

750 000 kusov

V strede ruža, predstavujúci znak Rodosu, inšpirovaný mincou vyrazenou v starovekom meste Rhodos. Ide o jednu z najcharakteristickejších mincí Dodekanéz so štylizovanými vlnami vychádzajúcimi zo stredu. Pozdĺž okraja vnútornej časti mince je v gréčtine vyrytý nápis „1948 – 2018 SPOJENIE DODEKÁZ S GRÉCKOM“ a „HELÉNSKA REPUBLIKA“. Vľavo je značka gréckej mincovne, vpravo je zobrazený monogram umelca (George Stamatopoulos).
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2019

2 Eura 2019 Grecko MA

 100. výročie narodenia Manolisa Andronikosa

750 000 kusov

Portrét Manolisa Andronicosa. Pozdĺž okraja vnútornej časti mince vľavo je uvedené meno „ MANOLIS ANDRONICOS 1919 – 1992“ spolu s rokom razenia a palmetou (značka gréckej mincovne). Pozdĺž okraja vnútornej časti mince vpravo je uvedený nápis „HELÉNSKA REPUBLIKA“. Vpravo je takisto zobrazený monogram umelca (George Stamatopoulos). Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2 Eura 2019 Grecko AK

 150. výročie úmrtia Andreasa Kalvosa

750 000 kusov

Na minci je zobrazený portrét Andreasa Kalvosa. Pozdĺž okraja vnútornej časti mince vľavo je uvedené meno „ ANDREAS KALVOS 1792 – 1869“ spolu s rokom razenia a palmetou (značka gréckej mincovne). Pozdĺž okraja vnútornej časti mince vpravo je uvedený nápis „HELÉNSKA REPUBLIKA“. Vpravo je takisto zobrazený monogram umelca (George Stamatopoulos).Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2020

2 Eura 2020 Grecko

 2500. výročie bitky pri Thermopyle

735 000 kusov

Vyobrazenie starovekej gréckej prilby. Vo vnútornom okraji je nápis v preklade:"2500. výročie bitky pri Thermopylách" a "Helénska republika".
V pozadí rok vydania 2020 a palmeta - symbol gréckej mincovne.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

2 Eura 2020 Grecko

 100. výročie zjednotenia Trácie s Gréckom

750 000 kusov

Vzorom pre túto mincu bola starodávna trácka minca Abdéra s gryfom. Vo vnútornom okraji nápisy (prekl.) "100. výročie zjednotenia Trácie s Gréckom" a "Helénska republika" ako aj rok vydania 2020 a palmeta - symbol gréckej mincovne.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2021

Grécko 2021

 200. výročie gréckej revolúcie

1 500 000 kusov

V strede mince grécka vlajka s vavrínovými vetvičkami. Na vútornom okraji nápis (preklad): "1821 - 2021 200. VÝROČIE GRÉCKEHO POVSTANIA a HELÉNSKA REPUBLIKA". Dole značka mincovne - palmeta a podpis autora.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

Grécke obehové euromince:

 

Nominál   Popis Pozn.
1 cent 1 cent  Model aténskej triéry, najväčšej lode z čias aténskej demokracie (5. storočie pred našim letopočtom).  
2 cent 2 cent  Na rube mince sa nachádza typ lode korveta. Tieto lode sa používali v čase gréckeho boja za nezávislosť (19. storočie).  
5 cent 5 cent  Moderný námorný tanker  - symbol pokroku.  
10 cent 10 cent  Zobrazený Rigas-Fereos ( 1757 - 1798 ) hlavná postava greckého osvietenectva.  
20 cent 20 cent  Na minci ze zobrazený portrét Ioannise Capodistriase (1776–1831), významného národného a europského politika a diplomata, ktorý ako prvý stál na čele Grécka (1830–1831) po vojne za nezávislosť (1821–1827).  
50 cent 50 cent  Na rube mince je zobrazený  Eleftherios Venizelos (1864–1936), jedna z nejdôležitejších postav gréckéj politiky. Hrál klúčovú úlohu pri modernizaci gréckeho štátu a oslobodení severného Grécka a Egejských ostrovov  
1 eur 1 euro  Na rube mince je vyobrazená sova podľa starovekej aténskej štordrachmovej mince (5 storočie pred našim letopočtom).  
 2 eur 2 Eurá  Na rube je zobrazena scéna z mozaiky v Sparte (3. storočie n. l.) zobrazujúca Europu, ktorú unáša  Zeus, ktorý na seba vzal podobu býka. Europa je postava z gréckej mytologie, po ktorej bol tento kontinent nazvaný.  

pekne

pekne