Euromince: Luxembursko

Luxembursko je jednou z 11 krajín EÚ, ktoré splnili konvergenčné kritéria v roku 1998, čo mu umožnilo prijať euro od 1.1.1999. (Fyzicky sa euro bankovky a mince objavili v obehu od 1.1.2002). V Luxembursku euro nahradilo luxemburský frank (fr), výmenny kurz bol stanovený na 1 euro = 40.3399 fr. Luxembursko nemá vlastnú mincovňu a razí svoje mince v zahraničí (napr. v Holansku, Fínsku a pod.).

 

Luxemburské pamätné 2 eurové mince:

Luxembursko a Fínsko sú jedinými krajinami eurozóny, ktoré v období 2004-2009, pravidelne každý rok vydali svoju národnú 2 eurovú pamätnú mincu.

2004

 Portrét a monogram veľkovojvodu Henriho

2 490 000 kusov

V ľavej časti  mince je vyobrazený potrét veľkovojvodu Henriho pozerajúceho doprava. V pravej časti mince je zobrazený jeho monogram (písmeno „H“ s korunou). Rok vydania, značka mincovne a rytcove iniciály sú napísané v hornej části medzikružia mince spoločne s nápisom „LËTZEBUERG“ (Luxembursko). Na spodnej časti vonkajšieho mezikruží je nápis „HENRI — Grand-Duc de Luxembourg“ (Henri - veľkovojvoda luxemburský).

2005

50. narodeniny Veľkovojvodu Henriho

2 800 000 kusov

50. narodeniny Veľkovojvodu Henriho, 5. výročie jeho nástupu na trón a 100. výročie smrti Veľkovojvodu Adolfa. V strede mince sú  vyobrazené portréty veľkovojvodu Henriho a Adolfa. Nad portrétmi je nápis: „GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG“ a pod nimi „HENRI *1955“ a „ADOLPHE †1905“. Na vonkajšej časti je 12 hviezd striedavo s písmenami slova „LËTZEBUERG“ a rokom vydania.

2006

25. narodeniny Veľkovojvodu Guillamu

1 100 000 kusov

Na minci sú  vyobrazené portréty veľkovojvodu Henriho a dedičného veľkovojvodu Guillamu. Nad portrétmi je nápis : „LËTZEBUERG“ .

2007

Veľkovojvodský palác v Luxembursku

1 100 000 kusov

Na minci je vyobrazený  portrét veľkovojvodu Henriho vpravo a palác vľavo. Pod motívom je nápis  "LËTZEBUERG".

50. výročie Rímskej zmluvy

2 100 000 kusov

 Spoločný motív, nápis "LËTZEBUERG".

2008

Bergský zámok

1 300 000 kusov

Na minci je vyobrazený portét veľkovojvodu Henriho (vľavo) a Bergský zámok (Chateau de Berg) - hlavné sídlo luxemburkských veľkovojvodov (vpravo). Dole nápis: "LËTZEBUERG".

2009

10. výročie HMÚ

1 400 000 kusov

Spoločný motív, nápis "LËTZEBUERG".

90. výročie nastúpenia na trón veľkovojvodkyne Šarloty Luxemburskej

1 400 000 kusov

Na ľavej strane vnútornej časti mince je portrét veľkovojvodu Henriho, ktorý prekrýva portrét veľkovojvodkyne Šarloty. Obe hlavy sú otočené vľavo. Na pravej strane mince je zvislo text „LËTZEBUERG“ a rok 2009.

2010

2 euro

Erb veľkovojvodu Henriho

1 000 000 kusov

V ľavej části mince je zobrazený vpravo orientovaný portrét veľkovojvodu Henriho; napravo je erb, nad ním je uvedený letopočet „2010“ se značkami mincovny na obidvoch stranách. Dole je unápis: „LËTZEBUERG“.

 

2011

2 eura

50. výročie menovania veľkovojvodkyňou Charlottou jej syna Jeana za námestníka veľkovojvodu

1 400 000 kusov

Na pravé strane vnútornej části mince je portrét Jeho Kráľovskj Výsosti veľkovojvodu Henryho pozerajúci  doľava. Prekrývá portrét veľkovojvodu Jeana a veľkovojvodkyne Charlotte.Nad týmito tromi portrétmi je nápis „LËTZEBUERG“. Hore je uvedený rok „2011“ a po jeho stranách značky mincovne a mincmajstra. Pod portrétmi sú uvedené ména Kráľovských Výsostí.

 

2012

Luxemburg

100. výročie smrti Viliama IV Luxemburského

1 400 000 kusov

Na vnútornej strane mince je na ľavej strane podobizeň Jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Henricha, s okom na pravej strane, prekrýva podobizeň veľkovojvodu Guillauma IV. Slovo "tisícoviek-DUCS DE LUXEMBURSKO" a dátum "2012", lemovaný ochranné známky a iniciály riaditeľa mincovne, sa objaví nad vyobrazeniami. V pozadí je zobrazený pohľad na mesto Luxemburg. Mena "Henri" a "Guillaume IV", spolu s textom " 1912"

2013

2  Eura 2013 Luxemburg

Národná hymna

1 400 000 kusov

Na pravej strane mince je  podobizeň Jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Henricha pozerajúceho vpravo, vľavo notový záznam spolu s textom hymny. V hornej časti mince nápis: Ons Hemecht, dole označenie vydávajúcej krajiny  LETZEBUERG, rok 2013 a iniciály rytca.

2014

2 Eura 2014 Lux

175. výročie vyhlásenia nezávislosti

1 400 000 kusov

Na pravej strane mince je  podobizeň Jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Henriho pozerajúceho vpravo, vľavo vertikálne vypísané letopočty 1839 a 2014.V dolnej časti mince nápisy: 175 joer, označenie vydávajúcej krajiny  LETZEBUERG.

 Portrét a monogram veľkovojvodu Henriho

2 490 000 kusov

V ľavej časti  mince je vyobrazený potrét veľkovojvodu Henriho pozerajúceho doprava. V pravej časti mince je zobrazený jeho monogram (písmeno „H“ s korunou). Rok vydania, značka mincovne a rytcove iniciály sú napísané v hornej části medzikružia mince spoločne s nápisom „LËTZEBUERG“ (Luxembursko). Na spodnej časti vonkajšieho mezikruží je nápis „HENRI — Grand-Duc de Luxembourg“ (Henri - veľkovojvoda luxemburský).

2015

 2 E

15. výročie nástupu veľkovojvodu Henryho na trón

1 400 000 kusov

Na minci sú vyobrazené podobizne ich kráľovských výsosti veľ- kovojvodu Henriho a veľkovojvodkyne.  Nad nimi je uvedený rok „2000“ - rok nástupu na trón a rok "2015" - rok výročia. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2 Eura 2015 Luxembourg

 125. výročie Nassausko-Weillburskej dynastie

1 400 000 kusov

Vľavo podobizeň jeho kráľovskej výsosti - veľkovojvodu Henriho. Vpravo v kruhu chronologicky podľa nástupu na trón usporiadané portréty ostatných výsosti veľkovojvodov. Vpravo nápis: " 1890 - Dynastie Nassau - Weilbourg", medzi podobizňami zvislo nápis Luxembour  a rok 2015

2016

2 E Luxemburg

50. výročie otvorenia mostu

1 000 000 kusov

Minca zobrazuje most Grand Duchess Charlotte - spája centrum so štvrťou kde sídli inštitúcie EU.V hornej časti mince je vyobrazený potrét veľkovojvodu Henriho, vľavo rok 2016.  Dole vydávajúca krajina LUXEMBOURG.

 

2017

2 Eura 2017 Luxemburg

 50. výročie dobrovoľnej vojenskej služby.

500 000 kusov

V pravej časti  mince je vyobrazený potrét veľkovojvodu Henriho pozerajúceho doprava. V ľavej časti mince je zobrazený nápis: „50 Joer Fräiwëllegen-Arméi“.. Rok vydania, značka mincovne a rytcove iniciály sú napísané v hornej části  mince. Nápis „LËTZEBUERG“ (Luxembursko) je umiestnený v dolnej časti mince.

2 Eura 2017 Lux

 200 rokov od narodenia veľkovojvodu Guillaumea III

308 500 kusov

Na ľavej strane mince je podobizeň jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Henriho hľadiaceho doľava, a na pravej strane je podobizeň jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Guillaumea III. V hornej časti mince sa nachádza rok „2017“. V dolnej časti sa nachádza text „GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG“. Meno „GUILLAUME III“, za ktorým nasleduje rok narodenia „1817“, je vyobrazené nad príslušnou podobizňou.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2018

2Eura 2018 Lux

 150. výročie Ústavy Luxemburska

316 000 kusov

V ľavej časti  mince je znázornená podobizeň Jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Henriho hľadiaceho vpravo. Na pravej strane vzoru sú uvedené letopočty „1868 – 2018“ a text „150 ans“ (150 rokov). Pod podobizňou veľkovojvodu sa nachádza text „Constitution du Grand-Duché de Luxembourg“ (Ústava Luxemburského veľkovojvodstva) a bočný pohľad na otvorenú knihu.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2 Eura 2018 Lux

150.výročie úmrtia veľkovojvodu Williama I.

úmrtia veľkovojvodu Williama I. (Guillaume I.)

Viac tu: https://www.eumince.sk/mince-2e-commemorative-coins/a2018/

 

311 000 kusov

Vpravo na minci podobizeň jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Henriho hľadiaceho vľavo. Na ľavej strane je podobizeň jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Guillaumea I.  Medzi obomi podobizňami sú vertikálne znázornené roky „1772 – 1843“ a zároveň meno „Guillaume I“. V dolnej časti sa nachádza text „LUXEMBOURG“ a rok „2018“.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2019

20eura 2019  luxemburg char

100. výročie nástupu veľkovojvodkyne Charlotte na trón.

500 000 kusov

Na minci je naľavo vyobrazený portrét jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Henriho a napravo podobizeň
veľkovojvodkyne Charlotte. V dolnej časti sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „LUXEMBOURG“ a pod ním
rok vydania „2019“.  V hornej časti je v polkruhu okolo portrétov vpísaný nápis „Centenaire
de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte“(storočnica nástupu veľkovojvodkyne Charlotte na trón).
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2 ura 2019 luxemburg

 100 rokov volebného práva

500 000 kusov

 Vľavo podobizeň jeho výsosti - veľkovojvodu Henriho. Vpravo - urna, ruka s volebnou obálkou. Dole nápis "LUXEMBOURG" , hore letopočty 1919-2019.
Vo vonkajšom prstenci 12 hviezd vlajky EU.
 

2020

2 Eura 2020

200. výročie narodenia princa Henriho

 500 000 kusov

Vpravo veľkovojvoda Henri, vpravo princ Henri.Dole nápis "LUXEMBOURG" a rok 2020. Vľavo v polkruhu nápis " Prince Henri d Orange-Nassau, pod podobizňou roky 1820-1879.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2 Eura 2020 Lux

Narodenie korunného princa Charlesa

500.000 kusov

 V strede mince je vyobrazený princ Charles s podobizňami rodičov. pod nimi nápis (prekl.): "Jeho kráľovská Výsosť princ Charles" a dátum princovho narodenia 10. máj 2020. Vľavo kolmý nápis "LETZERBURGER" - vydávajúca krajina. Písmeno H s korunou je monogramom veľkovojvodu Henriho.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

2021

Luxemburgsko 2021 HEN

40. výročie uzavretia manželstva veľkovojvodu Henriho

 500 000 kusov

Na minci portéty veľkovojvodu Henriho a jeho manželky veľkovojvodkyne Márie Teresy. Pod nimi datum svadby 14. FEBRUÁR 1981, napravo dve svadobné obrúčky a rok 2021. Dole nápis "LETZERBURGER".
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Luxemburgsko 2021JEAN

100. výročie narodenia veľkovojvodu Jeana

500.000 kusov

Vľavo na minci portrét veľkovojvodu Jeana, vpravo veľkovojvoda Henri.
Pod podobizňami je silueta mesta Luxemburg.Vľavo v kruhu nápis "GROUSSHERZOGE VU LETZERBURGER"- vydávajúca krajina. Vpravo dole rok vydania 2021
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

Luxemburské obehové euromince:

I keď luxemburské obehové euromince majú tri rôzne pôdoby, všetky znázorňujú veľkovojvodu Henriho.

Nominál   Popis Pozn.
1 cent  1 cent  Na rube portét veľkovojvodu Henriho, dole nápis "LËTZEBUERG"  
2 cent  2 cent  Na rube portét veľkovojvodu Henriho, dole nápis "LËTZEBUERG"  
5 cent 5 cent  Na rube portét veľkovojvodu Henriho, dole nápis "LËTZEBUERG"  
10 cent 10 cent
 Na rube portét veľkovojvodu Henriho, vľavo nápis "LËTZEBUERG" a letopočet.  
20 cent 20 cent  Na rube portét veľkovojvodu Henriho, vľavo nápis "LËTZEBUERG" a letopočet.  
50 cent 50 cent  Na rube portét veľkovojvodu Henriho, vľavo nápis "LËTZEBUERG" a letopočet.  
1 euro 1 euro  Na rube vpravo časť portétu veľkovojvodu Henriho, v ľavej časti nápis "LËTZEBUERG" a letopočet.  
 2 eura 2 eurá Na rube vpravo časť portétu veľkovojvodu Henriho, v ľavej časti nápis "LËTZEBUERG" a letopočet.