Euromince: Slovinsko

Aktualizované: 18.02.2013
Slovinsko prijalo euro 1.1.2007 a stalo sa tak 13. krajinou eurozóny, ako prvá z postkomunistických krajín východnej Európy. Na Slovinsku euro nahradilo slovinský toliar, výmenný kurz bol stanovený na 1 euro = 239,640 toliarov.
 
 

 

Slovinské pamätné 2 eurové mince:

 

2007

2007

50. výročie Rímskej zmluvy

400 000 kusov

Spoločný motív, nápis "Slovenia".

2008

Primoz Trubar

Primož Trubar

1 000 000 kusov

Primož Trubar:   9.jún 1508 - 28. júl 1586
Minca  vydana k 500. výročiu narodenia zakladateľa a reformátora  protestantskej cirkvi v Slovinsku a "otca" slovinskej literatúry, za ktorého je považovaný.

2009

Slovinsko 2 Eura 2009

10. výročie HMÚ

1 000 000 kusov

Spoločný motív, nápis "Slovenia".

2010

2 euro

200. výročie botanickej záhrady v Ľublani

1 000 000 kusov

Uprostred mince je rastlina Rebrinčevolistna Hladnikija. Vľavo pod rastlinou nápis: „HLADNIKIA PASTINACIFOLIA“, V kruhu okolo zobrazenia je text: „SLOVENIJA 2010. 200 LET. BOTANIČNI VRT. LJUBLJANA.“

2011

20 eur

100.výročie narodenia Franca Rozmana

1 000 000 kusov

Na minci znázornený Franc Rozman - Stana, hrdina druhej svetovej vojny - veliteľ Juhoslovanskej národnej oslobodeneckej armády a  slovinských partizánskych oddielov.

2013

2 Eura 2013 Slovinsko

Postojnská jaskyňa

1 000 000 kusov

Na minci znázornený motív Postojnskej jaskyne - jednej z najvačších v Európe (dĺžka až 20 km). Zľava nápis: „POSTOJNSKA JAMA • 1213–2013 • SLOVENIJA“

2014

2 Eura 2014 Slov

600. výročie korunovácie Barbary Celjskej

1 000 000 kusov

Na minci portét Barbary z Celje s jej žezlom - vytvrené linajkovým vzorom. Tiež  sú tu 3 typické šesťcípe hviezdy Celjských grófov. Vľavo nápis SLOVENIJA, vpravo Barbara Celjská a letopočty 1414-2014.

2014

2 E

Emona - Ľubľana

1 000 000 kusov

Motívom Mince je Kompozícia písmen EMONA, alebo AEMONA. V dolnej časti oblúka je nápis: EMONA LJUBLJANA SLOVENIJA 2015.

2016

2 E Slovinsko

 25. výročie nezávislosti

1 000 000 kusov

Naprieč minciu šikmá čiara, vpravo nápis 25 LET  REPUBLIKA SLOVENIJA.
Pod nápisom záznam časti slovinskej hymny Zdravljica „dočákat‘ dan“.

 

2017

2 Eura 2017 Slovinsko

10. výročie zavedenia Eura

1 000 000 kusov

Na minci 10 letiacich lastovičiek, ktoré tvoria kruh. Dole nápis:
"10 LET SKUPNE EVROPSKE VALUTE" a vľavo hore : "SLOVENIJA 2017".
 

  

2018

2 eurá 2018 Slovinsko

Svetový deň včiel (20.5.)

1 000 000 kusov

V strede mince je zobrazený včelí plást vo forme zemegule, na ktorej je znázornená východná hemisféra. Okolo uvedeného včelieho plástu je v ľavej hornej časti nápis „SVETOVNI DAN ČEBEL“a v pravej dolnej časti nápis „SLOVENIJA 2018“.

 

2019

2 eurá 2019 slovinsko

100. výročie založenia univerzity v Ľubľane

1 000 000 kusov

Logo univerzity v Ľubľane - jednoliaty štvorec. Nad ním nápis. " 100 LET UNIVERZE V LJUBLJANI". Vpravo dloe nápis: "SLOVENIJA 2019"

2020

2 e 2020 slovinsko

500. výročie narodenia Adama Bohoriča

400 000 kusov

V strede mince viacjazyčný nápis z Bohorovičovej gramatiky. V pozadí slovinský slogan v latinčine. V hornej časti v polkruhu nápis. " ADAM BOHORIČ1520/SLOVENIJA 2020".

2021

Slovinsko 2021

200 rokov od založenia Regionálneho múzea Kraňsko

000 kusov

S

Slovinské obehové euro mince:

 
                                                                                                                                                                                                                               

Nominál   Popis Pozn.
1 cent  Slovinsko cent

 Motív bociana prevzatý z 20 toliarovej mince.

 
2 cent  2 cent Kniežací kameň, na ktorom boli korunované korutánske kniežatá.  
5 cent  5 cent Obraz rozsievača, ktorý seje 30 hviezd. Namaľoval ho I. Grohár  
10 cent  10 cent Neuskutočnený navrh budovy slovinského parlamentu.
Nápis: "Katedrala svobode".
 
20 cent  20 cent Dva lipicáni, nápis: "Lipicanec".  
50 cent  50 cent Hora Triglav pod súhvezdím Raka. Slovinsko vyhlásilo nezávislosť vo zvieratnikovom období Raka.
Nápis: "Oj Triglav moj dom".
 
1 eur  1 euro Portrét protestantského reformátora - Primož Trubar.
Nápis: "Stati inu obstati".
 
 2 eur  2 euro France Prešeren a prvý verš siedmej strofy Zdravljice - Slovinskej národnej hymny.