Euromince: Taliansko

Taliansko ako jedna z 11 zakladajúcich krajín eurozóny, prijalo euro od 1.1.1999. (Fyzicky sa euro bankovky a mince objavili v obehu od 1.1.2002) V Taliansku euro nahradilo taliansku líru (L, alebo ₤), výmenny kurz bol stanovený na 1 euro = 1 936,27 L.
 

Talianské pamätné 2 eurové mince:

 

2004

2 Eurá

Piata dekáda svetového potravinového programu

8 000 000 kusov

V strede motívu je vyobrazenie zeme naklonené vpravo. Tri klasy okolo zeme (kukurica, ryža, pšenica) reprezentujú základné zdroje výživy. Litery R a I, označujú emitenta

2005

2 Euro RZ

1. výročie podpisu Európskej ústavy

18 000 000 kusov

V strede je Európa a býk (Zeus) spoločne s Európskou ústavou. Európa nad ňou drží pero symbolizujúc jej podpísanie. Značka mincovne („R“) je vľavo hore, rytcove  iniciály („MCC“) vľavo dole a rok vydania vpravo hore

2006

2 euro

ZOH 2006 v Turíne

40 000 000 kusov

Na minci je zobrazený lyžiar pri jazde a známa pamätihodnosť Turína veža Mole Antonelliana spoločne s veľkým množstvom nápisov: nad hlavou lyžiara - „GIOCHI INVERNALI“ ("zimné hry"), pod vežou - „TORINO“ (Turín), vedľa lyžiarovho pravého stehna - iniciály rytca („MCC“), napravo od lyžiara - rok vydania (vertikálne), naľavo od veže - monogram Talianska („RI“) a značka mincovne („R“).

2 Euro RZ

50. výročie Rímskej zmluvy

5 000 000 kusov

 Spoločný motív, nápis "REPUBBLICA ITALIANA".

2008

2008

60.  výročie Deklarácie ľudských práv

2 500 000 kusov

Na mincí sú zobrazení muž a žena so symbolmi práva na mier, výživu, prácu a slobodu znázornenými olivovou ratolesťou, obilným klasom, ozubeným kolesom a ostnatým drôtom a číslo „60“ v podobe článkov z reťaze.

2009

2 Eurohmu

10. výročie HMÚ

2 500 000 kusov

Spoločný motív, nápis "REPUBBLICA ITALIANA
UEM 1999-2009

2009

200. výročie narodenia Louis Braille

2 500 000 kusov

Motív vyobrazuje ruku dotýkajúcu sa otvorenej knihy, čítajúcou dotykom. Ukazovák obklopuje meno Louisa Brailla a letopočet narodenia autora písma a rok emisie mince. Nad rukou sú vyobrazené symbolické vtáky na znak slobody vzdelávania. Vpravom hornom rohu je vyobrazemý znak emitenta "RI", vpravo dole znak mincovne. Pod hlavným motívom (knihou) je uvedené meno Louisa Brailla jeho písmom.

 

2010

2 euro

200 rokov od narodenia Camilla Bensa di Cavout

4 000 000 kusov

Na vnútornej strane mince  je vyobrazený detail portrétu talianského štátníka. Na ľavej strane se nachádza nápis „CAVOUR“ a monogram Talianska  „RI“. Na pravéj strane je písmeno „R“, letopočty „1810“ a „2010“ a iniciály výtvarničky Claudie Momoni „C.M.“.

2011

2 E

150. výročie zjednotenia Talianska

10 000 000 kusov

V strede vnútornej časti mince sú ako logo 150. výročia zjednotenia Talianska znázornené tri talianske vlajky vejúce vo vetre, ktoré symbolizujú tri minulé päťdesiatročné obdobia (končiace sa rokmi 1911, 1961 a 2011) a kontinuitu generácií. Nad vlajkami je v polkruhu pozdĺž horného vonkajšieho okraja uvedený nápis „150° DELL’UNITÀ D’ITALIA“ (150. výročie zjednotenia Talianska). Prekrývajúce sa písmená „RI“ na pravej strane vnútornej časti mince označujú krajinu vydania – Taliansku republiku. Pod vlajkami sa nachádzajú roky „1861 › 2011 › ›“. Pod nimi sa nachádza značka mincovne „R".

2012

2 Eura 2012 Taliansko

100 rokov od smrti Giovanni Pascoli

15 000 000 kusov

Vpopredí portrét básníka z Romagna - Giovanni Pascoli, reprezentatívnej postavy talianskej literatury z konca 19. storočia. Na pravej strane je rok vydánia "2012" a monogram "RI", rok smrti "1912", "r" a "MCC", iniciály Maria Carmela Colaneri, oblouk písaný "G. Pastviny ". 

2013

 

 

2 Eura 2013 Taliansko

700 rokov od narodenia  Giovanni Boccaccio

10 000 000 kusov

Témou mince je hlava Giovanniho BOCCACCIA nakreslená podľa fresky autora Andreu del Castagna okolo roku 1450, v spodnej časti je nápis BOCCACCIO 1313 2013; na pravej strane zväčšené písmená R (mincovńa Rím ) /RI, monogram Talianskej republiky, m (monogram autora Mauriho). Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie.

2014

 

 

2 Eura

450 rokov od narodenia  G. Galileiho

6 500 000 kusov

Témou mince je hlava Galilea Galileiho z maľby Justusa Sustermansa z roku 1636. Hore nápis GALILEO GALILEI, vpravo R - minc. Rím, teleskop a monogram autorky C.M.  Dole roky: 1564 - 2014.
Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie.

2015

2 e

750. výročie narodenia D. Alighieriho

3 500 000 kusov

 Na minci Danze s otvorenou knihou pred Očistcom. V strede monogram Talianska "RI". Vpravo R - mincovňa Rim. Roky: 1265 - 2015  rok narodenia Danteho a rok vydania mince.
Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie.

 

2 e

EXPO 2015 Miláno

3 500 000 kusov

Na minci je znázornená kompozícia symbolizujúca plodnosť Zeme: na polkruhu predstavujúcom zemeguľu sa chystá vyklíčiť vodou zalievané semeno. Nad Zemou z kmeňa stromu vyrastá vinič, olivová ratolesť a obilný klas. Obklopuje ich nadpis „NUTRIRE IL PIANETA“.Vľavo sa nachádzajú iniciály grafičky ­„MGU“. Vpravo sa nachádza monogram Talianskej republiky „RI“a monogram rímskej mincovne „R“.
V strede je vyobrazené logo EXPO
MILANO 2015

 

2016

2e

550. výročie smrti Donatella

1 500 000 kusov

Hlava Dávida od Donatella (detail bronzovej sochy umiestnenej v N árodnommúzeu Bargello vo Florencii): naľavo od nej sa nachádza logo Talianskej republiky RI“, pod ním v d voch r iadkoch roky „1466 “ a „2016 “, napravo sú iniciálky autorky Claudie Momoniovej „C.M.“ a v spodnej časti mince nápis „DONATELLO“.

 

2 e

2200. výročie smrti Tita Maccia Plauta

1 500 000 kusov

Na minci je znázornená 2 masky z 2. storočia n.l. - mladá žena s otrokom.Dole napis "184 A.C. a 2016" a nápis " PLAUTO". Vpravo iniciály autorky "LDS".

 

2017

2 Eura 2017 Taliansko

400. výročie dokončenia Baziliky sv. Marka v Benátkach

1 500 000 kusov

Priečelie Baziliky sv. Marka v Benátkach, v dolnej časti roky „1617“ a „2017“, teda rok dokončenia baziliky a rok vydania mince, vedľa logo Talianskej republiky „RI“, dole nadpis „SAN MARCO“, vpravo „LDS“, iniciály autorky Luciany De Simoniovej, navrchu nápis „VENEZIA“ a značka mincovne v Ríme „R“.

2 Eura 2017 Taliansko

2000. výročie od úmrtia Tita Lívia

1 500 000 kusov

Busta rímskeho historika Tita Livia prebraná z diela Lorenza Laresa Morettiho, vľavo logo Talianskej republiky „RI“ a iniciály autorky Claudie Momoniovej „C.M.“, vpravo „17“ a „2017“, teda rok úmrtia Livia a rok vydania mince, a značka mincovne v Ríme „R“, okolo kruh bodiek a nápis „TITO • LIVIO“.
Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie.

 

 

2018

2 Eura 2018 Taliansko

70. výročie nadobudnutia platnosti talianskej Ústavy

4 000 000 kusov

Enrico De Nicola, dočasná hlava štátu, podpisuje 27. decembra 1947 vyhlásenie ústavy Talianskej republiky. Po jeho pravici stojí predseda vlády Alcide de Gasperi, po jeho ľavici Umberto Terracini, predseda ústavodarného zhromaždenia Talianska. Nad nimi je uvedený nápis „COSTITUZIONE“ a monogram Talianskej republiky „RI“. V dolnej časti sa nachádza nápis „CON SICURA COSCIENZA“, „R“, značka mincovne v Ríme, a dátumy „1948 • 2018“, z ktorých prvý označuje rok nadobudnutia platnosti talianskej Ústavy a druhý znamená rok vydania mince.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2 Eura 2018 Taliansko

60. výročie zriadenia talianskeho ministerstva zdravotníctva

3 000 000 kusov

Motívom nince je znázornené alegorické zobrazenie zdravia, ako aj symboly činností ministerstva: životné prostredie, výskum, výživa a medicína. Vľavo sa nachádza logo „RI“ – skratka Talianskej republiky, v hornej časti je zobrazená značka mincovne v Ríme „R“, v strede sa nachádza podobizeň ženy s iniciálkami autorky Silvie Petrassiovej. V polkruhu je v smere zľava doprava uvedený nápis „MINISTERO DELLA SALUTE“ a dátumy „1958 – 2018“.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

2019

2 eurá 2019 taliansko

500. výročie úmrtia umelca Leonarda da Vinci

3 000 000 kusov

Na  minci  je  vyobrazený  detail  maľby  Leonarda  da  Vinci „Dama  con
l’ermellino“  (Dáma s hranostajom - Múzeum Czartoryských v Krakove).
Naľavo sa nachádza nápis „Leonardo“,iniciály autorky Marie Angely Cassolovej
„MAC“a  skratka  Talianskej  republiky „RI “, vpravo  je  značka  rímskej
mincovne „R“ a letopočty „1519–2019“,teda rok Leonardovho úmrtia a rok vydania mince.

2020

2 Eura 2020

80. výročie založenia Národného hasičského zboru

3 000 000 kusov

 V strede mince logo hasičského zboru. Vľavo skratka Talianskej republiky "RI", vpravo rok vydania 2020. Dole iniciály autorsky "LDS". Hore nápis "CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FOCCO".
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

2 Eura 2020

150. výročie narodenia pedagogičky Márie Montessori

3 000 000 kusov

 Portrét Márie Montessori vedľa neho niektoré didaktické prvky z jej vzdelávacieho programu a jej meno MARIA MONTESSORI. Vpravo označenie štátu "RI", vpravo značka mincovne "R" a iniciály autorky mince "LDS". Dole letopočet 1870 - rok narodenia a 2020 - rok vydania mince.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

2021

Taliansko 2021 GRA

Zdravotnícky pracovníci

3 000 000 kusov

V strede 2 postavy v lekárskych plášťoch - symbol zdravotníctva, hore nápis "GRAZIE". V strede mince "RI" značka štátu, vpravo "R" mincovňa Rím a dole vľavo iniciály autorky.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

Taliansko 2021 RIM

150. výročie Ríma ako hlavného mesta

3 000 000 kusov

Detail sochy Dea Roma od A. Zanelliho.Hore nápis "ROMA CAPITALE", vpravo roky 1871 - vyhlásenie Ríma za hlavné mesto Talianska, 2021 - rok razby. Vľavo "RI" značka štátu, "R" mincovňa Rím a iniciály autorky.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 

Talianske obehové euromince:

 

Nominál   Popis Pozn.
1 cent  1 cent Na rube hrad Castel del Monte z 13. storočia, považovaný za najkrajšiu necirkevnú stavbu v Apulii.  
2 cent  2 cent Na rube veža Mole Antonelliana - symbol a dominanta Turína.  
5 cent 5 cent Na rube Koloseum. Stavba (amfiteáter) v Ríme  otvorená v roku 80.  
10 cent 10 cent
Na rube zrodenie Venuše.  
20 cent 20 cent Na rube futuristická plastika od Umberta Boccioniho, talianského maliara, sochára, kritika umenia. Hlavný predstaviteľ futurizmu v Taliansku.  
50 cent 50 cent Na rube jazdecká socha cisára Marca Aurélia.  
1 euro 1 euro Rub: Vitruvius (Riman, spisovateľ, architekt) - kresba od Leonarda da Vinciho  
 2 eura 2 eurá Na rube portrét Dante Aligieriho (básnik, jazykovedec, autor Božskej komédie ) od Rafaela Santiho.