Matej Korvín (1443 - 1490) a jeho mince v Uhorsku

Matej KorvínMatej Korvín - uhorský a český kráľ a rakúský vojvoda 
(narodil sa 23. 2. 1443 v Kluži  - zomrel  7. 4. 1490 vo Viedni) pochádzal pôvodom zo starého valašského rodu, ktorý bol do šlachtického stavu povýšený pravdepodobne až v priebehu 14. storočia. Matejov starý otec Voicu (Vojk) získal od Žigmunda Luxemburgského  za svoje vojenské služby hrad Hunyad v Sedmohradsku (dnes Huneroada v Rumunsku), od ktorého  rod prevzal svoje príjmenie a pričlenil sa i k uhorskej šľachte. Narodil sa ako druhorodený syn slavnému uhorskému  vojvodcovi Jánovi Hunyadimu a Alžbete Szilágyiovej.
 
 

Matej Korvín bol od roku 1458 až do roku 1490 uhorský kráľ, od roku 1486 rakúsky vojvoda a od roku 1469 si nárokoval aj titul českého kráľa. V Bratislave v roku 1465 založil Akadémiu Istropolitana a v roku 1480 v Pešti univerzitu. Traduje sa, že zastrelil posledného divo žijúceho zubra na Slovensku. V povestiach a podvedomí ľudí sa uchoval ako "dobrý kráľ".
 
REBErb kráľa Mateja

Prívlastok Korvín(Corvinus) získal až neskôr podľa  pomenovánia rodového znaku havrana (corvus). Havran podľa starej povesti mal nájsť a priniesť Jánovi Hunyadimu stratený prsteň dar od kráľa Žigmunda matke J. Hunyadimu. Týmto prsteňom sa vraj Ján Hunyadi preukázal na kráľovskom dvore a malo to byť potvrdenie toho, že je nemanželským synom  kráľa Žigmunda Luxemburgského.
Obraz havrana s prsteňom nájdeme tiež na Matejovom kostole v Budapešti ( korunovačný kostol), dokonca je tiež v znaku maďarskej pošty. Teda meno Matej Korvín nie je úpne presné, ani samotný kráľ Matej ho veľmi nepoužíval, prisúdili mu ho viac-menej vtedajší kronikári ako aj spisovatelia.
 

 Mince kráľa Mateja Korvína.

  Dukáty

Z obdobia panovania kráľa Mateja poznáme až 21 typov dukátov. Do roku 1470 na averze bol s miernymi odchylkami zásadne štvrtený štít so štyrmi brvnami, dvojkríž, huňadyovský havran, český lev.

Dukát minc. Kremnica Dukát minc. Nagybanya Dukát minc. Sibíň
Kremnica Nagybanya Sibiň

Na minciach, aj dukátoch vyrazených po roku 1467 na reverze je umiestnený obraz Madonny - patrónka Uhorska.

Dukát Kremnica Madonna Dukát Nagybanya Madonna  
Dukát Kremnica Dukát Nagybanya  
 

Životné minimum v 15. storočí bolo 15 dukátov, príjem vidieckého farára bol zhruba 20 dukátov, ročný žold hradného vojaka 48 dukátov, baník za rok zarobil 30 dukátov. Najväčší nález Matejových dukátov obsahuje Košický zlatý poklad - 110 kusov. Bol uschovaný po roku 1679 - z toho sa dá usudzovať, že dukáty kráľa Mateja mali cveng aj dlho po jeho smrti.

Groš

GrošMatej Korvín v roku 1468 obnovil razbu grošov - známych je 7 typov (váha bola približne 3 gramy). Na averze je štvrtený štít s brvnami, dvojkrížom, troma leopardími hlavami (Dalmácia) a s huňádyovským levom. V strede štíta je menší štítok s havranom nesúcim prsteň. Na týchto minciach už možno vidieť aj nový typ písma. Väčšinu grošov razila mincovňa v Kremnici. (na obrázku). Groš mal hodnotu 4 denárov. Z hrivny striebra sa vyrazilo 416 denárov.
 
 

Denár

známych je 22 typov. Vaha sa pohybovala tesne pod 0,50 gramu. Denáre spred roku 1467 voláme aj znakové mince (na každom type je niektorá časť štátneho znaku), zvyčajne brvná a dvojkríž, resp. havran s prsteňom.

Denár minc. Buda Denár Kremnica Denár Nagybanya
Denar z Budy Denár Kremnica Denár Nagybanya

Po menovej  reforme v roku 1467 sa zvýšila akosť denárov - obsahovali 50% striebra. Z jednej hrivny striebra sa razilo 416 denárov. Rýchlo sa stali základom obeživa vtedajšej doby. Za denár sa dalo kúpiť: 1 hus, alebo sliepka, alebo 0,6 kg bieleho chleba. Denáre, s razbou po roku 1467 pre ľahšie odlíšenie majú na reverze obraz madonny (obr.2). Veľká časť Matejových "nových" denárov bola roztavená neskoršími panovníkmi, ako zdroj striebra pre ďalšie platidla.

Obolus (poldenár)

V mincovníctve kráľa Mateja nachádzame 12 typov obolusov (poldenárov). Hmotnosť bola niečo menej ako 0,25 gramu. Obolusy podobne ako ostatné platidla boli v roku 1467 zmenené - zvýšila sa rýdzosť, zmenilo sa písmo, na reverze sa
objavil obraz Madonny, na averze štít so znakmi.
  

Obolus Buda Obolus Kremnica Obolus Bresslau
Obolus Buda Obolus Kremnica Obolus Wroclav