Mince Márie Terézie (1717 - 1780 ) v Uhorsku

So smrťou manžela sa nedokázala vyrovnať po celý zvyšok svojho života. Odvtedy chodila len v čiernych šatách, s vdovským závojom, nechala sa ostrihať a všetky svoje šperky rozdala svojim dcéram a garderóbu svojim dvorným dámam. Občas nosila iba perly - symbol smútku. Po jej smrti sa dokonca v jej veciach našiel list, kde mala presne zaznamenané, koľko trvalo jej manželstvo s Františkom Lotrinským: „29 rokov, 6 mesiacov, 6 dní - čo je 10 781 dní a 358 744 hodín“.
 

25. júna 1741 v Dóme sv. Martina v Bratislave bola korunovaná za Uhorsku kráľovnu.Korunovácia v Bratislave Slávnosť sa uskutočnila so zvyčajnou pompou, bola však oveľa nápadnejšia ako ostatné. Po troch storočiach vlády mužov malo Uhorsko znova kráľovnú. Pre zhromaždený ľud upiekli na predmestiach volov. Zo zvláštnej fontány tieklo červené a biele víno. Korunovačný snem zvolil pred korunováciou aj nového palatína. Stal sa ním prešporský gróf Ján Pálffy, ktorého voľbu panovníčka potvrdila. Prímas arcibiskup knieža Imrich Esterházy korunoval Máriu Teréziu za uhorskú kráľovnú. Do pravej ruky jej dal žezlo, do ľavej krajinské jablko a spolu s palatínom Pálffym jej položil na hlavu korunu. Panovníčka dostala od uhorských stavov aj kráľovský korunovačný dar : 100 000 zlatých dukátov. Bratislavský hrad sa stal kráľovskou rezidenciou a mesto dosiahlo za dvesto rokov, čo bolo metropolou Uhorska najväčší rozvoj. Za kráľovnu Čiech bola korunovaná 12. mája 1743.

V čase panovania Márie Terézie v Uhorsku boli tri mincovne:
Kremnica (maď. Kormoczbanya) - označenie na minciach: K-B, K, B, K-M, C-M
Veľká Baňa ( maď. Nagybanya) - označenie na minciach: N-B, NB, N
Smolník (nem. Schmolnitz) - označenie na minciach: S
Mince Márie Terézie v Uhorsku mžno rozdeliť na tri obdobia.

1. obdobie: 1741 - 1747 S titulom kráľovskym - M. Theresia - D.G.REG.HUNGH.BOH. (M. Terézia z Božej milosti kráľovna Uhorska a Čiech)
2. obdobie: 1747 - 1765 S titulom cisárskym - M. Theresia - D.G.R.IMP.HU.BO.REG
3. obdobie: 1765 - 1780 S titulom cisárskym a vdovským závojom - M. Theresia - D.G.R.IMP.HU.BO.REG
( dostupná literatúra uvádza až 140 variantov opisov na minciach M. Terézie )

Medené mince pre Uhorsko

S titulom cisárskym

Denár 1763 K.B. Denár : 1760 - 1766
Materíal : Cu
Hmotnosť: 6,82 g
Priemer: 22 mm
Poznámka:
Cu poltura Poltúra : 1759 - 1765
Materíal : Cu
Hmotnosť: 15 g
Priemer: 22 mm
Poznámka: Od roku 1763 sa razil väčší typ - priemer 30 mm, váha 16,74 g.

S titulom cisárskym a vdovským závojom

Pol denár 1/2 Denár : 1767
Materíal : Cu
Hmotnosť: 3,41 g
Priemer: 20 -22 mm
Poznámka: b.z.
Poltura S Poltúra : 1775 - 1779
Materíal : Cu
Hmotnosť: 16,74 g
Priemer: 29 - 30 mm
Poznámka: Mincovňa Smolník - S, razba z roku 1779 - bz - veľmi vzácna.

 
 

Strieborné mince pre Uhorsko

S titulom kráľovským

10 denár Desať denár : 1741 - 1745
Materíal : Ag
Hmotnosť: 2,36 g
Priemer: 19 - 20 mm
Poznámka: b.z.
XV
XV Grajciar: 1742 - 1745

Materíal : Ag
Hmotnosť: 6,4 g
Priemer: 27 - 29 mm
Poznámka: Mincovňa K-B, N-B, ročník 1742 K-B vzácnejší

XV. grajciar 1743 K.B. XV Grajciar: 1743 - 1745
Materíal : Ag
Hmotnosť: 6,4 g
Priemer: 27 - 28 mm
Poznámka: Mincovňa K-B, zmena prevedenia Uhorskej Madonny
Obr 30 Grajciar: 1742
Materíal : Ag
Hmotnosť: 7,1 g
Priemer: 29 mm
Poznámka: Mincovňa K-B, vzácnejšia minca
1742 Poltoliar : 1741  - 1745
Materíal : Ag
Hmotnosť: 14,03 g
Priemer: 35 - 36 mm
Poznámka: Mincovňa K-B
Toliar Toliar: 1741 - 1745
Materíal : Ag
Hmotnosť: 28,06 g
Priemer: 40 - 42 mm
Poznámka: Mincovňa K-B

S titulom cisárskym

Denár Denár : : 1746 - 1760
Materíal : Ag
Hmotnosť: 0,149 g
Priemer: 15 mm
Poznámka: V zachovalom stave - vzácny, rok 1756 mincovňa N-B, ostatné mincovňa K-B
Grajciar Grajciar : 1756 - 1760
Materíal : Ag
Hmotnosť: 0,195 g
Priemer: 15 mm
Poznámka: Mincovňa K-B
Poltura Poltura : 1747  - 1759
Materíal : Ag
Hmotnosť: 0,962 g
Priemer: 16 - 18 mm
Poznámka: Mincovňa, Wiedeň, Hall, K. Belehrad, Kremnica
3 grajciar 1751 3 Grajciar : 1747  - 1765
Materíal : Ag
Hmotnosť: 1,7 g
Priemer: 19,5 - 21 mm
Poznámka: Mincovňa N - B,  K-B
VI Grajciar 1747 VI. Grajciar : 1747 
Materíal : Ag
Hmotnosť: 3,29 g
Priemer: 24 mm
Poznámka: Mincovňa K-B, vzácnejší
VII Grajciar VII. Grajciar : 1751 - 1765
Materíal : Ag
Hmotnosť: 3,24 g
Priemer: 24 - 25 mm
Poznámka: Mincovňa K-B, ročník 1758 - vzácnejší
10 Grajciar 1765 10 Grajciar : 1755  - 1765
Materíal : Ag
Hmotnosť: 3,9 g
Priemer: 26 mm
Poznámka: Mincovňa K-B
XV. grajciar 1748 K.B. XV. Grajciar : 1746  - 1750
Materíal : Ag
Hmotnosť: 6,4 g
Priemer: 28 mm
Poznámka: Mincovňa K-B, N - B, 2 varianty Madony
XVII Grajciar XVII. Grajciar : 1751  - 1765
Materíal : Ag
Hmotnosť: 6,1 g
Priemer: 28 mm
Poznámka: Mincovňa K-B, N - B
20 grajciar 1763 20 Grajciar : 1755 - 1765
Materíal : Ag
Hmotnosť: 6,68 g
Priemer: 27 - 28 mm
Poznámka: Mincovňa K-B, N - B
30 grajciar 1762 30 Grajciar : 1748  - 1765
Materíal : Ag
Hmotnosť: 7 g
Priemer: 29 mm
Poznámka: Mincovňa K-B, N - B
Pol Toliar Poltoliar : 1746  - 1765
Materíal : Ag
Hmotnosť: 14,03 g
Priemer: 33 - 35 mm
Poznámka: Mincovňa K-B, ročníky 1746, 1757, 1759 - vzácne
Toliar 1761 k:B. Toliar: 1746 - 1765
Materíal : Ag
Hmotnosť: 28,06 g
Priemer: 40 - 41 mm
Poznámka: Mincovňa K-B, ročníky 1748, 1749- vzácne

S titulom cisárskym a vdovským závojom

3 Grajciar 3 Grajciar : 1766  - 1779

Materíal : Ag
Hmotnosť: 1,7 g
Priemer: 20 - 21 mm
Poznámka: Mincovňa N - B,  K-B

Obr 10 Grajciar : 1768 - 1769
Materíal : Ag
Hmotnosť: 3,9 g
Priemer: 25 mm
Poznámka: Veľmi vzácne, mincovňa B
20 Grajciar 1779 20 Grajciar : 1766 - 1780
Materíal : Ag
Hmotnosť: 6,7 g
Priemer: 27 - 28 mm
Poznámka: Mincovňa K-B, N - B
30 grajciar 30 Grajciar : 1767  - 1772
Materíal : Ag
Hmotnosť: 7 g
Priemer: 29 mm
Poznámka: Mincovňa Kremnica
Pol toliar 1780 B Poltoliar : 1767 - 1780
Materíal : Ag
Hmotnosť: 14,03 g
Priemer: 33 mm
Poznámka: Mincovňa B, ročník 1767 - vzácny
Toliar 1769 K Toliar: 1767 - 1780
Materíal : Ag
Hmotnosť: 28,06 g
Priemer: 40 - 41 mm
Poznámka: Mincovňa Kremnica, ročníky 1767, 1773- vzácne
Toliar 1780 B Toliar: 1780
Materíal : Ag
Hmotnosť: 28,06 g
Priemer: 40 - 41 mm
Poznámka: Mincovňa Kremnica - B/SK-PD

 
 

Zlaté mince pre Uhorsko

S titulom kráľovským

Dukát 1742 K.B. Dukát: 1741 - 1745
Materíal : Au - 0,986
Hmotnosť: 3,49 g
Priemer: 23 mm
Poznámka: Mincovňa K-B, N-B. Na averze dukátov z N-B portrét panovníčky - sú vzácnejšie.

S titulom cisárskym

Obr 1/8  Dukáta: 1761
Materíal : Au - 0,986
Hmotnosť: 0,44 g
Priemer: 12,5 mm
Poznámka: Mincovňa N-B - veľmi vzácny
Obr 1/6 Dukáta: 1752
Materíal : Au - 0,986
Hmotnosť: 0,58 g
Priemer: 12,5 mm
Poznámka: Mincovňa N-B veľmi vzácny .
1/4 dukat 1752 NB 1/4 Dukát: 1752, 1754, 1755
Materíal : Au - 0,986
Hmotnosť: 0,88 g
Priemer: 14 mm
Poznámka: Mincovňa K-B, N-B - vzácne.
Dukát 1765 K.B. Dukát: 1746 - 1765
Materíal : Au - 0,986
Hmotnosť: 3,49 g
Priemer: 22 mm
Poznámka: Mincovňa K-B, N-B (vzácnejšie s portrétom)
2 Dukát 1765 KB 2 Dukát: 1763 - 1766
Materiál : Au - 0,986
Hmotnosť: 6,98 g
Priemer: 25 mm
Poznámka: Mincovňa K-B .

S titulom cisárskym a vdovským závojom

Dukát 1769 N.B. Dukát: 1766 - 1780
Materiál : Au - 0,986
Hmotnosť: 3,49 g
Priemer: 21 mm
Poznámka: Mincovňa Veľká Baňa  N-B (vzácnejšie s portrétom)