Odkazy

Linky na súčasne mincovne:

 Národna banka Slovenska - www.nbs.sk
 Česká narodní banka - www.cnb.cz
 Rakúska národná banka - Oesterreichischen Nationalbank  - www.oenb.at (stránka nemecky / anglicky)

Možná finančná výpomoc... Pôžičky Žilina a SR: